Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
دوره آموزشی منابع انسانی پایه
مخاطب دوره: کارشناسان منابع انسانی
دوره آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان بر اساس توافقنامه های عملکردی
مخاطب دوره: مدیران واحدهای صف و نیز متخصصان و مدیران منابع انسانی، کارشناسان شرکتیار منابع انسانی؛ جهت مشاهده محتوای دوره، روی عکس کلیک کنید
دوره آموزشی آنالیز مشاغل برای تهیه شناسنامه های شغلی به روش هی گروپ
مخاطب دوره: مدیران واحدهای صف و نیز متخصصان و مدیران منابع انسانی، کارشناسان شرکتیار منابع انسانی و کارشناسان طراحی شغل؛ جهت مشاهده محتوای دوره، روی عکس کلیک کنید
دوره آموزشی ارزیابی مشاغل به روش هی گروپ
مخاطب دوره: متخصصان و مدیران منابع انسانی و اعضای کمیته های ارزیابی مشاغل، کارشناسان طبقه بندی مشاغل؛ جهت مشاهده محتوای دوره، روی عکس کلیک کنید
دوره آموزشی جبران خدمت و مزایای عادلانه و رقابتی بر اساس مدل هی گروپ
مخاطب دوره: متخصصان و مدیران منابع انسانی و کارشناسان جبران خدمت و کاارشناسان طبقه بندی مشاغل؛ جهت مشاهده محتوای دوره، روی عکس کلیک کنید
دوره آموزشی مدیریت استعدادها و کارراهه شغلی
مخاطب دوره: متخصصان و مدیران منابع انسانی و مدیران و کارشناسان آموزش و توسعه؛ جهت مشاهده محتوای دوره، روی عکس کلیک کنید
دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی
مخاطب دوره: مدیران سازمان؛ جهت مشاهده محتوای دوره، روی عکس کلیک کنید
دوره آموزشی طراحی ساختار واحد منابع انسانی پیشرو بر اساس مدل مرسر و دیو اولریش
مخاطب دوره: مدیران منابع انسانی و کارشناسان مهندسی وطراحی ساختار، سیستمها و روشها؛ جهت مشاهده محتوای دوره، روی عکس کلیک کنید
دوره آموزشی نیازسنجی آموزشی به روش دیکوم
مخاطب دوره: متخصصان و مدیران منابع انسانی و مدیران و کارشناسان آموزش و توسعه؛ جدید: جهت مشاهده بروشور و محتوای دوره روی عکس کلیک کنید
دوره آموزشی بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث شغلی
مخاطب دوره: کارشناسان HSE(ايمني، بهداشت و محيط زيست)، بهره برداری/عمليات، منابع انسانی و سرپرستان واحدهاي ذيربط
دوره آموزشی استراتژی و برنامه ریزی منابع انسانی
مخاطب دوره: مدیران و متخصصان منابع انسانی و آموزش

دوره آموزشی تخصصی و کاربردی به صورت کارگاهی در خصوص آنالیز مشاغل و تهیه شناسنامه شغلی به روش هی گروپ

مطالب تخصصی منابع انسانی برای حرفه ای ها

دانلود فایلهای صوتی تصویری

فیلم زبان بدن در مصاحبه مدیریت استعدادها

دانلود فایلهای متنی

اصول اخلاقی و استانداردهای حرفه ای مدیریت منابع انسانی متدهای اصلی ارزیابی مشاغل در دنیا مزایا و...

دستورالعمل وزارت کار برای قراردادهای موقت

دستورالعمل وزارت کار برای قراردادهای موقت

در خبری جدیدتر (26 خرداد 1394) سيد حسن هفده تن، معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي دستورالعمل...

درج فرصتهای استخدامی منابع انسانی و اداری

منابع انسانی با بهره گیری از یافته های بازاریابی استفاده های زیادی از آن کرده است. چه هنگامی که...

آموزش مدیریت استعدادها و کارراهه

تاریخ برگزاری: پنجشنبه 14 مرداد از ساعت 9 صبح تا 17:00 عصر مدیریت استعدادها و برنامه ریزی کارراهه...

کاتالوگ خدمات رایان راهبرد چابک

گروه مشاوران مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک (RRC) ، با کمک کارشناسان آموزش دیده در دوره...

کاتالوگ آموزشهای تخصصی رایان راهبرد چابک

بر اساس یافته ها و توصیه های مشاوران برنامه ریزی کارراهه و مسیر شغلی (Career Path) ، مدیران...

