Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
مشاوره و آموزش مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک
با بهره گیری از مدلهای جاری در دنیا و با توجه به تجربیات سازمانهای موفق و برگزیده
دوره های آموزش مجازی، با محتوایی غنی
دوره های کارگاهی با تعداد بسیار محدود متخصصین تشکیل می شود و مدرس دوره که دوره را در مؤسسه هی گروپ طی نموده و در پروژه تهیه شناسنامه شغل با ایشان همکاری داشته، بر تمامی موارد تهیه شده توسط شرکت کنندگان نظارت می کند
دوره های تخصصی و عملی مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک
دوره ها به صورت خودآموز طراحی شده اند، هرچند امکان پاسخگویی به سؤالات نیز وجود دارد

 

دوره های آموزشی مجازی تخصصی منابع انسانی

شرایط کاری شرکتها و سازمانها در ماه مبارک رمضان

تغییراتی که در دهه گذشته در فضای کسب و کار دنیا و کشورمان صورت گرفته، باعث شده که چیدمان سرمایه انسانی و نیز نحوه تعامل و همکاری ایشان با شرکت نیز دستخوش تغییراتی شود. منابع انسانی و سرمایه ی دانشی به عنوان مؤثرترین عامل رشد و بقای سازمانها خود را نمود داده اند. آگاهی شرکتها و سازمانها از این نکته کلیدی و تعیین کننده موفقیت و شکست، کسب و کارها را وادار نموده که با محیط دربرگیرنده این سرمایه و مواجهه ایشان به صورت علمی و انسانی برخورد نماید. بدین ترتیب مدیریت منابع انسانی اکنون در سازمانها به عنوان یک بازوی ارشد سیاستگزاری و اجرایی مدیریت تبدیل شده و نظر مشورتی ایشان به عنوان منبعی راهگشا برای مدیران صف دیده می شود.

تمامی این واقعیتها و انتظارات جدید، مدیران و کارشناسان منابع انسانی را به سوی تصمیمات منطقی و مبتنی بر واقعیت ها سوق می دهد. اکنون دیگر در تصمیمات مرتبط با سرمایه انسانی و استعدادهای سازمان و حتی موضوعات کلان بنگا هها، از مدیران و کارشناسان منابع انسانی انتظار می رود که اطلاعات جامعی از محیط فعالیت، رقبا، همکاران و بازار کار مهیا نموده و به موقع ارائه نمایند.

مسائلی نظیر میزان ساعات کاری و نحوه پراکندگی آن، شرایط خاص و تغذیه در محل کار به عنوان یکی از فاکتورهای مؤثر در جبران خدمت و مزایا در استراتژی های کلی و منابع انسانی در نظر گرفته می شوند. این عوامل می توانند در کنار عوامل دیگر جبران خدمت شرکتها، نقش مهمی در انتخاب شرکت توسط کاندیداها و کارکنان بازی کنند.

با توجه به درپیش بودن ماه مبارک رمضان، که تغییر عادات عبادت و تغذیه و نحوه و زمان بندی توزیع ترافیک، در ساعتهای مختلف و تغییرات دیگر را به همراه دارد، یکی از تصمیمات پیش رو برای کسب و کارها و سازمانها، واکنش و نحوه عمل ایشان در خصوص شرایط کاری در این ماه است. با توجه به اکثریت مسلمان شاغل در شرکتها و سازمانهای کشورمان و آداب روزه داری در این ماه، بعضی از کارفرمایان شرایط ویژه ای را برای کار در این ماه در نظر می گیرند تا علاوه بر تلاش در جهت حفظ بالای بهره وری و کارآیی، کارکنان نیز از مزایایی متناسب برخوردار شوند. شرکتها و سازمانها با توجه به ماهیت وظیفه ها، فرآیندها و مشتریان و محدودیتهایشان، تصمیماتی در این خصوص می گیرند، بعضی ساعات کاری را تقلیل داده و بعضی ساعت شروع و پایان کار را در این ماه بازتعریف می کنند. گروهی نیز مزایای غیر نقدی را به بسته های جبران خدمتی اضافه می کنند و بعضی نیز شرایط مرخصی را در این مدت تسهیل می کنند. بر این اساس، شرکت مشاوره منابع انسانی رایان راهبرد چابک مطالعه ای را ساماندهی کرده و از کارکنان شرکتها علی الخصوص متولیان منابع انسانی و اداری سازمانها و شرکتها خواسته تا پرسشنامه ای را بر اساس اطلاعات سال گذشته و برآوردهای سال پیش رو تکمیل نمایند. این پرسشنامه با طرح 22 پرسش شامل اطلاعاتی در خصوص پاسخ دهنده، شرکت و نوع فعالیت آن و نیز تصمیمات شرکت در مورد شرایط کار عادی و ماه رمضان در این خصوص تحقیق نموده است. با توجه به محدودیت زمانی و دسترسی راحت تر، این پرسشنامه به صورت اینترنتی تهیه و منتشر شده و حاوی اطلاعات توصیفی است که به مدیران منابع انسانی کمک می کند تا برآورد تقریبی از فضای محل فعالیت و نحوه تصمیم گیری شرکتهای دیگر موجود در بازار کار کشور به دست آورند. امیدواریم که این فعالیت و خلاصه گزارش حاصله قدمی باشد برای فعالیت علمی تر صنایع و کسب و کارها و بتوان در آینده پژوهش های دقیقتری در خصوص فعالیتهای مدیریت منابع انسانی کسب و کارها ارائه نمود.

