مدیر ارشد اجرایی CEO

مدیر ارشد اجرایی CEO

یک مدیر ارشد اجرایی (Chief Executive Officer = CEO) در انگلیسی آمریکایی و یا یک مدیر عامل (Managing Director = MD) در انگلیسی بریتانیایی سمتی است که معرف ارشد ترین شخص اجرایی، مسئول یا مجری سازمان است که مسئولیت مدیریت یک سازمان را بر عهده دارد. CEO یک شرکت یا سازمان معمولن به هیأت مدیره گزارش می دهد و مسئول حداکثر کردن ارزش دارایی های یک سازمان است. به دارنده این سمت عناوینی نظیر رئیس عالی (President) و مجری ارشد (Chief Executive = CE) نیز داده می شود.

مسئولیتها:

مسئولیتهای مدیر ارشد اجرایی سازمان توسط هیأت مدیره سازمان یا سایر تصمیم گیرندگان بر اساس ساختار حقوقی سازمان تخصیص داده می شود. این موارد می توانند بسیار بلند مدت و یا محدود باشند که معمولن تحت یک سیستم رسمی تفویض اختیار محافظت می شوند.

معمولن یک تصمیم گیرنده، رهبر، مدیر و مجری است. نقش ارتباطی می تواند شامل رسانه ها و مواردی که باید در بیرون اظهار شوند به همراه موارد قابل ذکر برای مدیران و کارکنان باشد. نقش تصمیم گیرنده شامل تصمیماتی در سطوح بالا در خصوص خط مشی ها و استراتژی است.

به عنوان یک رهبر سازمان، CEO/MD به هیأت مدیره در خصوص انگیزش کارکنان مشاوره داده و تغییرات سازمانی را هدایت می کند. به عنوان یک مدیر، عهده دار عملیات روزمره سازمان است. این اصطلاح به شخصی داده می شود که تمام تصمیمات در خصوص تعالی سازمان را اتخاذ می کند و تمامی بخشها و زمینه های یک کسب و کار نظیر عملیات، بازاریابی، توسعه کسب و کار، مالی، منابع انسانی و غیره را پوشش می دهد. وی لزوماً مالک سازمان نیست.

ترجمه: رایان راهبرد چابک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top