 • شیوه های گوناگون توسعه کارکنان

  شیوه های گوناگون توسعه کارکنان

 • سنجش اثربخشی کارکنان – مدل هی گروپ

  سنجش اثربخشی کارکنان – مدل هی گروپ

 • سطح 3 آموزش – درسهایی از یک منبع غیرمتعارف

  سطح 3 آموزش – درسهایی از یک منبع غیرمتعارف

 • ارزیابی آمیخته؛ جدیدترین راه ارزیابی اثربخشی آموزش

  ارزیابی آمیخته؛ جدیدترین راه ارزیابی اثربخشی آموزش

 • فرآیند خروج خدمت کارکنان

  فرآیند خروج خدمت کارکنان

 • حقوق و مزایا در سازمان‌های عمومی و دولتی

  حقوق و مزایا در سازمان‌های عمومی و دولتی

 • دانلود فایلهای صوتی تصویری

 • دانلود فایلهای متنی

 • اصلاح نظام ارزیابی مشاغل و جبران خدمت وزارت کار

  اصلاح نظام ارزیابی مشاغل و جبران خدمت وزارت کار

 • ممیز منابع انسانی HR Auditor

  ممیز منابع انسانی HR Auditor

 • نحوه پاداش به مدیر ارشد اجرایی (CEO)

  نحوه پاداش به مدیر ارشد اجرایی (CEO)

 • جنگ استعدادها و افزایش دستمزدها

  جنگ استعدادها و افزایش دستمزدها

 • افراد دخیل در فرآیند کسب استعدادها (Talent Acquisition)

  افراد دخیل در فرآیند کسب استعدادها (Talent Acquisition)

