تعهد و تعلق سازمانی هی گروپ

(چارچوب توسط هِی گروپ تهیه شده است)

بر اساس تحقیقی که توسط هِی گروپ انجام شده، توانمند کردن کارکنان پس از تقویت تعهد و تعلق، موجب افزایش چهل درصدی عملکرد کارکنان و افزایش ۱۸ درصدی نرخ رضایت مشتریان می شود. این همه در حالی صورت خواهد گرفت که نرخ خروج خدمت کارکنان نیز ۱۴ درصد کاهش خواهد یافت. تقویت این دو در نهایت موجب چهار و نیم برابر شدن موفقیتهای مالی شرکت خواهد شد.

به ‌منظور سنجش اثربخشی کارکنان (تعلق و تعهد سازمانی و توانمندی ایشان)؛ سازمانها نیاز به تحقیقی دارند که قادر به نشان دادن ردپای جمعیت‌شناختی شان بوده و فرهنگ منطقه ای را درک کرده و بدین ترتیب راه حلی جهانی و یکپارچه ارائه نماید.

در امتیازهای به دست آمده از کشورهای مختلف که در ذیل با یکدیگر مقایسه شده‌اند قابل مشاهده است که بین کشورها از دیدگاه میزان تعهد و تعلق سازمانی کارکنان تفاوت وجود دارد.

نمودار تعهد و تعلق سازمانی و توانمندسازی کارکنان در ارتباط با اثربخشی

همچنین در کنار چارچوب و آمار ارائه شده از سوی هِی؛ لیست زیر، ۲۰ مورد از انگیزاننده‌ترین عوامل برای کارکنان (بدون درنظر گرفتن اهمیت) که در تحقیقات تعهد و تعلق سازمانی توسط مؤسسات دیگر مشخص شده است را نشان می‌دهد:

الف- تقدیر و تشکر

ü مورد اعتماد قرار گرفتن (با ارائه استقلال/ مالکیت)

ü مورد ستایش قرار گرفتن (ارائه بازخورد/ تقدیر)

ü مورد احترام واقع شدن و اهمیت قائل شدن

ب- روابط:

ü با مدیر

ü با همکاران

ج- کار:

ü فرصتهای کارراهه شغلی (آموختن/ رشد/ پیشرفت)

ü وظایف مورد علاقه؛ متنوع و چالش آمیز

ü کار معنی‌دار. هدف (متناسب با ارزشها)

ü فرصت استفاده از نقاط قوت (تناسب با مهارتها)

ü احساس پیشرفت و جلو رفتن

د- شرکت:

ü رهبری (اعتماد به رهبران ارشد)

ü فرهنگ (خط مشی ها و هنجارهای تعیین شده)

ü ارتباطات

ü برند شناخته شده و قابل احترام

ü شرایط کار (ابزارها و تجهیزات)

ü انعطاف (توازن بین کار و زندگی)

ü محل کار

ü عنوان شغلی

ü جبران خدمت و مزایا

هـ- فردی:

ü پشتکار/ انگیزه به عنوان گرایش اساسی

رایان راهبرد چابک در حال حاضر خدمات تحقیق، پایش و تحلیل اثربخشی کارکنان به روش هی را برای سازمانهای متقاضی ارائه می نماید. 

تعهد و تعلق سازمانی هی گروپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top