طرح منابع انسانی چابک در گردهمایی مدیران HR دنیا

منابع انسانی چابک (Agile HR)موضوعی بود که (۱۸ سپتامبر برابر با ۲۷ شهریور ۹۷) در گردهمایی مجازی مدیران ارشد منابع انسانی دنیا (CHRO Virtual Summit) مورد تأکید دیو اولریش قرار گرفت. مدلی که او امروز از چابکی سازمان و نقش منابع انسانی در آن ارائه نمود، به شکل ذیل بوده است:

او هر کدام از عوامل موجود در مدل را به شرح ذیل برشمرد:

 • دیدگاهی کلی از اکوسیستم با جهت­ گیری بازار
 • روشی برای ارزیابی سطح چابکی
 • تحول استراتژی
 • خلق چابکی به عنوان بخشی از برند رهبری
 • چابکی در یادگیری افراد
 • مهارتهای فردی برای فعالیت در فضای تناقض آلود
 • نقش منابع انسانی در فرآیند چابکی استراتژیک
 • شیوه­ های منابع انسانی در برابر انواع چابکی

تحول مفهوم استراتژی یکی دیگر از مطالبی بود که اولریش به آن پرداخت. همانطور که در نمودار ذیل دیده می شود، استراتژی چهار تحول اساسی را تاکنون پشت سر گذاشته و دیگر نباید استراتژی را به تحلیل اولیه نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها تقلیل داد.

سیر تحول مفهوم استراتژی ارائه شده توسط دیو اولریش

او سپس ابزاری برای ارزیابی سطح چابکی سازمان ارائه کرد که در چک لیست ذیل نمایش داده شده است.

چابکی یادگیری فردی

این چابکی شامل توانایی و تمایل افراد به یادگیری، تغییر و کسب تجربه از زندگی و استفاده از شکستها، موفقیتها و بازخوردها برای شکل دهی قوانین دست آویز، مدلها، نقشه ها، پارادایمها یا الگوها است. کاربرد اثربخش یاد گرفته ها در شرایط متفاوت یکی از ویژگی های این چابکی است.

این یادگیری شامل فرآیند ذیل است:

 • شناخت خود: دانستن اینکه چه می خواهید و تشخیص نقاط قوت و ضعف
 • مدیریت صحبت با خود: داشتن تصوری روشن از خود و چگونگی ظاهر شدن در برابر دیگران
 • ساختن ذهنیت رشد/ انعطاف پذیری: ساختن ذهنیت رشد و استقامت و انعطاف پذیری برای سازگاری با شرایط جدید
 • مسیریابی در پارادوکس ها (شرایط متناقض): آموختن مسیریابی (و نه مدیریت) در شرایط پارادوکس یا کنش

مطالب و یادداشت های مرتبط:

لایه زدایی برای چابکی

دسته بندی واحدهای عملکردی در خصوص میزان چابکی

منابع انسانی با رویکرد چابک

مدیریت چابک برای مقابله با تأخیر

طرح منابع انسانی با تأکید بر چابکی در گردهمایی مدیران HR دنیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top