چالشهای برنامه ریزی نیروی کار

گزارش هی گروپ: برنامه ریزی نیروی کار به معنی نگهداشتن نیروی کار با روندهای نیروی کار به شدت متغیر نیست. هزینه این اشتباه، هم از نظر درون سازمان و هم از نظر متغیرهای کلان اقتصادی بسیار سنگین است. به عنوان نمونه گزارش اداره بهداشت و سلامت انگلستان تخمین می زند که صدها میلیون پوند صرف توسعه کارکنان در راهی اشتباه برای نیازهای آتی بهداشت و سلامت این کشور گردیده است. جذب کارکنان متناسب به معنی استفاده از پنج عمل مناسب مطابق با جدول ذیل است.

پنج کار درست در برنامه ریزی نیروی کار که باید مورد توجه قرار گیرند

مزایای اصلی برنامه ریزی نیروی کار:

درست کردن برنامه ریزی نیروی کار موجب بهبودها و مزیتهای رقابتی موثری می گردد. از جمله موجب:

–        بهبود ارزشها و کاهش هزینه ها از طریق متناسب کردن اندازه نیروی انسانی

–        اطمینان از اینکه استراتژی کسب و کار قابل اجراست

–        بهره وری بهتر از طریق همراستاسازی نیروی کار با مدل عملیاتی شرکت/سازمان

–        مزیتهای رقابتی از طریق نیروی کار ماهرتر و نوآورتر

–        کیفیت بالاتر و زمانبندی مناسب تر تحویل کالا و خدمات به مشتری

–        تعهد کارکنان بالاتر و میزان ماندگاری بیشتر کارکنان به همراه استرس کمتر می شود.

آیا برای نیروی کار فردا آماده شده اید؟

امروزه سازمانها فهمیده اند که موفقیت، با داشتن افراد مناسب با مهارتهایی که همراستا با شغلشان باشد حاصل می شود. با این وصف بسیاری از صنایع در میانه یک تغییر بزرگ همانطور که در جدول ذیل نشان داده شده، هستند. جایی که داشتن نیروی کار درست، شکاف حیاتی بین موفقیت و شکست است. رهبران صنایع بایستی توانا به شناخت این چالشهای بیرونی برای راندن برنامه استراتژیشان باشند.

روندهای نیروی کار

همانگونه که نیازمندیهای کاری تکامل می یابند، تقاضا برای تغییر نیروی کار نیز تغییر می کند؛ تعداد زیادی از روندها روی شکل دهی و انتظارات نیروی کار تاثیر می گذارند:

–        چالش سن:

بر اساس گزارش آژانس سرشماری آمریکا، از دست رفتن بیبی بومرهای (نسل بعد از جنگ جهانی دوم) اروپا در نیروی کار و کاهش نرخ زاد و ولد به معنی افول ۲۵ درصدی نیروی کار فعال تا سال ۲۰۵۰ خواهد بود.

–        شکاف مهارتها و گواهینامه ها

علیرغم سرمایه گذاری روی تحصیلات عالیه شکافهای مهم مهارتی در زمینه های علوم،فنی مهندسی و ریاضیات وجود دارد. نزدیک به ۸۰% شکاف استعدادها در سازمانها از کمبود کاندیداهای مناسب سرچشمه می گیرند.

–        هزینه های بالاتر برای مهارتهای تخصصی

کارراهه متداول سنتی به همراه بازنشستگی فرد در اوایل هفتاد سالگی با انتظارات پر کردن شغلهای بزرگتر، الگوهای مختلف استخدامی و ورود روانتر به بازنشستگی جایگزین شده اند.

پنج کار درست:

برنامه ریزی استراتژیک نیروی کار، مبانی ضروری برای استعدادهای مورد نیاز برای انجام استراتژی تان را فراهم می کند. به منظور اطمینان از اینکه تعداد کارکنان تان یا مهارتهای متناسب، در زمان مناسب و در سطح مناسب سازمانی با هزینه صحیح باشند، نیازمند این هستید که تحلیل عرضه و تقاضای نیروی کارتان را به چرخه برنامه ریزی استراتژیک وارد کنید.

صنایع مختلف به تبعات تغییراتی که متوجهشان شده است، چالشهایی در منابع انسانی خواهند داشت که این چالشها بر اساس روندهای قابل مشاهده به اختصار در جدول ذیل مورد اشاره قرار گرفته اند.

چالشهایی که منابع انسانی در صنایع مختلف برای برنام هریزی نیروی کار با آن مواجه است

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top