نردبان دو مسیره برای کارراهه شغلی

نردبان دو مسیره کارراهه شغل یا Dual Career Ladder ، برنامه ای برای توسعه کارراهه و مسیر شغلی است که به کارکنان اجازه می دهد بدون اینکه روی سمتهای سرپرستی یا مدیریتی منصوب شوند به سمت بالا حرکت کنند. این نوع از برنامه ها معمولا به عنوان راهی برای پیشرفت کارکنانی که ممکن است مهارتهای فنی خاص یا دانشگاهی داشته باشند ولی علاقمند و یا مناسب برای مدیریت نباشند، به کار برده می شود؛

مزایای این نوع از مسیر شغلی در ادامه ذکر گردیده است:

برنامه های نردبان شغلی دو مسیره در زمینه ها و صنایع علمی، پزشکی، تکنولوژی اطلاعات و مهندسی یا به طورکلی در زمینه هایی که دارای یک یا چند مورد از ویژگی های زیر هستند بیشتر دیده می شود.

برای اینکه یک نردبان شغلی دو مسیره موثرتر باشد ، باید به خوبی مدیریت شود. زیرا این برنامه می تواند برای مدیران ضعیف، گوشه ای برای پوشاندن مسائل حل نشده شان مهیا کند. علاوه بر این ممکن است موجب رنجش کارکنانی که برای اعمال برنامه انتخاب نشده اند و یا مدیرانی که احساس می کنند کارکنان دارای کارراهه دو مسیره، بدون اینکه مسئولیت سنگین سرپرستی کارکنان را به دوش بکشند، پرداختی برابر با مدیران دارند، شود.