بازطراحی واحد منابع انسانی

جداکردن کارهای ضروری از کارهای استراتژیک

یکی از مهمترین اقدامات در مسیر تحول منابع انسانی است.

طراحی واحد منابع انسانی : (آموزش منابع انسانی و مشاوره منابع انسانی و ارائه شرح شغل. ، شناسنامه شغل، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا )

تجربه ثابت کرده وقتی این دو با هم در یک نقش سازمانی ادغام شوند، هیچکدام از آنها به درستی انجام نشده و نتیجه بخش نخواهد بود.

کارهای ضروری به منظور کاهش هزینه ها انجام می شوند و از طریق بهبود کارآیی عملیاتی به نتیجه مورد نظر منجر می شوند. این کارآیی عمدتاً از طرق زیر به دست می آید:

 • بهبود مداوم
 • منطقی کردن
 • استاندارد سازی
 • بهینه سازی
 • جهانی شدن

طراحی واحد منابع انسانی : (آموزش منابع انسانی و مشاوره منابع انسانی و ارائه شرح شغل. ، شناسنامه شغل، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا )

درحالی که فعالیتهای استراتژیک به منظور افزایش اثر قابلیتهای کلیدی کسب و کار طراحی می شوند. فعالیتهای استراتژیک همانند اهرمی برای حداکثر کردن قدرت و قابلیت پاسخ دهی به کسب و کار سازماندهی می شوند. این افزایش و اثربخشی از راههای زیر به دست می آید:

 • قابلیت دسترسی
 • متناسب سازی
 • انعطاف پذیری
 • ساده کردن
 • ایجاد ارتباط
 • قابلیت تطابق

طراحی واحد منابع انسانی : (آموزش منابع انسانی و مشاوره منابع انسانی و ارائه شرح شغل. ، شناسنامه شغل، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا )

سازمان واحد منابع انسانی باید از منطق و ساختار سازمانی کسب و کار پیروی کند و تلاشهای منابع انسانی نیز بایستی در راستای قابلیتهای کلیدی کسب و کار قرار گیرد.بدین ترتیب مدل تحول منابع انسانی شامل چهار پایه اصلی است که با پاسخ به سؤالات ذیل مشخص می شود:

 • محیط کسب و کار، روندهای اصلی خارج از سازمان و نیازهای اصلی ذینفعان خارجی از کسب و کار چیست؟
 • نیازهای آینده کسب و کار و قابلیتهای کلیدی آن کدام است؟
 • ما چگونه می توانیم فعالیتهای منابع انسانی را به بهترین نحو در جهت دستیابی به نیازهای فعلی و آتی کسب و کار سازماندهی کنیم؟
 • چگونه می توانیم متخصصان منابع انسانی که بالاترین حد از اثرگذاری روی کسب وکار داشته باشند را پرورش دهیم؟

دوره غیرحضوری سازماندهی واحد منابع انسانی پیشرو بر اساس مدل اولریش/مرسر برای مدیران ارشد منابع انسانی و متخصصان منابع انسانی که به دنبال تحولات اساسی در این واحد هستند، بر اساس این مدل برنامه ریزی شده است.

طراحی واحد منابع انسانی : (آموزش منابع انسانی و مشاوره منابع انسانی و ارائه شرح شغل. ، شناسنامه شغل، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا )

طراحی واحد منابع انسانی : (آموزش منابع انسانی و مشاوره منابع انسانی و ارائه شرح شغل. ، شناسنامه شغل، آنالیز شغل، ارزیابی شغل، جبران خدمت و مزایا )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top