Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
مشاوره و آموزش مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک
با بهره گیری از مدلهای جاری در دنیا و با توجه به تجربیات سازمانهای موفق و برگزیده
دوره ویژه کارگاهی آنالیز شغل و تهیه شناسنامه شغل به روش هی گروپ
دوره های کارگاهی با تعداد بسیار محدود متخصصین تشکیل می شود و مدرس دوره که دوره را در مؤسسه هی گروپ طی نموده و در پروژه تهیه شناسنامه شغل با ایشان همکاری داشته، بر تمامی موارد تهیه شده توسط شرکت کنندگان نظارت می کند
دوره های آموزش مجازی، با محتوایی غنی
دوره ها به صورت خودآموز طراحی شده اند، هرچند امکان پاسخگویی به سؤالات نیز وجود دارد
دوره های تخصصی و عملی مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک
بر اساس مدلهای روز دنیا و با رویکرد کارگاهی و اجرایی برگزار می شوند

گامهای برنامه ریزی جانشین پروری

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

برنامه ریزی جانشین پروری شایستگی ها و فعالیتهای اساسی برای ارزیابی و توسعه و نگهداری خزانه استعدادها (Talent Pool)ی کارکنان را به منظور اطمینان از تداوم رهبری و سرپرستی برای تمامی سمت های کلیدی تعریف می کند.

قدم اول- مشخص کردن سمت های کلیدی

برنامه ریزی جانشین پروری شایستگی های ضروری در شغل های کلیدی که اثر مهمی روی سازمان می گذارند را مشخص می کنند. عوامل تعیین سمت های کلیدی شامل موارد ذیل است:

v سمت هایی که نیازمند مهارت های شغلی و یا تجربیات تخصصی هستند.

v سمت های ارشد مدیریتی و رهبری

v سمت هایی که با عنوان «حیاتی برای ماموریت سازمان» شناخته شده اند.

قدم دوم- تهیه شناسنامه شغلی برای هریک از سمت های کلیدی

عوامل کلیدی موفقیت شغل و اینکه دارنده شغل تا چه حد حرفه ای باید باشد را تعیین کنید. این اطلاعات می تواند از راه های چندی از قبیل انجام آنالیز شغل یا جمع آوری اطلاعات حیاتی در طول انجام فرآیند ارزیابی عملکرد به دست آید. اطلاعاتی که باید جمع آوری شود شامل دانش، مهارت ها، توانایی ها و نگرش هایی که کارمند فعلی در سمتش بروز داده و بدین ترتیب توانسته عملکرد موثر و شایسته ای ارائه دهد می باشد.

قدم سوم- تحلیل فاصله بین شایستگی موجود و شایستگی مورد نیاز

v شناسنامه های شغلی که دربرگیرنده شایستگی ها هستند، ابزار مورد نیاز برای جمع آوری داده های مربوط به شایستگی های کارمند فعلی در سمت های کلیدی را فراهم می کند.

v فاصله بین شایستگی های کارمند فعلی و نیازهای آتی را تحلیل کنید.

v یافته ها برای فرصت های بهبود را مستند سازی کنید.

قدم چهارم- فرصت های توسعه و بهبود

v توانایی ها و علائق کارراهه شغلی کارکنان را ارزیابی کنید.

v کاندیدا ها باید پتانسیل بالا یا توانایی که آن ها را در دستیابی به موفقیت در سطح بالاتری در سازمان توانمند می کند بروز دهند. ترجیحاً لیست جابه جایی ها باید در یک بانک اطلاعاتی طبقه بندی شوند تا سازمان بتواند به راحتی کاندید ها را ردیابی کند.

قدم پنجم- برنامه های توسعه فردی

v برای هر کاندیدایی یک برنامه طراحی کنید. برنامه های توسعه ای باید در دسترس کاندید ها بوده و سپس با برنامه های مدیریت عملکردشان یکپارچه شود. برنامه ها می تواند شامل مشخص کردن کارراهه برای کاندید های با پتانسیل بالا و دیگرانی که علاقمند و توانا به ارتقا در سازمان هستند باشد.

v تدوین فرصت های توسعه- این مرحله می تواند از طریق آموزش های انتصاب به شغل (job assignment) یا گردش شغلی انجام شود که یکی از بهترین راهها برای کارکنان به منظور کسب دانش و مهارت اضافه هستند.

قدم ششم- به روز نگهداری فهرست مهارت ها

v مهارت ها و نیازها را به منظور تعیین شکاف ها و برنامه های توسعه ای که برای رفع کاستی ها لازمند تحت نظاره قرار دهید.

v فهرستی از نیازهای فعلی و آتی تهیه کرده و اطلاعات آن را برای توسعه فردی و گروهی به روز نگه دارید.

 

 

رایان راهبرد چابک ارائه دهنده راه حل های ناب مدیریت منابع انسانی

دوره آموزشی "مدیریت استعدادها و کارراهه شغلی"

پیاده سازی سیستم جانشین پروری

فرم ثبت نام در گسترده ترین بازار سنجی بازار کار برای شرکتها

دوره غیرحضوری مدیریت عملکرد بر مبنای توافقنامه عملکردی

اصل مقالات قبلی سایت به ترتیب بازدید