Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
مشاوره و آموزش مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک
با بهره گیری از مدلهای جاری در دنیا و با توجه به تجربیات سازمانهای موفق و برگزیده
دوره ویژه کارگاهی آنالیز شغل و تهیه شناسنامه شغل به روش هی گروپ
دوره های کارگاهی با تعداد بسیار محدود متخصصین تشکیل می شود و مدرس دوره که دوره را در مؤسسه هی گروپ طی نموده و در پروژه تهیه شناسنامه شغل با ایشان همکاری داشته، بر تمامی موارد تهیه شده توسط شرکت کنندگان نظارت می کند
دوره های آموزش مجازی، با محتوایی غنی
دوره ها به صورت خودآموز طراحی شده اند، هرچند امکان پاسخگویی به سؤالات نیز وجود دارد
دوره های تخصصی و عملی مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک
بر اساس مدلهای روز دنیا و با رویکرد کارگاهی و اجرایی برگزار می شوند

اصول هِی در آنالیز و ارزیابی شغل

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

روش هِی (Hay) منطبق بر نمودار ذیل از مدل آبشار سازمانی پیروی می کند:

 

این موضوع همان نکته ای است که آنالیز و ارزیابی شغل به روش هی را از دیگر روشها متمایز می کند. به طوری که برخلاف روشهای معمول که شغلها را تعریف کرده و شرح وظایف هر شغل را احصا می کنند، روش هی مقید به جاری سازی استراتژی های سازمانی در مشاغل و افراد است. نکته ای که در صورت مغفول ماندن، استراتژی را ابتر ساخته و از ترجمه استراتژی ها و برنامه های استراتژیک به عمل جلوگیری خواهد نمود. بیماری که دامن اغلب برنامه های مدیریت استراتژیک را گرفته و به آنها اجازه فراتر رفتن از حد شعارهایی زیبا نداده است.

تأکید روش هی در آنالیز مشاغل و تهیه شناسنامه های شغلی بر هدف شغل است که باید در راستای اهداف عملیاتی واحد محل خدمت باشد. پس از آن و در مرتبه‌ای پایین‌تر مسئولیتهای کلیدی شغل که در حقیقت شکسته هایی از هدف اصلی شغل و هدفهایی جزء‌تر هستند وجود دارند. این مسئولیتهای کلیدی قابل اندازه گیری و مدیریت شدن توسط شاخصهای کلیدی عملکرد خواهند بود و مبنایی برای ارزیابی عملکرد کارکنان به ارائه خواهند داد که حتی الامکان به دور از سلیقه ارزیابی کننده بوده و می تواند مبنای قضاوت در زمینه عملکرد قرار گیرد. حال که محدوده مشاغل بدین ترتیب روشن شده می توان به ارزیابی شغلها را پرداخت.

انواع مختلف روشهای ارزیابی شغل از دید روش مقایسه و روش آنالیز مورد استفاده به شکل ذیل تقسیم بندی می شوند:

ارزیابی ارزشیابی آنالیز شغل مشاغل

روش ارزیابی شغل هِی که از روش مقایسه تعدیل شده عوامل (ترکیبی از روش مقایسه عوامل و روش امتیازی) استفاده می کند در سال 1943 توسط ادوارد نِد هِی پایه گذاری شد و به طور مستمر توسعه و بهبود پیدا نمود. متد ارزیابی هی روشی است که در گستره زیادی در کل دنیا استفاده می شود به طوری که بیش از نیمی از شرکتهای موجود در لیست فورچون 500 در بیش از 90 کشور دنیا از آن استفاده می کنند. ضمن آنکه هم توسط سازمانهای دولتی و هم خصوصی مورد استفاده قرار گرفته و برای ارزیابی میلیونها شغل در سطوح و صنایع مختلف در کل دنیا استفاده شده است.

مزیتهای به کارگیری روش ارزیابی شغل هِی:

این روش بر اساس مدلی معتبر، ساده و منطقی از اجزای سطوح متفاوت کار طراحی شده که در برابر اندازه گیری تفاوتهای مشاغل حساس است. با این روش مقایسه مشاغل نامتشابه امکان پذیر می شود.  هی روش ارزیابی است که در دنیا بیشترین مورد استفاده را داشته است و گذشته از رتبه بندی مشاغل درجه ی تفاوتها را نیز بین آنها مشخص می کند؛ در عین حال انعطاف پذیر بوده و آمادگی سازگاری با تغییرات را نیز دارد. این روش چارچوبی عاری از ارزش که در آن نسبیت نیز منعکس می شود و حساسیت مفهوم مسئولیت برای کسب و کار در آن تشخیص داده شده ارائه می کند. در طی این روش محتویات و زمینه کار نیز تشخیص داده شده و اندازه گیری می شود.

نقش درک مفهوم شغل و زمینه اجرای آن

ارزیابی شغل در روش هِی (Hay) محتاج اطلاعات در زمینه شغل، دانش ارزیابی کننده و مدارک مرتبط دیگر است. همانطور که در جدول ذیل نیز نشان داده شده، شغل در زمینه اجرای خود دیده شده و عواملی از محیط که بر نحوه انجام مسئولیتهای کلیدی تأثیر‌گذار هستند در نظر گرفته می شوند.

