اثربخشی کارکنان

سنجش اثربخشی کارکنان هی گروپ

تحقیق اثربخشی کارکنان هی گروپ برای کمک به سازمانها طراحی شده است. برای اینکه به سرعت به سطح تعهد و تعلق کارکنانشان پی ببرند است. همچنین برای کمک به شناسایی مواردی که آنها را از به کاربستن بیشترین تلاششان در جهت عملکرد منع می کند، طراحی شده است.

تحقیق اثربخشی کارکنان هی گروپ در خصوص کارکنان، سطوح انگیزش و توانایی ایشان برای انجام کار را به سرعت مشخص می کند.

آیا حداکثر خروجی را از کارکنانتان کسب می کنید؟ یک تحقیق معمولی در خصوص کارکنان به شما می گوید که سطح انگیزشی که کارکنانتان احساس می کنند چقدر است. اما تحقیق هی گروپ آشکار می کند که این تنها نصف تصویر مناسب از واقعیت است.

اجزای اصلی در مدل هی گروپ

برای اینکه کارکنان در انجام امور محوله اثربخش باشند، بایستی احساس کنند که توانا به انجام شغلشان نیز هستند. بدین معنی که در شغل مناسبی قرار گرفته اند. همچنین ابزار متناسبی را نیز در اختیار داشته و از پشتیبانی و اختیارات کافی نیز برخوردار هستند. بدین ترتیب همراه با ارزیابی تعهد و تعلق سازمانی کارکنان، تحقیق اثربخشی کارکنان هی گروپ سطوح توانمندی کارکنان را نیز ارزیابی می کند. از این طریق می توان هر مانعی که در برابر عملکرد قرار دارد را شناسایی و از بین برد.

اثربخشی کارکنان هی گروپ به شرکت ها کمک می کند از تمرکز بر روی صرفاً رضایت کارکنان دست بردارند. و رضایت را در کنار سایر عوامل مهم برای موفقیت ببینند. بدین ترتیب که روند مثبت در رضایت کارکنان به تنهایی برای موفقیت کسب و کار و نیز موفقیت حرفه ای فرد کافی نیست و نیاز است که عوامل مرتبط با بهره وری نیز در کنار آن دیده شود.

این ابزار تحقیقی قوی، راهی سریع و مستقیم برای درک نشانه هایی از اثربخشی کارکنان است که با آن می توانید اقدامات صحیح را برای بهبود به کار برید.

 

یادداشت های مرتبط با اثربخشی کارکنان هی گروپ:

سنجش رضایت یا سنجش اثربخشی کارکنان

ارزش پیشنهادی به کارکنان (EVP)

دو نقش همزاد استخدام و ایجاد تعهد در پرسنل

Hay: روندها تا سال ۲۰۳۰

متد هی گروپ و برخی از ویژگی های آن

لیست دوره های آموزشی

مدیریت منابع انسانی و تکنولوژی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top