مدل جهانی منابع انسانی

مدل منابع انسانی بومی یا جهانی

یکی از پرسشهایی که در هنگام تصمیم جدی برای بهبود ریشه ای در منابع انسانی باید به آن پاسخ دهیم.، انتخاب سبک و نوع مدل منابع انسانی (بومی یا جهانی) است. مدلی که یکپارچه بوده و همه اجزای آن با هم در تعامل است. و در عین حال توانایی پاسخ دهی به شرایط را داشته باشد. از مهمترین برجستگی های یک مدل است. آنکه بتواند بخشهای مختلف منابع انسانی را در تعامل با هم نگه دارد. و آن را به مجمع الجزایری دور از هم تبدیل نکند. پر واضح است که این چندگانگی به زودی خود را نشان نمی دهد. پشت لایه های مختلف می ماند تا جایی که تاب تحمل این چندگانگی دیگر نمانده باشد. و آن گاه با بحرانی مواجهیم که مدل پذیر نخواهد بود. کورن فری هی گروپ

اگر از سازمانهایی که روزمره عمل می کنند. و می خواهند که به همین ترتیب با واکنش نسبت و شرایط و نه پیشدستی کردن وضعیت موجود را ادامه دهند بگذریم.؛ و شرکتهایی که به دنبال مدهای مدیریتی، تنها روبنایی از سیستمهای خوشنام را به عاریت گرفته اند. را به حال خود نهیم، وضعیتی که سیستم مدیریتی و علی الخصوص منابع انسانی امروز ما با آن مواجه شده، جدایی و دوری حداکثری از یافته ها و تجربیات بین المللی است!

بسیار دیده شده که فعالین منابع انسانی ما بدون توجه کافی به سوابقی که مدلهای پذیرفته شده بین المللی داشته. و روندی که در طول قرن گذشته (به کمک پیگیری و ثبات قدم نسلهای مختلف متخصص) در گرفتن بازخورد از ملل مختلف و دوره های زمانی پردامنه داشته اند، مدلهای موفق دنیا را نفی کرده و بر روشهایی که در مقایسه با روشهای معتبر، سوابق و تأثیرات بی مقدار داشته اند را همپای این مدلها معرفی می کنند.

بومی سازی ناصحیح

متأسفانه برداشتهای ناشیانه ای هم که از بومی سازی می شود نیز بر این تب دامن می زند. الگوبرداری و بهینه کاوی روشها، تکنیکها و مدلهای معتبر مورد استفاده در شرکتهای موفق دنیا نظیر آنهایی که در لیست ۵۰۰ شرکت برتر دنیا از نظر درآمد، سهم بازار و گستردگی فعالیت قرار گرفته اند، می تواند گویای این نکته باشد. مشاور مشاوره مدل منابع انسانی بومی جهانی کورن فری هی گروپ

راهکارهایی که مؤسسات و سازمانهای معتبر مدیریت و منابع انسانی دنیا نظیر مرسر، آر بی ال، هی گروپ، تاورزواتسون ، انجمن مدیریت منابع انسانی و از این قبیل توسعه داده شده و معرفی شده اند، از آسیابهای مختلف گذشته و غربال شده تا پخته و آبدیده و فراگیر شوند. آنان هیچگاه محدود به یک کشور و حتی منطقه جغرافیایی خاصی نبوده اند و بازخوردها را از هر جای دنیا گرد آورده و برخی حتی نزدیک به یک قرن این کار را انجام داده اند تا به اینجا رسیده اند. مدل منابع انسانی بومی جهانی

ویژگی های روش های نوین منابع انسانی

مدلهای نوین منابع انسانی امروز، متفاوت با مدلهای دهه ۱۹۶۰ که با چوب عدم تطبیق با شرایط بومی به راحتی رانده می شوند؛ در این نیم قرن اخیر یاد گرفته اند که اقتضائات را دیده و مدلهای کارگشا را به صورت چارچوبهای کارگشا و نه متغیرهای مکانیکی با ساختارهای انعطاف ناپذیر مسدود کننده درآورند؛ که اگر غیر آن عمل کنند، دور از چشمان تیزبین کسب و کارها نمانده و در چشم بر هم زدنی کنار گذاشته می شوند. آنچه که بسیاری از مدلهای دست ساز وطنی هنوز یا نادیده اند و یا با آن خو نگرفته اند. مشاور مشاوره مدل و روش منابع انسانی بومی جهانی هی گروپ کورن فری

مطالب و یادداشت های مرتبط با مدل منابع انسانی بومی یا جهانی:

برون رفت از دام جوایز و مدلها

پرورش رهبران آینده؛ فعالیت مهم منابع انسانی

روشهایی نوین در آموزش

مزیت مدلهای جهانی HR

مدرک تحصیلی یا عملکرد و شایستگی؟

دوره ها

مدیریت منابع انسانی و تکنولوژی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top