تعهد و توانمندی در پاداش نهایی

چرا باید رویکرد پاداش نهایی Total Reward Approach را انتخاب کنیم؟ تحقیقات هی گروپ نشان داده است که شما می توانید تعهد و تعلق و توانمندی و در نتیجه اثربخشی کارکنان از طریق پاداشهای غیر مالی نیز کسب کنید. به صورتی که به همان اندازه پاداش های مالی و یا حتی بیشتر از آن شود.

چارچوب پاداش نهایی رویکرد برنامه ریزی استراتژیک را به کار می گیرد که طی آن نگاه به سمت و سوی آنچه که شما به دنبالش هستید، آنچه که کارکنان می خواهند، آنچه که توانش را دارید و آن چیزی که قابلیت اجرایی دارد، برگردانده می شود.

در نهایت با استراتژی پاداش، کار را به اتمام می رسانید که کمک می کند افراد درست را با در نظر داشتن هزینه متناسب برای سازمان، جذب کرده، نگهداشته و انگیزه بدهید.

با کسب تعهد کارکنان و نیز تلاشهای بهبود توانمندی، موارد ذیل که از بانک داده های جهانی هی گروپ استخراج شده اند، نیز بهبود خواهند یافت:

تعهد و تعلق کارکنان و توانمندسازی و رویکرد پاداش نهایی، مدل هی گروپ، مدیریت منابع انسانی، آموزش

پاداش نهایی total reward و ارتباط آن با سلسله مراتب نیازهای انگیزشی آبراهام مازلو، روانشناسی صنعتی سازمانی

مدل تعهد و تعلق و توانمندی هی گروپ و نتایج آنها بر کسب و کار از طریق اثربخشی کارکنان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top