عنوان شغلی جدید: مدیر توسعه افراد

مدیر توسعه افراد یا People Development Manager سمتی است که به تازگی جای خود را در سازمانهایی که به دنبال آموزش و توانمندسازی مدیران هستند، باز خواهد کرد. سالهاست بسیاری از شرکتها گزارش می کنند که مدیران صف شان دچار کمبود مهارتهای مورد نیاز برای مدیریت مؤثر کارکنانشان هستند. مدیر توسعه افراد می تواند نقشی حیاتی در پل زدن بر روی این دره شایستگی بازی کند تا اطمینان ایجاد کند که مدیران صف می دانند که چگونه ابزارها، فرآیندها و روشهای عمل را در ارتباط با مدیریت منابع انسانی به کار برند.

به عنوان نمونه یک مدیر توسعه افراد ممکن است که مربی گری و کوچینگ یک مدیر صفی هم سطح را در زمینه فرآیند برقراری یک مرور عملکرد مؤثر بر عهده گیرد و یا ممکن است اطلاعاتی در خصوص اینکه از کجا می تواند پشتیبانی بیشتری در خصوص مسأله یک کارمند مشخص دریافت کند، ارائه نماید.

درحالی که سمت مدیر توسعه افراد به صورت رسمی در خارج از واحد منابع انسانی قرار دارد، این مدیران باید به منظور اطمینان از تطابق و همراستایی با برنامه ها و روشهای عمل پذیرفته شده، از سوی واحد منابع انسانی پشتیبانی شوند. با گذشت زمان و با بهبود توانمندی مدیران صف در فرآیندهای مرتبط با افراد،  اهمیت این سمت در شرکتی که این برنامه را اجرا می کند، می تواند کاهش یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top