 • دوره سازماندهی و ساختار واحد HR

  دوره سازماندهی و ساختار واحد HR

 • پاداش به کارکنان در شرایط سخت اقتصادی

  پاداش به کارکنان در شرایط سخت اقتصادی

 • واحد مناسب برای اداره امور حقوق و دستمزد

  واحد مناسب برای اداره امور حقوق و دستمزد

 • مصوبه مزد 1395 به زبان فارسی و انگلیسی

  مصوبه مزد 1395 به زبان فارسی و انگلیسی

 • قانون وبر در خصوص آستانه تشخیص تفاوت

  قانون وبر در خصوص آستانه تشخیص تفاوت

 • استراتژی جبران خدمت و مدیران صف

  استراتژی جبران خدمت و مدیران صف

 • عنوان شغلی جدید: مدیر توسعه افراد

  عنوان شغلی جدید: مدیر توسعه افراد

 • یک کارفرمای مطلوب منتخب

  یک کارفرمای مطلوب منتخب

 • جنگ استعدادها، بازیگران ABC

  جنگ استعدادها، بازیگران ABC

 • عوامل مؤثر بر تعهد و تعلق کاری

  عوامل مؤثر بر تعهد و تعلق کاری

 • دانلود کلیپ مدیریت استعدادها

  دانلود کلیپ مدیریت استعدادها

 • لینکدین:جذب و نگهداری 2016

  لینکدین:جذب و نگهداری 2016

 • شاخصهای سنجش مدیران؛ هِی

  شاخصهای سنجش مدیران؛ هِی

 • در برابر طوفان خروج خدمت

  در برابر طوفان خروج خدمت

 • اصول اخلاقی و حرفه ای HRM

  اصول اخلاقی و حرفه ای HRM

 • چالشهای برنامه ریزی نیروی کار

  چالشهای برنامه ریزی نیروی کار

 • جدول نه خانه مدیریت استعدادها

  جدول نه خانه مدیریت استعدادها

 • تعهد و توانمندی در پاداش نهایی

  تعهد و توانمندی در پاداش نهایی

 • نقشهای کلیدی HR از دید اولریش

  نقشهای کلیدی HR از دید اولریش

 • شایستگی های HRM پسا تحریم

  شایستگی های HRM پسا تحریم

 • کانالهای تخصصی منابع انسانی در تلگرام

  کانالهای تخصصی منابع انسانی در تلگرام

 • مدل Wifi تعهد و تعلق سازمانی

  مدل Wifi تعهد و تعلق سازمانی

 • کارراهه به مثابه صخره نوردی

  کارراهه به مثابه صخره نوردی

 • دستورالعمل وزارت کار برای قراردادهای موقت

  دستورالعمل وزارت کار برای قراردادهای موقت

 • دورنمای شبکه در کسب و کارها

  دورنمای شبکه در کسب و کارها

 • چالشهای منابع انسانی ژاپن

  چالشهای منابع انسانی ژاپن

 • رهبری تلاشهای تغییر

  رهبری تلاشهای تغییر

 • بوروکراسی در منابع انسانی

  بوروکراسی در منابع انسانی

 • دسته بندی نسلها در نیروی کار

  دسته بندی نسلها در نیروی کار

 • درج فرصتهای استخدامی منابع انسانی و اداری

 • مفاهیم مدیریت استعداد و کارراهه

  مفاهیم مدیریت استعداد و کارراهه

 • آموزش مدیریت استعدادها و کارراهه

 • بازی بی برنده HR در تخت گاز

  بازی بی برنده HR در تخت گاز

 • 12 نشانه حیاتی سلامت سازمانی

  12 نشانه حیاتی سلامت سازمانی

 • HRBP؛ منابع انسانیِ شرکتیار

  HRBP؛ منابع انسانیِ شرکتیار

 • پیاده سازی سیستم جانشین پروری

  پیاده سازی سیستم جانشین پروری

 • تکنولوژی در سازماندهی

  تکنولوژی در سازماندهی

 • کاتالوگ خدمات رایان راهبرد چابک

 • کاتالوگ آموزشهای تخصصی رایان راهبرد چابک

 • Hay: روندها تا سال 2030

  Hay: روندها تا سال 2030

 • مسائل مهم منابع انسانی در 2015

  مسائل مهم منابع انسانی در 2015

 • کانون های ارزیابی در HRM

  کانون های ارزیابی در HRM

 • برآورد آینده رهبری نیروی کار

  برآورد آینده رهبری نیروی کار

 • 14 ایده عالی برای شروع کسب و کار

  14 ایده عالی برای شروع کسب و کار

 • رهبری تیم با استفاده ازمدل تاکمن

  رهبری تیم با استفاده ازمدل تاکمن

 • نمودار BSC و KPI

  نمودار BSC و KPI

 • دوره مدیریت عملکرد بر اساس توافقنامه عملکردی

  دوره مدیریت عملکرد بر اساس توافقنامه عملکردی

بیشترین بازدیدها

فرصتهای استخدامی منابع انسانی

کارشناس منابع انسانی - محور ماشین

مدیر منابع انسانی - مدیر آموزش

مدیر منابع انسانی - سهامی عام و بورسی

مدیر امور اداری و منابع انسانی - گروه صنعتی تولیدی

کارشناس منابع انسانی - کارمند اداری - ویرآزما

A Leading FMCG Company - HR Specialist

کارشناس منابع انسانی - صنایع جانبی خودرو

مدیر و کارشناس منابع انسانی - هلدینگ

کارشناس منابع انسانی - پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی

کارشناس اداری ومنابع انسانی - صنایع غذایی

کارشناس منابع انسانی - مرکز خرید

کارشناس اداری و منابع انسانی- پیمانکاری

مدیر اداری و منابع انسانی - کارما

مدیر آموزش - معتبر تولیدی

مدیر منابع انسانی - مهندسی تولیدی

کارشناس منابع انسانی - تولیدی

مدیر اداری و منابع انسانی - شمس آباد

مدیر منابع انسانی - معتبر بازرگانی

کارشناس منابع انسانی - داروسازی 

منابع انسانی- تولید لوازم خانگی

مدیر امور اداری و منابع انسانی -پارس کیهان

مدیریت منابع انسانی - تامکار

مدیر امور اداری و منابع انسانی -پتروشیمی

مدیر اداری و منابع انسانی - تولیدی و بازرگانی

مدیریت اداری و منابع انسانی - افتخاری

کارشناس منابع انسانی و اداری - تولیدی

کارشناس منابع انسانی - هلدینگ

کارشناس منابع انسانی -خیلی سبز

کارشناس اداری و منابع انسانی - فولاد سنگان

کارشناس آموزش - حوزه خودرو

کارشناس منابع انسانی - مبنا تلکام

کارشناس اداری و منابع انسانی - صنعتی

کارمند امور اداری و منابع انسانی - بازرگانی

مدیر اداری و منابع انسانی - خصوصی

مدیر منابع انسانی - قطعات خودرو

کارشناس منابع انسانی - تولیدی

کارشناس منابع انسانی - شرکت ویرآزما

مدیر - کارشناس منابع انسانی - هلدینگ

 

فرصتهای استخدامی اداری/کارگزینی

کارشناس جذب و استخدام - رسپینا

کارشناس اداری

امور اداری - نفت و گاز و پتروشیمی

کارشناس اداری - چوپان

رئیس کارگزینی - کارمند کارگزینی - ذوب آهن پاسارگاد

امور اداری - مدیریت منابع انسانی - دارویی

کارشناس آموزش/جذب و استخدام/سیستم و روش-بازرگانی

کارمند امور اداری - بازرگانی

کارشناس امور اداری - تولیدی

کارمند اداری - مهندسی پزشکی

سرپرست خدمات اداری - تحفه

معاونت مالی و اداری - پیمانکاری پتروشیمی

سرپرست امور اداری - سیستمهای بانکی

کارمند اداری - حمل و نقل بین المللی

مدیر امور اداری - سبحان دارو

کارشناس حقوق و دستمزد - فولاد هیربد

مسئول اداری - پروژه سد سازی در غرب

سرپرست کارگزینی - پخش کالاآوران پاکبان

مدیر مالی – اداری - هولدینگ معتبر

مسئول اداری و مالی -فروشگاههای زنجیره ای

سرپرست امور اداری - شرکت معتبر تولیدی

کارشناس اداری - تولیدی Live

کارشناس آموزش - امور اداری - قضائیه

کارشناس اداری - همکاران سیستم اصفهان

امور اداری - شرکت دارویی معتبر

مالی و اداری - هلدینگ بین المللی آذرخش

کارشناس اداری - شرکت دیبا اندیشان

کارشناس حرفه ای جذب/ آموزش - چرم درسا

کارشناس اداری - آسان پرداخت(آپ)

کارشناس امور اداری -مهندسان مشاور