ارزیابی اثربخشی در سطح سوم (تغییر رفتار)

این سطح از ارزیابی در مدل کرک پاتریک پس از اجرای آموزشی بسیار حیاتی است.

و توصیه می­شود که بین سه ماه تا ۶ ماه پس از اتمام آموزش انجام شود.

سطح سه به این معنی است که مواردی که به یادگیرنده انتقال داده شده اند. ارزیابی اثربخشی

به کار بسته شده و در نحوه­ی فعالیت و رفتار وی نیز تاثیر گذاشته اند.

روشهای ارزیابی تأخیری (نظیر گروه متمرکز و مصاحبه) برای اندازه گیری نتایج در این سطح بسیار مفیدند.

ارزیابی اثربخشی : به عنوان نمونه می توان از یادگیرنده پرسید که اگر بخشهایی از آنچه که آموخته ای را اجرا نمی کنی، علتش چیست؟ بدین ترتیب می توان به موانع پی برد.

پرسشنامه، پیمایش و مصاحبه های ساختارمند نیز قابل به کار بستن هستند. مشاهده ی رفتار یکی از بهترین تکنیکهای ارزیابی سطح سه است مخصوصاً مواقعی که می خواهیم آموزشهایی که در جهت ارتقای مهارت صورت گرفته اند را ارزیابی کنیم.

شرکت کنندگان در برنامه ی آموزشی باید برای ارزیابی پیگیرانه آماده شوند. می توان همچنین به آنها یک پروژه یا وظیفه ی واقعی را محول کرد و خواست تا آن را انجام دهند. پس مشاهده کرد که چه میزان از آموخته هایشان را به کار بسته اند.

ارزیابی اثر بخشی

کرک پاتریک

مدل چهارسطحی ارزیابی اثربخشی کرک پاتریک

این سطح از ارزیابی در مدل کرک پاتریک پس از اجرای آموزشی بسیار حیاتی است.و توصیه می­شود که بین سه ماه تا ۶ ماه پس از اتمام آموزش انجام شود. سطح سه به این معنی است که مواردی که به یادگیرنده انتقال داده شده اند. ارزیابی اثربخشی

به کار بسته شده و در نحوه­ی فعالیت و رفتار وی نیز تاثیر گذاشته اند. روشهای ارزیابی تأخیری (نظیر گروه متمرکز و مصاحبه) برای اندازه گیری نتایج در این سطح بسیار مفیدند.

ارزیابی اثربخشی : به عنوان نمونه می توان از یادگیرنده پرسید که اگر بخشهایی از آنچه که آموخته ای را اجرا نمی کنی، علتش چیست؟ بدین ترتیب می توان به موانع پی برد. پرسشنامه، پیمایش و مصاحبه های ساختارمند نیز قابل به کار بستن هستند. مشاهده ی رفتار یکی از بهترین تکنیکهای ارزیابی سطح سه است مخصوصاً مواقعی که می خواهیم آموزشهایی که در جهت ارتقای مهارت صورت گرفته اند را ارزیابی کنیم.

شرکت کنندگان در برنامه ی آموزشی باید برای ارزیابی پیگیرانه آماده شوند. می توان همچنین به آنها یک پروژه یا وظیفه ی واقعی را محول کرد و خواست تا آن را انجام دهند. پس مشاهده کرد که چه میزان از آموخته هایشان را به کار بسته اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top