بعضی از فرضیات و پیش نگری های روش ارزیابی مشاغل هِی در ذیل آمده است:

v شغل؛ آنطور که هم اکنون وجود دارد دیده می شود

v فرض بر این است که شغل به صورت قابل قبول و کامل اجرا می شود

v شغل و نه فرد مورد ارزیابی قرار می گیرد

v هدف اجماع همگی است

v وضعیت و پرداخت فعلی نادیده گرفته می شوند

v اگر شغل به صورت کامل شناخته نشد، ارزیابی صورت نخواهد گرفت

 

 

اصول اساسی که شغل مورد کند و کاو قرار می گیرد از سه قسمت ذیل طبق منطق توضیح داده شده تشکیل می شود:

روش ارزیابی شغل مشاغل هی hay

بدین ترتیب اجزای تعیین کننده اندازه شغل شامل موارد ذیل خواهند بود:

ارزشیابی مشاغل مرسر ارزیابی کمیته طبقه بندی

1- دانش چگونگی انجام: شامل مجموعه هر نوع از دانش، مهارت و تجربه مورد نیاز برای انجام کار به صورت استاندارد و پذیرفته شده در شغل مورد نظر

مشاوره مدیریت منابع انسانی پیمانکار برونسپاری

2- متغیر حل مسأله به سطح تفکر خود بنیاد که برای انجام شغل در آنالیز، ارزیابی، خلاقیت، منبع یابی و رسیدن به نتیجه مورد نیاز است، می‌نگرد.

ارزشیابی مشاغل هی هِی آنالیز شرح شغل مشاغل

در این بین عوامل راهنما در تعیین سطح محیط و محدوده تفکر اینگونه عمل می کنند که میزان تفکر در شرایط معمول انجام کار توسط عوامل زیر محدود می شود:

سرپرستی مستقیم / راهنمایی ؛ رویه ها / مقررات / استراتژی؛ طبیعت وظیفه ؛ استانداردها / دستورالعملها ؛ اصول موجود

 

3- مسئولیت و پاسخگویی:

در قسمت سوم میزان پاسخ پذیر بودن فعالیت و نتایج حاصل از آن و اثر اندازه گیری شده شغل در نتیجه نهایی اندازه گیری می شود

شرح شغل وظیفه ارزیابی طبقه بندی سازماندهی منابع انسانی

آزادی عمل شامل میزانی از راهنمایی یا کنترل فردی یا رویه ای که شغل و یا نقش برای انجام شدن چه داخل سازمانی و چه خارج سازمانی نیاز دارد را اندازه گیری می کند. عوامل ذیل تعیین کننده میزان آزادی عمل هستند:

حضور نظر در عملکرد توسط موارد ذیل محدود می شود:

نیاز به ارجاع به جایی دیگر؛ دستورالعملها، رویه ها و سیاستهای سازمانی؛ سوابق و راههای موجود برای انجام امور؛ طبیعت کار؛ طبیعت سیستم؛ خطوط گزارش دهی در جایی که موجود است .

گامهایی برای اندازه گیری ماهیت و محدوده اثر

برای تعیین ماهیت و محدوده اثر می توان  دو پرسش ذیل را پرسید:

} آیا قسمت مرتبط یا قابل تعریفی از سازمان وجود دارد که این شغل بر آن تأثیر گذار باشد؟

} اگر پاسخ بله باشد، باید از مقیاس های مقداری و اثرات استفاده کرد. در غیر اینصورت از مقیاس مقادیر کیفی استفاده می شود

محدوده اثر می تواند توسط قواعد توصیفی نظیر بزرگ، متوسط و کوچک مشخص شود:

منابع انسانی ارزیابی ارزشیابی هی

کار در گروه ارزیابی شغل

} یکی از راههای معمول که در آن مشاغل ارزیابی می شوند، گروه ارزیابی شغل است. بعضی از راهکارهایی که برای کار در این نوع گروه پیشنهاد می شوند عبارتند از:

v معمولاً بین چهار تا پنج عضو در هر گروه ارزیابی مناسب است

v همه ارزیابی کنندگان باید آموزش دیده باشند

v تسهیل کننده نیز مورد نیاز است

v آیا گروه منعکس کننده وضع موجود است؟ در مورد ترکیب جنسیتی و واحدهای مختلف فکر کنید

v آیا اعضای اتحادیه نیز باید باشند؟

v محرمانه بودن موارد مطروحه بسیار حیاتی است

v در مورد فرآیند داخلی و زمان بندی توافق داشته باشید

v برای کسب اطلاعات بیشتر رودربایستی نکنید

v در مورد انتظارات از هر نقش و شغلی توافق کرده و آنها را مکتوب کنید

v راهکارهای ارزیابی را همیشه به خاطر داشته باشید

کنترل کیفیت

در پایان روشهایی برای کنترل کیفیت ارزیابی شغل انجام شده وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:

} تفاوتهای طبقه ای در دانش چگونگی انجام کار

} راهنمایی فنی

} شناسنامه کوتاه شغل

} بر اساس روش هی می توان از فرایند هایی نیز استفاده کرد که می توانند کنترل های کیفی بیشتری را مهیا کنند. از آن جمله تصمیمهای اجماعی در شرایط کمیته ارزیابی است .

مطالب مرتبط:

برخی از ویژگی های متد هِی

دوره آموزشی آنالیز مشاعل به روش هِی

دوره آموزشی ارزیابی مشاغل به روش هِی

لینک ثبت نام شرکتها در گسترده ترین بازارسنجی بازار کار ایران

 

o تهیه شده در مشاوره مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک

o ارائه دهنده راه حلهای ناب منابع انسانی از جمله متد هِی

اصل مقالات قبلی سایت به ترتیب بازدید