Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
دوره آموزشی منابع انسانی پایه
مخاطب دوره: کارشناسان منابع انسانی
دوره آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان بر اساس توافقنامه های عملکردی
مخاطب دوره: مدیران واحدهای صف و نیز متخصصان و مدیران منابع انسانی، کارشناسان شرکتیار منابع انسانی؛ جهت مشاهده محتوای دوره، روی عکس کلیک کنید
دوره آموزشی آنالیز مشاغل برای تهیه شناسنامه های شغلی به روش هی گروپ
مخاطب دوره: مدیران واحدهای صف و نیز متخصصان و مدیران منابع انسانی، کارشناسان شرکتیار منابع انسانی و کارشناسان طراحی شغل؛ جهت مشاهده محتوای دوره، روی عکس کلیک کنید
دوره آموزشی ارزیابی مشاغل به روش هی گروپ
مخاطب دوره: متخصصان و مدیران منابع انسانی و اعضای کمیته های ارزیابی مشاغل، کارشناسان طبقه بندی مشاغل؛ جهت مشاهده محتوای دوره، روی عکس کلیک کنید
دوره آموزشی جبران خدمت و مزایای عادلانه و رقابتی بر اساس مدل هی گروپ
مخاطب دوره: متخصصان و مدیران منابع انسانی و کارشناسان جبران خدمت و کاارشناسان طبقه بندی مشاغل؛ جهت مشاهده محتوای دوره، روی عکس کلیک کنید
دوره آموزشی مدیریت استعدادها و کارراهه شغلی
مخاطب دوره: متخصصان و مدیران منابع انسانی و مدیران و کارشناسان آموزش و توسعه؛ جهت مشاهده محتوای دوره، روی عکس کلیک کنید
دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی
مخاطب دوره: مدیران سازمان؛ جهت مشاهده محتوای دوره، روی عکس کلیک کنید
دوره آموزشی طراحی ساختار واحد منابع انسانی پیشرو بر اساس مدل مرسر و دیو اولریش
مخاطب دوره: مدیران منابع انسانی و کارشناسان مهندسی وطراحی ساختار، سیستمها و روشها؛ جهت مشاهده محتوای دوره، روی عکس کلیک کنید
دوره آموزشی نیازسنجی آموزشی به روش دیکوم
مخاطب دوره: متخصصان و مدیران منابع انسانی و مدیران و کارشناسان آموزش و توسعه؛ جدید: جهت مشاهده بروشور و محتوای دوره روی عکس کلیک کنید
دوره آموزشی بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث شغلی
مخاطب دوره: کارشناسان HSE(ايمني، بهداشت و محيط زيست)، بهره برداری/عمليات، منابع انسانی و سرپرستان واحدهاي ذيربط
دوره آموزشی استراتژی و برنامه ریزی منابع انسانی
مخاطب دوره: مدیران و متخصصان منابع انسانی و آموزش

دانلود تقویم آموزشی و کارگاههای مدیریت منابع انسانی در فصل پاییز

مطالب تخصصی منابع انسانی برای حرفه ای ها

دانلود فایلهای صوتی تصویری

فیلم زبان بدن در مصاحبه مدیریت استعدادها

دانلود فایلهای متنی

دانلود فایل دیکشنری تخصصی منابع انسانی (انگلیسی به انگلیسی) اصول اخلاقی و استانداردهای حرفه ای...

دستورالعمل وزارت کار برای قراردادهای موقت

دستورالعمل وزارت کار برای قراردادهای موقت

در خبری جدیدتر (26 خرداد 1394) سيد حسن هفده تن، معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي دستورالعمل...

درج فرصتهای استخدامی منابع انسانی و اداری

منابع انسانی با بهره گیری از یافته های بازاریابی استفاده های زیادی از آن کرده است. چه هنگامی که...

آموزش مدیریت استعدادها و کارراهه

تاریخ برگزاری: پنجشنبه 14 مرداد از ساعت 9 صبح تا 17:00 عصر مدیریت استعدادها و برنامه ریزی کارراهه...

کاتالوگ خدمات رایان راهبرد چابک

گروه مشاوران مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک (RRC) ، با کمک کارشناسان آموزش دیده در دوره...

کاتالوگ آموزشهای تخصصی رایان راهبرد چابک

بر اساس یافته ها و توصیه های مشاوران برنامه ریزی کارراهه و مسیر شغلی (Career Path) ، مدیران...

