بازخوردهای ساندویچی در مرور عملکرد کارکنان

مدیریت عملکرد به دنبال بهبود عملکرد و توسعه کارکنان به حد پتانسیلشان و مشخص کردن مشکلات رفتاری به روشی سازنده و حرفه ای است. اما چگونه می توان یک جلسه مرور عملکرد که می تواند شامل اخباری ناخوشایند برای کارمند باشد را به خوبی برگزار کرد؟

مرور عملکرد می تواند یک وظیفه هراس انگیز مدیریتی محسوب شود که بسیاری از آن فرار می کنند. خصوصاً اگر مدیر برای شرکتی کار کند که واحد منابع انسانی آن جنبه های زیادی از فرآیند را اجباری کرده و مدیر از مهارتهای رفتاری برای مواجهه با کارکنان برخوردار نباشد. اما تغییر دیدگاه در خصوص هدف اصلی یک جلسه مرور عملکرد می تواند احساس اولیه را بدون توجه به اینکه بازخورد حاوی چه نکاتی است تغییر دهد.

مرور عملکرد نباید به یک واقعه مهم تبدیل شود. مرور رسمی عملکرد اغلب به عنوان نتیجه نهایی فرآیندی که تعیین کننده افزایش حقوق و پاداشهای عملکرد است، محسوب می شود. ولی باید توجه داشته باشید که قرار نیست سالی تنها یکبار با کارمند نشسته و در خصوص عملکرد ، نیازها، چالشها و اهداف آتی با وی صحبت کنید.

ممکن است سازمان الزام کند که درصد مشخصی از افراد را در سطوح مختلف عملکردی (فوق العاده، خوب و ضعیف و نیازمند بهبود) قرار دهید. ولی مهم است که مسئول و پاسخگوی انتخابی که می کنید و دسته ای که کارکنان را در آن قرار می دهید باقی بمانید. با تأمین شواهد و مستنداتی از جزئیات که نمونه ای منصفانه و معرف کل فعالیتهای کارمند باشند می توانید از تصمیم و منطق خود در این ارزیابی پشتیبانی کنید. نباید به جای پاسخ مستقیم و منطقی به کارکنان در خصوص نتیجه ارزیابی، به شکایت از سیستم بسنده کرده و آن را مسئول نتیجه کسب شده معرفی نمایید.

جویا نشدن نحوه اتصال نقش فعلی کارکنان با اهداف بلند مدت وی به عنوان بخشی از مرور عملکرد، جلسه ی مرور را به عنوان یک بحث یکطرفه در جایگاه بدی قرار می دهد. زمانی را برای دعوت و بحث در خصوص تفکر کارمند مورد نظر و احساسش در خصوص شغل، شرکت، فرهنگ و تیم و رابطه اش با شما به عنوان مدیر مستقیم اختصاص دهید.

بهتر است که برای اثربخش تر بودن، بازخوردهایتان را به صورت ساندویچی ارائه کنید. بدین ترتیب که یک موضوع مثبت را مطرح کرده و سپس یک یا دو موضوع منفی را بیان کنید. یادتان باشد که همیشه جلسه مرور عملکرد را با یک نکته مثبت به پایان برسانید.

رایان راهبرد چابک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top