Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
دوره آموزشی منابع انسانی پایه
مخاطب دوره: کارشناسان منابع انسانی
دوره آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان بر اساس توافقنامه های عملکردی
مخاطب دوره: مدیران واحدهای صف و نیز متخصصان و مدیران منابع انسانی، کارشناسان شرکتیار منابع انسانی؛ جهت مشاهده محتوای دوره، روی عکس کلیک کنید
دوره آموزشی آنالیز مشاغل برای تهیه شناسنامه های شغلی به روش هی گروپ
مخاطب دوره: مدیران واحدهای صف و نیز متخصصان و مدیران منابع انسانی، کارشناسان شرکتیار منابع انسانی و کارشناسان طراحی شغل؛ جهت مشاهده محتوای دوره، روی عکس کلیک کنید
دوره آموزشی ارزیابی مشاغل به روش هی گروپ
مخاطب دوره: متخصصان و مدیران منابع انسانی و اعضای کمیته های ارزیابی مشاغل، کارشناسان طبقه بندی مشاغل؛ جهت مشاهده محتوای دوره، روی عکس کلیک کنید
دوره آموزشی جبران خدمت و مزایای عادلانه و رقابتی بر اساس مدل هی گروپ
مخاطب دوره: متخصصان و مدیران منابع انسانی و کارشناسان جبران خدمت و کاارشناسان طبقه بندی مشاغل؛ جهت مشاهده محتوای دوره، روی عکس کلیک کنید
دوره آموزشی مدیریت استعدادها و کارراهه شغلی
مخاطب دوره: متخصصان و مدیران منابع انسانی و مدیران و کارشناسان آموزش و توسعه؛ جهت مشاهده محتوای دوره، روی عکس کلیک کنید
دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی
مخاطب دوره: مدیران سازمان؛ جهت مشاهده محتوای دوره، روی عکس کلیک کنید
دوره آموزشی طراحی ساختار واحد منابع انسانی پیشرو بر اساس مدل مرسر و دیو اولریش
مخاطب دوره: مدیران منابع انسانی و کارشناسان مهندسی وطراحی ساختار، سیستمها و روشها؛ جهت مشاهده محتوای دوره، روی عکس کلیک کنید
دوره آموزشی نیازسنجی آموزشی به روش دیکوم
مخاطب دوره: متخصصان و مدیران منابع انسانی و مدیران و کارشناسان آموزش و توسعه؛ جدید: جهت مشاهده بروشور و محتوای دوره روی عکس کلیک کنید
دوره آموزشی بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث شغلی
مخاطب دوره: کارشناسان HSE(ايمني، بهداشت و محيط زيست)، بهره برداری/عمليات، منابع انسانی و سرپرستان واحدهاي ذيربط
دوره آموزشی استراتژی و برنامه ریزی منابع انسانی
مخاطب دوره: مدیران و متخصصان منابع انسانی و آموزش

تقویم آموزشی فصل تابستان برای مدیران و متخصصین منابع انسانی را با کلیک روی عکس دانلود نمایید

مطالب تخصصی منابع انسانی برای حرفه ای ها

دانلود فایلهای صوتی تصویری

فیلم زبان بدن در مصاحبه مدیریت استعدادها

دانلود فایلهای متنی

اصول اخلاقی و استانداردهای حرفه ای مدیریت منابع انسانی متدهای اصلی ارزیابی مشاغل در دنیا مزایا و...

دستورالعمل وزارت کار برای قراردادهای موقت

دستورالعمل وزارت کار برای قراردادهای موقت

در خبری جدیدتر (26 خرداد 1394) سيد حسن هفده تن، معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي دستورالعمل...

درج فرصتهای استخدامی منابع انسانی و اداری

منابع انسانی با بهره گیری از یافته های بازاریابی استفاده های زیادی از آن کرده است. چه هنگامی که...

آموزش مدیریت استعدادها و کارراهه

تاریخ برگزاری: پنجشنبه 14 مرداد از ساعت 9 صبح تا 17:00 عصر مدیریت استعدادها و برنامه ریزی کارراهه...

کاتالوگ خدمات رایان راهبرد چابک

گروه مشاوران مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک (RRC) ، با کمک کارشناسان آموزش دیده در دوره...

کاتالوگ آموزشهای تخصصی رایان راهبرد چابک

بر اساس یافته ها و توصیه های مشاوران برنامه ریزی کارراهه و مسیر شغلی (Career Path) ، مدیران...

