Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
مشاوره و آموزش مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک
با بهره گیری از مدلهای جاری در دنیا و با توجه به تجربیات سازمانهای موفق و برگزیده
دوره ویژه کارگاهی آنالیز شغل و تهیه شناسنامه شغل به روش هی گروپ
دوره های کارگاهی با تعداد بسیار محدود متخصصین تشکیل می شود و مدرس دوره که دوره را در مؤسسه هی گروپ طی نموده و در پروژه تهیه شناسنامه شغل با ایشان همکاری داشته، بر تمامی موارد تهیه شده توسط شرکت کنندگان نظارت می کند
دوره های آموزش مجازی، با محتوایی غنی
دوره ها به صورت خودآموز طراحی شده اند، هرچند امکان پاسخگویی به سؤالات نیز وجود دارد
دوره های تخصصی و عملی مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک
بر اساس مدلهای روز دنیا و با رویکرد کارگاهی و اجرایی برگزار می شوند

اصول اخلاقی و حرفه ای HRM

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

جامعه بین المللی منابع انسانی* به عنوان یکی از معتبرترین سازمانها و جوامع حرفه ای منابع انسانی در دنیا، اقدام به انتشار اصول اخلاق حرفه ای برای کارشناسان حرفه ای منابع انسانی نموده تا با مبنا قراردادن آن در مواقع تصمیم و اقدام، حرفه ای و اخلاقی عمل نمایند. این اصول اخلاق حرفه ای در شش سرفصل مسئولیتهای حرفه ای، توسعه حرفه ای، رهبری اخلاقی، عدالت و انصاف، تضاد منافع، استفاده از اطلاعات ذکر گردیده اند و هر کدام شامل اصل اساسی و هدف مورد نظر به همراه خطوط راهنمای رفتاری هستند که می تواند مبنای کار حرفه ای مدیران و متخصصان منابع انسانی قرار گیرد.

رایان راهبرد چابک در راستای رسالت خود که انتشار یافته ها و تکنیکهای منابع انسانی در سازمانهای کشور است، اقدام به تهیه، ترجمه و انتشار این اصول نموده است:

SHRM *

مسئولیتهای حرفه ای
اصل اساسی:
ما به عنوان کارشناس حرفه ای منابع انسانی مسئول ارزش آفرینی برای سازمانهای متبوع خود بوده و در موفقیت اخلاقی سازمان خود مشارکت می کنیم. ما مسئولیت حرفه ای برای تصمیمات و اقدامات فردی خود را پذیرفته و با جلب تعهد و تعلق در فعالیتهایی که نشان دهنده اعتبار و ارزش این حرفه هستند، از آن هواداری می کنیم.


هدف:
- ساختن احترام، اعتبار و اهمیت استراتژیک برای حرفه منابع انسانی در سازمان، جامعه کسب و کار و جوامعی که در آن مشغول به خدمت هستیم.
- کمک به سازمانهای متبوعمان برای دستیابی به اهداف
- اطلاع رسانی و تعلیم اصول و شیوه هایی که به حرفه، فعالین فعلی و آتی، سازمانهای محل خدمت و جامعه کمک می کنند.
- تاثیر گذاری مثبت روی شیوه های استخدام و محیط کار
- تشویق تصمیم گیری و مسئولیت پذیری حرفه ای
- تشویق مسئولیتهای اجتماعی


خطوط راهنما:
1- وفاداری به سطوح بالای استاندارد اخلاقی و رفتار حرفه ای
2- ارزیابی اثر بخشی منابع انسانی در راستای دستیابی به اهداف سازمانی
3- تطابق با قانون
4- انجام امور با سازگاری در برابر ارزشهای حرفه ای
5- تلاش برای دستیابی به سطوح بالای خدمات، عملکرد و مسئولیتهای اجتماعی
6- هواداری از ایده استفاده و کاربرد مناسب کارمند به عنوان یک انسان
7- هواداری آزادانه از مباحثات پیرامون تاثیر گذاری روی تصمیم گیرندگان و نتایج در جوامع حرفه ای

توسعه حرفه ای
اصل اساسی:
به عنوان افراد حرفه ای بایستی تلاش کنیم تا به استانداردهای بالای شایستگی دست یابیم و به صورت مداوم برای تقویت شایستگی هایمان متعهد باشیم.

هدف:
- توسعه دانشمان از مدیریت منابع انسانی به منظور تقویت ادراکمان از اینکه عملکرد سازمان چگونه است.
- توسعه درکمان از اینکه سازمان مان چگونه کار می کند (علت وجودی کسب و کار)

خطوط راهنما:
1- پیگیری فرصتهای رسمی آکادمیک
2- تعهد به آموختن مداوم، توسعه مهارتها و کاربرد دانش جدید مربوط به مدیریت منابع انسانی و سازمانی که در آن مشغولیم
3- مشارکت در میزان معرفت، اصلاح حرفه و رشد افراد از طریق آموزش، تحقیق و انتشار دانش
4- پیگیری گواهینامه های حرفه ای در دسترس و یا شاخص های نشان دهنده شایستگی و دانش


رهبری اخلاقی
اصل اساسی:
از کارشناسان حرفه ای منابع انسانی انتظار می رود که رهبری فردی را به عنوان الگویی از این نقش برای حفظ استاندارد بالای رفتار حرفه ای از خود بروز دهند.

