اصطلاحات کلیدی در جبران خدمت

کارشناسان منابع انسانی، وقتی که در خصوص جبران خدمت و مزایا صحبت می کنند، برخی از اصطلاحات کلیدی را به کار می برند. جبران خدمت و مزایا حیطه ی فنی منابع انسانی بوده و نیازمند شایستگی های خاصی است. برخی از این اصطلاحات عبارتند از:

۱- ساختار پرداخت (Pay Structure)

اشاره دارد به نرخهایی که در طبقات و گروههای مختلف شغلی در یک سازمان به افراد پرداخت می شود

۲- عدالت و انصاف (Equity)

به معنی دارا بودن قابلیت مقایسه است

۳- ارزیابی شغل (Job Evaluation)

فرآیند تعیین ارزش متناسب با مشاغل است

۴- آنالیز شغل (Job Analysis)

فرآیندی است که پیش از ارزیابی شغل باید تکمیل شود و روی تعریف آنچه که افراد انجام می دهند و آنچه که باید انجام دهند تمرکز می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top