 • ارزیابی آمیخته؛ جدیدترین راه ارزیابی اثربخشی آموزش

  ارزیابی آمیخته؛ جدیدترین راه ارزیابی اثربخشی آموزش

 • فرآیند خروج خدمت کارکنان

  فرآیند خروج خدمت کارکنان

 • حقوق و مزایا در سازمان‌های عمومی و دولتی

  حقوق و مزایا در سازمان‌های عمومی و دولتی

 • دانلود فایلهای صوتی تصویری

 • دانلود فایلهای متنی

 • اصلاح نظام ارزیابی مشاغل و جبران خدمت وزارت کار

  اصلاح نظام ارزیابی مشاغل و جبران خدمت وزارت کار

 • ممیز منابع انسانی HR Auditor

  ممیز منابع انسانی HR Auditor

 • نحوه پاداش به مدیر ارشد اجرایی (CEO)

  نحوه پاداش به مدیر ارشد اجرایی (CEO)

 • جنگ استعدادها و افزایش دستمزدها

  جنگ استعدادها و افزایش دستمزدها

 • افراد دخیل در فرآیند کسب استعدادها (Talent Acquisition)

  افراد دخیل در فرآیند کسب استعدادها (Talent Acquisition)

 • دوره سازماندهی و ساختار واحد HR

  دوره سازماندهی و ساختار واحد HR

 • پاداش به کارکنان در شرایط سخت اقتصادی

  پاداش به کارکنان در شرایط سخت اقتصادی

 • واحد مناسب برای اداره امور حقوق و دستمزد

  واحد مناسب برای اداره امور حقوق و دستمزد

 • مصوبه مزد 1395 به زبان فارسی و انگلیسی

  مصوبه مزد 1395 به زبان فارسی و انگلیسی

 • قانون وبر در خصوص آستانه تشخیص تفاوت

  قانون وبر در خصوص آستانه تشخیص تفاوت

 • استراتژی جبران خدمت و مدیران صف

  استراتژی جبران خدمت و مدیران صف

 • عنوان شغلی جدید: مدیر توسعه افراد

  عنوان شغلی جدید: مدیر توسعه افراد

 • یک کارفرمای مطلوب منتخب

  یک کارفرمای مطلوب منتخب

 • جنگ استعدادها، بازیگران ABC

  جنگ استعدادها، بازیگران ABC

 • عوامل مؤثر بر تعهد و تعلق کاری

  عوامل مؤثر بر تعهد و تعلق کاری

 • دانلود کلیپ مدیریت استعدادها

  دانلود کلیپ مدیریت استعدادها

 • لینکدین:جذب و نگهداری 2016

  لینکدین:جذب و نگهداری 2016

 • شاخصهای سنجش مدیران؛ هِی

  شاخصهای سنجش مدیران؛ هِی

 • در برابر طوفان خروج خدمت

  در برابر طوفان خروج خدمت

 • اصول اخلاقی و حرفه ای HRM

  اصول اخلاقی و حرفه ای HRM

 • چالشهای برنامه ریزی نیروی کار

  چالشهای برنامه ریزی نیروی کار

 • جدول نه خانه مدیریت استعدادها

  جدول نه خانه مدیریت استعدادها

 • تعهد و توانمندی در پاداش نهایی

  تعهد و توانمندی در پاداش نهایی

 • نقشهای کلیدی HR از دید اولریش

  نقشهای کلیدی HR از دید اولریش

 • شایستگی های HRM پسا تحریم

  شایستگی های HRM پسا تحریم

 • کانالهای تخصصی منابع انسانی در تلگرام

  کانالهای تخصصی منابع انسانی در تلگرام

 • مدل Wifi تعهد و تعلق سازمانی

  مدل Wifi تعهد و تعلق سازمانی

 • کارراهه به مثابه صخره نوردی

  کارراهه به مثابه صخره نوردی

 • دستورالعمل وزارت کار برای قراردادهای موقت

  دستورالعمل وزارت کار برای قراردادهای موقت

 • دورنمای شبکه در کسب و کارها

  دورنمای شبکه در کسب و کارها

 • چالشهای منابع انسانی ژاپن

  چالشهای منابع انسانی ژاپن

 • رهبری تلاشهای تغییر

  رهبری تلاشهای تغییر

 • بوروکراسی در منابع انسانی

  بوروکراسی در منابع انسانی

 • دسته بندی نسلها در نیروی کار

  دسته بندی نسلها در نیروی کار

 • درج فرصتهای استخدامی منابع انسانی و اداری

 • مفاهیم مدیریت استعداد و کارراهه

  مفاهیم مدیریت استعداد و کارراهه

 • آموزش مدیریت استعدادها و کارراهه

 • بازی بی برنده HR در تخت گاز

  بازی بی برنده HR در تخت گاز

 • 12 نشانه حیاتی سلامت سازمانی

