مدیر ارشد خوشنامی شرکت CRO

مدیر ارشد خوشنامی یا برند شرکت یا Chief Reputation Officer (CRO) سمتی جدید در سطح مدیران ارشد اجرایی در یک شرکت، سازمان یا مؤسسه است که عضوی از اعضای هیأت مدیران اجرایی و رهبر تیم روابط عمومی بوده و به طور معمول مستقیماً به مدیر ارشد اجرایی Chief Executive Officer (CEO) که تقریباً معادل مدیر عامل است و یا هیأت مدیره گزارش می دهد.

این سمت مسئول خوشنامی، برند، روابط عمومی و مدیریت یکپارچه، مؤثر و کارآ و باثبات ارتباطات داخلی و خارجی می باشد. وی این کار را از طریق به کارگیری تمامی نقاط تماس فیزیکی و مجازی قابل استفاده در ایجاد مبنایی دلپذیر از روابط قوی و پایدار با ذینفعان انجام می دهد؛ ذینفعانی که سازمان برای فعالیت به ایشان وابسته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top