 • سوالات اساسی در جلسات مرور عملکرد

  سوالات اساسی در جلسات مرور عملکرد

 • مهارتهای تسهیلگری منابع انسانی Facilitation Skills

  مهارتهای تسهیلگری منابع انسانی Facilitation Skills

 • شکاف در شایستگی های میانی

  شکاف در شایستگی های میانی

 • شیوه های گوناگون توسعه کارکنان

  شیوه های گوناگون توسعه کارکنان

 • سنجش اثربخشی کارکنان – مدل هی گروپ

  سنجش اثربخشی کارکنان – مدل هی گروپ

 • سطح 3 آموزش – درسهایی از یک منبع غیرمتعارف

  سطح 3 آموزش – درسهایی از یک منبع غیرمتعارف

 • ارزیابی آمیخته؛ جدیدترین راه ارزیابی اثربخشی آموزش

  ارزیابی آمیخته؛ جدیدترین راه ارزیابی اثربخشی آموزش

 • فرآیند خروج خدمت کارکنان

  فرآیند خروج خدمت کارکنان

 • حقوق و مزایا در سازمان‌های عمومی و دولتی

  حقوق و مزایا در سازمان‌های عمومی و دولتی

 • دانلود فایلهای صوتی تصویری

 • دانلود فایلهای متنی

 • اصلاح نظام ارزیابی مشاغل و جبران خدمت وزارت کار

  اصلاح نظام ارزیابی مشاغل و جبران خدمت وزارت کار

 • ممیز منابع انسانی HR Auditor

  ممیز منابع انسانی HR Auditor

 • نحوه پاداش به مدیر ارشد اجرایی (CEO)

  نحوه پاداش به مدیر ارشد اجرایی (CEO)

 • جنگ استعدادها و افزایش دستمزدها

  جنگ استعدادها و افزایش دستمزدها

 • افراد دخیل در فرآیند کسب استعدادها (Talent Acquisition)

  افراد دخیل در فرآیند کسب استعدادها (Talent Acquisition)

