برچسبهای منقضی شده برخی از مدیران

برچسبهای منقضی شده برخی از مدیران، تست، سنجش شایستگی

اخیراً با مدیر ارشد یکی از سازمانها صحبتی داشتم. تست، سنجش شایستگی

که با جدیت دنبال یک روش و تست بود. مقصودش این بود که بتواند خلاصه ای از ویژگی های کاندیداها و کارکنان سازمان ارائه دهد.

از دید وی این ابزار کمکی بود. تا بتواند به سرعت موضعش را در برابر صحبتها، پیشنهادات، ادعاها و شکایاتشان مشخص کند!

معمول است که برای انجام کارهای روزمره ­مان روشهایی تکراری را به کار بریم.

تست، سنجش شایستگی : در همان حالی که این روشها ممکن است صرفه جویی هایی برایمان دربرداشته باشد، ما را از بعضی فرصتها محروم می کنند. نمونه ی این رویکرد در رفتارهای روزمره مان، وقتی که در نقش مدیر و یا همکار هستیم نیز ممکن است آشکار شود.

محدودیت های معمول روش های سریع

اینکه در مورد افراد پیش نگری داشته باشیم و بدتر از آن. ، این پیش نگری را با روشهایی سطحی و سریع کسب کرده باشیم، شرایط پر ابهام را پیچیده تر می کند.

این روش گزینه هایی به دست می ­دهد که بر پایه هایی لرزان بنا شده اند. پافشاری برخی از شرکتها و سازمانها در استفاده از تست ها، پیامدهای این برچسب زدن ها را ناگوارتر می کند.

تست هایی که بسیاری از مواقع در بستر فرهنگی و زبانی متفاوتی طراحی و آزمون شده اند و حتا در انتقال نیز به قدر کفایت به روایی آن توجه نشده است. تحفه آنکه برخی از این روشها به گواهی توسعه دهندگان شان به منظورهایی غیر از استخدام پرورانده شده اند.

بدین ترتیب استفاده کنندگان، سرخوش از نتایجی که به نظر می رسد به شیوه ای علمی تهیه شده، کمتر به محتویات توجه می کنند و در تصمیمات خود از گزینه های خوب غافل می شوند.

سنجش شایستگی، منابع انسانی
در همان حالی که این روشها ممکن است صرفه جویی هایی برایمان دربرداشته باشد، ما را از بعضی فرصتها محروم می کنند

سنجش شایستگی به جای تست

در استفاده از روشهای سنجش شایستگی ها دقت کنیم؛که سویه مقابلمان انسان است.

علاوه بر همه اینها در حالات و شرایط متفاوت هم رفتار یکسانی نمی توان از ایشان انتظار داشت.

مورد­کاوی یکی از روزآمدترین نسخه هایی است که ارزشمندی خبرگان مدیریت را آشکار می کند. توانایی مشاهده، مطالعه و تحلیل رفتار فرد و تیم و تجویز راهکاری مناسب در برابر این رفتارها، یکی از شایستگی های ضروری برای مدیران امروز است.

این توانمندی در برابر تنوعی از خواسته ها و سبکهای زندگی کارکنان است که می تواند تصمیمات سازمان را به سمت گزینه های بهینه و بهره وری سوق دهد.

تست شایستگی

مطالب و یادداشت های مرتبط

رهبری اثربخش

اتومبیل استخدام کننده شرکت ولوو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top