شناسنامه، شرح شغل، شناسنامه شغل و شرح شغل و شرح وظایف براساس داده های مشاغل شرکتها در صنایع مختلف جمع آوری شده، با متد هی گروپ تحلیل شده..

شناسنامه های شغلی حاصل بررسی و تحلیل عمیق مشاغل (شناسنامه، شرح شغل)

بر اساس مدل هی گروپ

شناسنامه های شغل و شرح شغل که گاهی به نام شرح وظایف نیز نامیده می شوند. ، یکی از مهمترین داده های حاصل از سازماندهی می باشند.

شناسنامه شغلی، شرح شغل، شناسنامه شغل و شرح شغل و شرح وظایف براساس داده های مشاغل شرکتها در صنایع مختلف جمع آوری شده، با متد هی گروپ تحلیل شده..

تأمین این اطلاعات مخصوصاً اگر در نظر داشته باشیم. که کاربردی، روزآمد و حرفه ای باشند، یکی از مشکلات کسب و کارهاست.

رایان راهبرد چابک در چند سال گذشته. با صرف بیش از سی هزار نفر نفر ساعت تلاش. متخصصان تحلیل مشاغل، داده های واقعی مشاغل را از شرکت ها و سازمان ها در صنایع مختلف جمع آوری نموده. و پس از جمع بندی مشترکات، با متد هی گروپ آنها را تحلیل کرده است. این اطلاعات با کمک مدیران و خبرگان مرور و صحه گذاری شده. و با اطمینان بالایی، انعکاس دهنده ی آن چیزی است. که هم اکنون در شرکت ها و صنایع مختلف در حال اجراست.

این اطلاعات شغلی. قابل تهیه از شرکت رایان راهبرد چابک می باشند.

به زودی بانک اطلاعات شغلی که برای اولین بار در کشور. بر اساس متد هی گروپ جمع آو ری، تحلیل، صحه گذاری و جمع بندی شده، از. ابتدای دی ماه ۱۳۹۹ از طریق وب سایت رایان راهبرد در دسترس خواهد بود.

لینک خرید شناسنامه های شغلی

در شرح شغل و شناسنامه مشاغل بایستی دلیل اصلی آن شغل بیان شود و سپس درخصوص مسئولیت ها و نتایجی که بر عهده آن شغل گذاشته شده صحبت کرد. شناسنامه شغلی که حرفه ای تهیه شده باشد، اجزای دیگری نیز دارد. به طور خلاصه شرح شغل باید طوری تهیه شود که تقریباً تمام مسئولیت های کلیدی را گفته باشد و در عین حال نشانه ای از پر گویی نیز در آن نباشد.

 شرح شغل، شناسنامه شغل و شرح شغل و شرح وظایف براساس داده های مشاغل شرکتها در صنایع مختلف جمع آوری شده، با متد هی گروپ تحلیل شده..

به دلایلی، شرح شغل از آنچه که باید باشد، اهمیت کمتری یافته است. آنها گرایش پیدا کرده اند که بسیار طولانی و حاوی جزئیات کامل و عملی انجام شغل باشند. به همین دلیل به سرعت قدیمی و بلا استفاده می شوند.

در هر صورت یک شرح شغل معطوف به هدف می تواند برای استخدام، مدیریت عملکرد، تعریف نیازهای آموزشی و تعیین سطوح حقوق و دستمزد مفید باشد. مهمتر از همه این موارد، یک قرارداد کاری، بدون شرح شغل، موجب تحمیل ریسک غیر ضروری به کسب و کار می شود.

هدف اصلی: این مورد یک یا دو جمله است که دلیل اصلی آن شغل را بیان می کند. به عنوان نمونه مدیریت کارخانه، با بودجه مقرر جهت تولید محصولات با کیفیت مناسب به منظور رسیدن به هدفهای فروشی که پیش بینی شده است.

شناسنامه، شرح شغل، شناسنامه شغل و شرح شغل و شرح وظایف براساس داده های مشاغل شرکتها در صنایع مختلف جمع آوری شده، با متد هی گروپ تحلیل شده..

محدوده نتایج اصلی (KRA’s) که ممکن است تا پنج و یا شش مورد باشند. که حتی می تواند بر اساس لیستی که شما تهیه نموده اید، حتی از این تعداد هم بیشتر شوند. اینها همان نتایج نهایی و اینکه چرا ما این فعالیتها را انجام می دهیم هستند

شناسنامه و شرح شغل مدیر منابع انسانی (۰۰-۳۰۴۰-۱۱)

دوره آموزشی تهیه شناسنامه های شغلی بر اساس متد هِی

نگارش شرح شغل و شناسنامه مشاغل

دوره آنالیز شغل و تهیه شناسنامه شغل به روش هی گروپ

شرح شغل مدیر کارخانه صنعتی

شرح وظیفه در لینکدین

Scroll to top