Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
مشاوره و آموزش مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک
با بهره گیری از مدلهای جاری در دنیا و با توجه به تجربیات سازمانهای موفق و برگزیده
دوره ویژه کارگاهی آنالیز شغل و تهیه شناسنامه شغل به روش هی گروپ
دوره های کارگاهی با تعداد بسیار محدود متخصصین تشکیل می شود و مدرس دوره که دوره را در مؤسسه هی گروپ طی نموده و در پروژه تهیه شناسنامه شغل با ایشان همکاری داشته، بر تمامی موارد تهیه شده توسط شرکت کنندگان نظارت می کند
دوره های آموزش مجازی، با محتوایی غنی
دوره ها به صورت خودآموز طراحی شده اند، هرچند امکان پاسخگویی به سؤالات نیز وجود دارد
دوره های تخصصی و عملی مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک
بر اساس مدلهای روز دنیا و با رویکرد کارگاهی و اجرایی برگزار می شوند

Tool Tips Setup

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

Note - The tool tips script is by default disabled. If you wish to use it you must enable this script in the template's configuration area. This also includes site shaper installations.

Demo 1:
<a onmouseover="Tip('This is a sample tooltip.', WIDTH, 140, OPACITY, 80, ABOVE, true, OFFSETX, 1, FADEIN, 200, FADEOUT, 300,SHADOW, true, SHADOWCOLOR, '#000000',SHADOWWIDTH, 2, BGCOLOR, '#000000',BORDERCOLOR, '#000000',FONTCOLOR, '#FFFFFF', PADDING, 9)" href="http://www.shape5.com/demo/etensity/">

<img class="boxed2" alt="" src="http://www.shape5.com/demo/smart_blogger/images/tooltip.jpg"/>

</a>
Demo 2:
<a href="/index.htm" onmouseover="Tip('Image Demo

<img src=http://www.shape5.com/demo/smart_blogger/images/tooltip.jpg width=220 height=147>')">Demo 2 Image Tool Tip </a>

Demo 2 Image Tool Tip


Demo 3:
<a href="#" onmouseover="Tip('Image Demo<br /> <br /><img src=http://www.shape5.com/demo/smart_blogger/images/tooltip.jpg width=220 height=147>',SHADOW, true, BGCOLOR, '#000000', FADEIN, 400, FADEOUT, 400, SHADOWCOLOR, '#000000', BORDERCOLOR, '#000000',OPACITY, 90,FONTCOLOR, '#FFFFFF')"><strong>Demo 3 Image Tool Tip</strong></a>
Demo 3 Image Tool Tip

اصل مقالات قبلی سایت به ترتیب بازدید