  12 نشانه حیاتی سلامت سازمانی

 • HRBP؛ منابع انسانیِ شرکتیار

  HRBP؛ منابع انسانیِ شرکتیار

 • پیاده سازی سیستم جانشین پروری

  پیاده سازی سیستم جانشین پروری

 • تکنولوژی در سازماندهی

  تکنولوژی در سازماندهی

 • کاتالوگ خدمات رایان راهبرد چابک

 • کاتالوگ آموزشهای تخصصی رایان راهبرد چابک

 • Hay: روندها تا سال 2030

  Hay: روندها تا سال 2030

 • مسائل مهم منابع انسانی در 2015

  مسائل مهم منابع انسانی در 2015

 • کانون های ارزیابی در HRM

  کانون های ارزیابی در HRM

 • برآورد آینده رهبری نیروی کار

  برآورد آینده رهبری نیروی کار

 • 14 ایده عالی برای شروع کسب و کار

  14 ایده عالی برای شروع کسب و کار

 • رهبری تیم با استفاده ازمدل تاکمن

  رهبری تیم با استفاده ازمدل تاکمن

 • نمودار BSC و KPI

  نمودار BSC و KPI

 • دوره مدیریت عملکرد بر اساس توافقنامه عملکردی

  دوره مدیریت عملکرد بر اساس توافقنامه عملکردی

 • تعهد و تعلق سازمانی هِی

  تعهد و تعلق سازمانی هِی

 • بهبود و توسعه کیفی شایستگی‌ها

  بهبود و توسعه کیفی شایستگی‌ها

 • اطلاع‌رسانی مزایا به کارکنان

  اطلاع‌رسانی مزایا به کارکنان

بیشترین بازدیدها

فرصتهای استخدامی منابع انسانی

کارشناس منابع انسانی - شرکت اورست مدرن
مدیر -سرپرست منابع انسانی - سرپرست کارگزینی - شرکت خودرو ساز بین المللی
کارشناس منابع انسانی - هلدینگ معتبر در اصفهان
مدیر اداری و منابع انسانی - فرش فرهی

سرپرست اداری - مدیر منابع انسانی - مسئول خدمات اداری - هلدینگی معتبر در صنایع غذایی

کارشناس منابع انسانی - شرکت لیزینگ

کارشناس منابع انسانی - شرکت شبکه باران گستران

کارشناس اداری - منابع انسانی - یک شرکت معتبر

منابع انسانی - یک شرکت معتبر خارجی

مدیر منابع انسانی - یک شرکت تولیدی

کارشناس اداری و منابع انسانی - شرکت معتبر در صنایع سلولزی

مدیر اداری و منابع انسانی - یک شرکت تولیدی

سرپرست اداری و منابع انسانی

مدیر اداری و منابع انسانی - یک شرکت تولیدی

مدیر اداری و منابع انسانی - شرکت تولیدی

سرپرست اداری .منابع انسانی - مدیریت

کارشناس اداری - کارشناس منابع انسانی - شرکت تهران بوران

مدیر منابع انسانی - گروه شیمیایی

کارشناس منابع انسانی - شرکت مخابراتی 

کارشناس آموزش و ارزیابی - شرکت دارویی

کارشناس جذب و استخدام - راهکارهای همراه کارینا

فرصتهای استخدامی اداری/کارگزینی

کارگزینی و اداری - شرکت تولیدی شیمیایی

مدیر امور مالی و اداری - فروشگاه زنجیره‌ای سروش

مدیر اداری - شرکت معتبر تولیدی صنعتی

کارشناس سیستم ها و روش ها

کارشناس کارگزینی و امور کارکنان و دبیرخانه - یک مجموعه معتبر و پیشرفته آزمایشگاهی

یک شرکت تولیدی - مدیر اداری - کارشناس اداری

مدیر منابع انسانی - مواد غذایی

کارشناس سیستم ها وروش ها - یک شرکت بازرگانی

مدیر وکارشناس مالی واداری - شرکت gh middie east

کارشناس اداری - مدیر اداری - یک شرکت تولیدی

کارمند /کارشناس امورکارکنان - اریتا : تویوتا

کارمند اداری - یک شرکت بازرگانی

یک شرکت معتبر تولیدی - مدیر اداری

مدیر اداری و کارگزینی - یک واحد تولیدی

کارمند اداری - شرکت تولیدی معتبر

کارمند اداری - استخدام نیروی انسانی

کارشناس فروش اداری - شرکت در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی

کارشناس حقوق ودستمزد - یک شرکت حمل ونقل

سرپرست امور اداری - یک شرکت نرم افزاری

کارمند کارگزینی - یک شرکت معتبر تولیدی

معاون مالی واداری - کارشناس امور اداری/ دبیر خانه - هلدینگ ساختمانی