نقشهای کلیدی HR از دید اولریش (HR Business Partner)

چهار نقش کلیدی منابع انسانی از دید دیو اولریش عبارتند از: ۱- منابع انسانی شرکتیار (HR Business Partner: HRBP) ؛ ۲- عامل تغییر؛ ۳- متخصص در امور اداری؛ ۴- حامی کارکنان

۱- منابع انسانی شرکتیار (HRBP) نقش استراتژیک منابع انسانی است.

منابع انسانی شرکتیار همکاری مشارکتی و روابط استراتژیک را با مشتریان اختصاصی داخلی ایجاد نموده و به عنوان نقطه خاص تماس برای ایشان عمل می نماید. وی منابع انسانی را نمایندگی کرده و خدمات منابع انسانی را در سازمان تبلیغ می کند.

منابع انسانی شرکتیار طراحی سازمان را به صورت مثبت تحت تأثیر می گذارد و استعدادهای کلیدی ارشد را تعریف می کند. وی کمک می کند که دارندگان دانش تکنیکی و چگونگی انجام کارها را تعریف نموده و کمک می کند تا دانش ایشان در کل سازمان جاری شود.

منابع انسانی شرکتیار بازخوردی منصفانه به مشتریان داخلی ارائه نموده و از بازخوردها برای بهبود رویه ها و خدمات منابع انسانی استفاده می کند.

منابع انسانی شرکتیار سمتهای خالی را باز کرده و به پیش انتخاب کاندیداهایی که بیشترین همخوانی را با تیم دارند پرداخته و از گوناگونی کارکنان حمایت می کند.

منابع انسانی شرکتیار اهداف کسب و کار را با مشتریان داخلی به اشتراک گذاشته و اهداف منابع انسانی را با دستورکارهای روزمره یکپارچه می کند.

منابع انسانی شرکتیار پروژه های چند وظیفه ای را با هدف افزایش بهره وری، پشتیبانی از نوآوری و توسعه استعدادها به پیش می راند.

منابع انسانی شرکتیار در لحظات دشوار به عنوان مربی وارد عمل شده و جلسات دشوار را تسهیل نموده و راه حلی برد برد ارائه می کند.

۲- عامل تغییر Change Agent

عاملیت و تسهیل کنندگی تغییر دومین نقش استراتژیک منابع انسانی است. منابع انسانی در تیمهای مدیریت تغییر مشارکت کرده و مسئولیت ارتباطات را در داخل سازمان بر عهده گرفته و اعتماد کارکنان را جلب می کند. منابع انسانی اقدامات آغازگرانه را برای اینکه کارکنان را برای زندگی در سازمانی جدید آماده کند، هدایت می کند.

منابع انسانی ارتباطات داخلی و مداخلات را برای برنامه ریزی می کند تا آنها را قابل دستیابی و قابل فهم برای کارکنان نماید.

منابع انسانی جلسات آموزشی را برای کارکنان برنامه ریزی کرده و به آنها کمک می کند تا مهارتها و شایستگی های جدید که برای نقش تغییر یافته جدید لازم است را کسب نموده و شرح مشاغل را به روز نموده و با کارکنان در خصوص تغییر مشاوره نموده و به آنان کمک می کند تا عادتهای شغلی خود را تغییر دهند.

منابع انسانی به طور مداوم از کارکنان بازخورد گرفته و آنها را به تیمها منتقل می نماید و از تیمهای پروژه می خواهد که تغییراتی که برای کارکنان مثبت هستند را معرفی نمایند.

منابع انسانی از تغییرات سازمانی پشتیبانی نموده و اقدامات آغازگرانه که تغییر را برای کارکنان آسانتر می کند را هدایت می نماید.

۳- متخصص در امور اداری Administration Expert

متخصص امور اداری نقش رابطه ای منابع انسانی است و بدون اینکه منابع انسانی متخصص امور اداری قابل اعتمادی باشد، نمی تواند نقشهای استراتژیک را به خوبی ایفا کند.

لازم است که منابع انسانی دانش عمیقش را از قانون کار، اتحادیه های صنفی، مذاکرات و قراردادها، نحوه تعامل با کارکنان مشکل و نگهداری صحیح اطلاعات پرسنلی را نشان دهد.

منابع انسانی تمام نیازمندی های ناشی از تغییر در قوانین، مقررات و الزامات ایمنی و کار و از این قبیل را اجرا می کند.

متخصص امور اداری راهکارهای نوین سیستمهای اطلاعات منابع انسانی را معرفی کرده و ورود دستی داده ها را مردود شمرده و منابع کسب داده هایی که وارد سازمان می شوند را تعریف می کند؛ در عین حال مسئولیت کامل توسعه منابع را نیز بر عهده می گیرد.

۴- حامی کارکنان Employee Advocate

حامی یا مدافع کارکنان یکی از نقشهای اصلی منابع انسانی است. منابع انسانی باید نماینده کارکنان باشد و از علائق ایشان پاسداری کرده و اطمینان حاصل کند که ابتکارات استراتژیک، به خوبی متوازن شده اند.

منابع انسانی پیمایش های رضایت کارکنان را به عنوان صدای کارکنان به طور مرتب اجرا می کند تا شکافهای بین فرهنگ سازمان و فعالیتهای مدیریتی و منابع انسانی را تعریف کند.

منابع انسانی دوره های آموزش و توسعه را برای بهبود مهارتها و شایستگی های کارکنان، اجرا می کند.

منابع انسانی باید مطمئن شود که کارکنان از فرصتی عادلانه در تقاضا برای نقشها و مشاغل جدید در سازمان برخوردارند.

منابع انسانی فعالیتهای ابتکاری برای بهبود تجربیات کارکنان از شرکت را هدایت می کند.

منابع انسانی رویه های منظم شکایات و مسائل انضباطی را در جهت اطمینان از رضایت کارکنان نسبت به رفتار عادلانه از سوی مدیران، مدیریت می کند.

منابع انسانی شرکتیار HR Business Partner

دانلود اصول اخلاق حرفه ای در مدیریت منابع انسانی SHRM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top