هدف:
- تدوین استاندارد و نمونه بودن برای دیگران
- کسب احترام افراد و افزایش اعتبار نزد کسانی که از ما خدمات دریافت می کنند.

خطوط راهنما
1- اخلاقی باشید. در هر یک از تعاملات حرفه ای اخلاقی عمل کنید.
2- در موقع لزوم از افراد مردد گروههای عمل بپرسید. وقتی که نیاز است مطمئن شوید که آیا تصمیمات اخلاقی هستند و به روش اخلاقی اجرا می شوند.
3- از متخصص در مواقعی که در خصوص اولویت اخلاقی در شرایط خاص شک دارید، راهنمایی بخواهید.
4- توسعه دیگران را به عنوان رهبران اخلاقی از طریق آموزش و منتورینگ در حرفه و سازمان به مسابقه گذارید.

عدالت و انصاف
اصل اساسی:
ما به عنوان متخصصین حرفه ای منابع انسانی، به طور اخلاقی مسئول ارتقا و تقویت عدالت و انصاف برای تمامی کارکنان و سازمانهایشان هستیم.

هدف:
خلق و حفظ محیطی تشویق کننده برای تمامی افراد و سازمان که توان بالقوه شان را با روش مثبت و بهرور بالفعل کنند.

خطوط راهنما:
1- احترام به فردیت و ارزش ذاتی هر فرد
2- رفتار شایسته، احترام آمیز و همراه با شفقت با افراد به منظور تقویت محیط کار فارغ از آزار و ارعاب و تبعیض غیر قانونی
3- تضمین محیطی در برگیرنده و تعهد به تنوع در سازمانی که خدمت می کنیم.
4- اطمینان از اینکه هر فردی فرصت ارتقای مهارتها و کسب شایستگی های جدید را دارد.
5- توسعه، اداره و دفاع از سیاستها و رویه هایی که انصاف، ثبات و رفتار مساوی برای همه را تقویت می کنند.
6- بدون توجه به علائق شخصی، از تصمیمات اتخاذ شده توسط سازمان که اخلاقی و قانونی هستند، حمایت کنیم.
7- عمل به روشی مسئولانه و اجرای مدیریت خوب در کشوری که سازمان محل خدمت ما در آن وجود دارد.


تضاد منافع
اصل اساسی:
به عنوان کارشناسان منابع انسانی، بایستی سطح بالایی از اعتماد را در بین ذینفعانمان برقرار سازیم. باید از علائق ذینفعانمان در حین یکپارچگی حرفه ای مان پاسداری نموده و نباید وابسته به فعالیتهایی شویم که موجب پدید آمدن یا آشکار شدن تضاد منافع می شوند.

هدف:
پرهیز از فعالیتهایی که با هر یک از قسمتهای این اصول اخلاقی و استانداردهای حرفه ای در مدیریت منابع انسانی تضاد دارند یا ممکن است در تضاد قرار گیرند.
همینطور دوری از کارهایی که ممکن است در تضاد با مسئولیتها و وظایف فردی که عضو حرفه منابع انسانی است و یا کارمند هر سازمانی است، باشند.

خطوط راهنما:
1- وفاداری و دفاع از خط مشی های منتشر شده سازمانتان در خصوص تضاد منافع
2- ممانعت در برابر استفاده از موقعیت شغلی شما برای منافع فردی، مادی و یا مالی یا نمود اینگونه موارد
3- ممانعت از انجام یا طلب رفتار تبعیض آمیز در فرایندهای مدیریت منابع انسانی
4- اولویت بندی تعهداتتان برای تعریف تضاد منافع یا نمود آنها در هنگام پدید آمدن و یا آشکار شدنشان برای ذینفعان مرتبط


استفاده از اطلاعات
اصل اساسی:
کارشناسان حرفه ای منابع انسانی حقوق افراد مخصوصاً در موارد کسب و انتشار اطلاعات را شناخته و از آن محافظت می کنند. در عین حال اطمینان می یابند که ارتباطات قابل اعتمادی وجود داشته و تصمیم گیری بر پایه اطلاعات را تسهیل می کنند.

هدف:
ساختن اعتماد بین تمامی نهادهای سازمانی از طریق حداکثر نمودن مبادله اطلاعات و نیز از میان برداشتن نگرانی ها در خصوص کسب و انتشار نادرست و نامناسب اطلاعات.

خطوط راهنما:
1- کسب و انتشار اطلاعات با ابزارهای اخلاقی و مسئولانه
2- اطمینان از اینکه تنها از اطلاعات مناسب در تصمیم گیری های مربوط به روابط استخدامی استفاده می شود.
3- تحقیق و بررسی صحت و منبع اطلاعات قبل از استفاده از آن در تصمیمات مربوط به استخدام
4- نگهداری سیستم صحیح اطلاعات منابع انسانی
5- محافظت از اطلاعات محرمانه و اسرار
6- برداشتن گامهای صحیح برای اطمینان از صحت و کفایت تمامی اطلاعات به اشتراک گذاشته شده در خصوص خط مشی ها و شیوه های منابع انسانی

7- برداشتن گامهای صحیح برای اطمینان از صحت و کفایت تمامی اطلاعات به اشتراک گذاشته شده که در آموزشهای مرتبط با منابع انسانی استفاده می شوند.

لینک دانلود اصول اخلاقی فعالیت در منابع انسانی

اصل مقالات قبلی سایت به ترتیب بازدید