 • دوره سازماندهی و ساختار واحد HR

  دوره سازماندهی و ساختار واحد HR

 • پاداش به کارکنان در شرایط سخت اقتصادی

  پاداش به کارکنان در شرایط سخت اقتصادی

 • واحد مناسب برای اداره امور حقوق و دستمزد

  واحد مناسب برای اداره امور حقوق و دستمزد

 • مصوبه مزد 1395 به زبان فارسی و انگلیسی

  مصوبه مزد 1395 به زبان فارسی و انگلیسی

 • قانون وبر در خصوص آستانه تشخیص تفاوت

  قانون وبر در خصوص آستانه تشخیص تفاوت

 • استراتژی جبران خدمت و مدیران صف

  استراتژی جبران خدمت و مدیران صف

 • عنوان شغلی جدید: مدیر توسعه افراد

  عنوان شغلی جدید: مدیر توسعه افراد

 • یک کارفرمای مطلوب منتخب

  یک کارفرمای مطلوب منتخب

 • جنگ استعدادها، بازیگران ABC

  جنگ استعدادها، بازیگران ABC

 • عوامل مؤثر بر تعهد و تعلق کاری

  عوامل مؤثر بر تعهد و تعلق کاری

 • دانلود کلیپ مدیریت استعدادها

  دانلود کلیپ مدیریت استعدادها

 • لینکدین:جذب و نگهداری 2016

  لینکدین:جذب و نگهداری 2016

 • شاخصهای سنجش مدیران؛ هِی

  شاخصهای سنجش مدیران؛ هِی

 • در برابر طوفان خروج خدمت

  در برابر طوفان خروج خدمت

 • اصول اخلاقی و حرفه ای HRM

  اصول اخلاقی و حرفه ای HRM

 • چالشهای برنامه ریزی نیروی کار

  چالشهای برنامه ریزی نیروی کار

 • جدول نه خانه مدیریت استعدادها

  جدول نه خانه مدیریت استعدادها

 • تعهد و توانمندی در پاداش نهایی

  تعهد و توانمندی در پاداش نهایی

 • نقشهای کلیدی HR از دید اولریش

  نقشهای کلیدی HR از دید اولریش

 • شایستگی های HRM پسا تحریم

  شایستگی های HRM پسا تحریم

 • کانالهای تخصصی منابع انسانی در تلگرام

  کانالهای تخصصی منابع انسانی در تلگرام

 • مدل Wifi تعهد و تعلق سازمانی

  مدل Wifi تعهد و تعلق سازمانی

 • کارراهه به مثابه صخره نوردی

  کارراهه به مثابه صخره نوردی

 • دستورالعمل وزارت کار برای قراردادهای موقت

  دستورالعمل وزارت کار برای قراردادهای موقت

 • دورنمای شبکه در کسب و کارها

  دورنمای شبکه در کسب و کارها

 • چالشهای منابع انسانی ژاپن

  چالشهای منابع انسانی ژاپن

 • رهبری تلاشهای تغییر

  رهبری تلاشهای تغییر

 • بوروکراسی در منابع انسانی

  بوروکراسی در منابع انسانی

 • دسته بندی نسلها در نیروی کار

  دسته بندی نسلها در نیروی کار

 • درج فرصتهای استخدامی منابع انسانی و اداری

 • مفاهیم مدیریت استعداد و کارراهه

  مفاهیم مدیریت استعداد و کارراهه

 • آموزش مدیریت استعدادها و کارراهه

 • بازی بی برنده HR در تخت گاز

  بازی بی برنده HR در تخت گاز

 • 12 نشانه حیاتی سلامت سازمانی

  12 نشانه حیاتی سلامت سازمانی

 • HRBP؛ منابع انسانیِ شرکتیار

  HRBP؛ منابع انسانیِ شرکتیار

 • پیاده سازی سیستم جانشین پروری

  پیاده سازی سیستم جانشین پروری

 • تکنولوژی در سازماندهی

  تکنولوژی در سازماندهی

 • کاتالوگ خدمات رایان راهبرد چابک

 • کاتالوگ آموزشهای تخصصی رایان راهبرد چابک

 • Hay: روندها تا سال 2030

  Hay: روندها تا سال 2030

 • مسائل مهم منابع انسانی در 2015

  مسائل مهم منابع انسانی در 2015

 • کانون های ارزیابی در HRM

  کانون های ارزیابی در HRM

 • برآورد آینده رهبری نیروی کار

  برآورد آینده رهبری نیروی کار

 • 14 ایده عالی برای شروع کسب و کار

  14 ایده عالی برای شروع کسب و کار

بیشترین بازدیدها

فرصتهای استخدامی منابع انسانی

استخدام کارشناس منابع انسانی - چلیک ایران

استخدام مدیریت برنامه ریزی آموزشی - خودرو

استخدام مدیر منابع انسانی - شرکت بازرگانی

استخدام مدیر منابع انسانی -مخابراتی

کارشناس منابع انسانی - سراواپارس

مدیر منابع انسانی و اداری - قطعات خودرو

رئيس آموزش - -شركت بزرگ صنعتي

مدیر منابع انسانی - شرکت تولیدکننده

کارشناس منابع انسانی

کارشناس منابع انسانی - شرکت معتبر

کارشناس منابع انسانی

مسئول منابع انسانی کارخانه - معتبر تولیدی

مدیر منابع انسانی - هلدینگ

کارشناس منابع انسانی - شرکت IT و ICT

کارشناس آموزش -لجستیک گلدیران

کارشناس برنامه ریزی آموزشی - بازرگانی

مدیر منابع انسانی - تولیدی بازرگانی

مدیر منابع انسانی - معتبر بازرگانی

کارشناس منابع انسانی - تولیدی

مسئول منابع انسانی - چای

منابع انسانی - استیل البرز

کارشناس منابع انسانی - مواد غذایی

کارشناس منابع انسانی

کارشناس منابع انسانی - هلدینگ

منابع انسانی - نفت و گاز و پتروشیمی

کارشناس منابع انسانی - محور ماشین

مدیر منابع انسانی - مدیر آموزش

مدیر منابع انسانی - سهامی عام و بورسی

مدیر امور اداری و منابع انسانی -صنعتی تولیدی

کارشناس منابع انسانی - کارمند اداری - ویرآزما

A Leading FMCG Company - HR Specialist

کارشناس منابع انسانی - صنایع جانبی خودرو

مدیر و کارشناس منابع انسانی - هلدینگ

کارشناس منابع انسانی -پتروشیمی

 

فرصتهای استخدامی اداری/کارگزینی

استخدام نیرو اداری - مالی و نرم افزار

اسنخدام کارمند اداری - صنعتی

استخدام کارمند اداری - حقوقی فردا

استخدام کارمند اداری - لبنی

استخدام مدیر واحد اداری - تولیدی

استخدام كارشناس اداري كارگزيني - اكسير

مدیر اداری - جامینه

مدیر اداری - شرکت معظم ساختمانی

کارمند اداری - پخش

کارمند اداری - تولید کننده قیر و ایزوگام

مدیر مالی واداری - شرکت معتبر پیمانکاری

کارشناس اداری – منابع انسانی - تکدانه

کارمند اداری - عظیم شهر ایرانیان

کارمند اداری - نفت و گاز

کارشناس اداری - شرکت تولیدی

کارمند کارگزینی -  تولیدی

کارمند اداری -شرکت معتبر

کارمند اداری - تجهیزات پزشکی

کارشناس جذب و استخدام - خدماتی

کارمند اداری - تولیدی

کارمند اداری - بازرگانی1

کارمند اداری - بازرگانی2

کارمند اداری - بازرگانی3

کارمند اداری - آزمایشگاهی

واحد مالی و اداری - مهربانو

کارشناس امور اداری

مدیر اداری - تولیدی

کارمند اداری - تولیدی بازرگانی

کارمند اداری - مروارید زرین پارس

کارشناس اداری - سولیکو

امور اداری - پروژه های نفت

کارشناس جذب و استخدام - رسپینا

کارشناس اداری

امور اداری - نفت و گاز و پتروشیمی

کارشناس اداری - چوپان

رئیس کارگزینی - کارمند کارگزینی - ذوب آهن پاسارگاد

امور اداری - مدیریت منابع انسانی - دارویی

چاشنی ها (مطالب کوتاه)