در مهلت تعیین شده برای این نظر سنجی 114 نفر به نمایندگی از 3 شرکت تعاونی، 88 شرکت خصوصی و 23 شرکت و سازمان دولتی مشارکت نمودند. با این توضیح که هنگامی تعداد داده های به دست آمده در دسته بندی های انجام شده کمتر از 4% کل داده ها بودند، از آنها در تحلیل استفاده نشد.

پاسخ دهندگان از واحدهای مختلف سازمانی بودند. بیشترین تعداد پاسخ دهندگان از گروه مدیریت منابع انسانی و اداری بوده اند.

شرکتهای مورد نظرسنجی در زمینه های مختلفی فعال بودند و پراکندگی آنان بر اساس نمودار ذیل می باشد:

شرکتهای بزرگ با پانصد کارمند و بیشتر، بزرگترین گروه شرکت کنندگان در نظرسنجی را تشکیل داده اند. کمترین تعداد شرکت کنندگان نیز مربوط به گروه شرکتهای کوچک سه نفر و کمتر می باشد که تنها چهار شرکت را شامل می شود.

بر اساس یافته های این نظر سنجی، هشتاد درصد شرکتها به طور معمول تغییراتی در شرایط کاریشان در ماه رمضان اعمال می کنند. این تغییرات می تواند شامل تغییر ساعات شروع و پایان کاری، ساعات موظفی کاری و شرایط اضافه کاری و از این قبیل باشد.

اکثریت کارکنان شرکتهای متبوع پاسخ دهندگان شیفت کار بودند.

اما در میان پاسخهای سوالهای اصلی تحقیق، مشخص گردید که گروه شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی با 93% و تکنولوژی اطلاعات با 92% گروهی بودند که بیشترین تغییر را در شرایط کاری رمضان سال گذشته داشتند.

از نظر متغیر تعداد کارکنان نیز شرکتهای بسیار کوچک (1 تا 3 نفر) کمترین تغییر را (25%) در ماه مذکور داشتند. در مقابل شرکتها و سازمانهای بالای پنجاه نفر هم با آمار بیش از 85% بزرگترین دسته تغییر دهنده های شرایط کاریشان بودند.

34% از کل شرکتها و سازمانها کاهش ساعات کاری را در زیر یک ساعت نگه داشته اند. اگر شرکتهایی که کاهش ساعات کاری را بین یک تا دو ساعت نگه داشته ایم را نیز به این گروه اضافه کنیم، به رقم 80 درصد خواهیم رسید. 17 درصد شرکتهای خصوصی و 30 درصد شرکتها و سازمانهای دولتی این کاهش را به بالای دو ساعت رسانیده اند.

شرکتها تمایل کمتری دارند که کارکنانشان در ماه رمضان اضافه کاری کنند. به عنوان نمونه، تنها چهارده درصد کارکنان در روزهای عادی اجازه اضافه کاری نداشتند که این رقم در ماه رمضان زیادتر شده و به بیست و هشت درصد رسیده است. بیشترین محدودیت در اضافه کاری رمضان مربوط به صنایع دارویی و سپس گروه شرکتهای تولید صنعتی بوده است. از نظر متغیر تعداد کارکنان، شرکتهای متوسط (بین ده تا پنجاه نفر) بیشترین محدود کنندگان اضافه کاری رمضان بودند.

همچنین بر اساس تحلیل حاصل از داده ها، اکثریت شرکتها و سازمانها (هشتاد درصد) در سال گذشته به منظور رفاه کارکنان در ماه رمضان ساعات کاری خود را تغییر داده اند. به طوری که 24 درصد از ایشان شروع دیرتر کار را اجازه داده اند، در حالی که 47 درصد هم به کارکنان اجازه داده اند زودتر از موعد مقرر و معمول محل کارشان را ترک کنند. جالب اینکه 11 درصد سازمانها هر دو منفعت فوق را به صورت همزمان اجرا نموده اند.

در این راستا 22 درصد شرکت کنندگان نیز پاسخ دادند که محل کار متبوعشان افطاری رایگان به کارکنان روزه دار ارائه داده اند. صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با پنجاه درصد در ارائه افطاری رایگان به پرسنلشان پیشگام بوده اند. شرکتها با بزرگ شدن از نظر تعداد کارکنان تمایل بیشتری به ارائه افطاری رایگان داشتند؛ به طوری که شرکتهای صد تا پانصد نفر با 40% و شرکتهای بیش از پانصد نفر با 37% در این مورد رکورد دار هستند.

77 درصد از پاسخ دهندگان پیش بینی نموده اند که در ماه رمضان پیش رو در شرایط کاری سازمان محل فعالیتشان تغییراتی رخ دهد و 89 درصد از این دسته این تغییر را مشابه سال گذشته برآورد کرده اند.

شرکتهای مشاوره ای با 38% بزرگترین گروهی بودند که به پیشنهاد تغییر شرایط کار در رمضان پاسخ منفی دادند. «نه گفته ها» و نیز شرکتهای متوسط بین ده تا پنجاه نفر کارمند نیز بیشترین پاسخ منفی را به این پیشنهاد دادند.

در پایان اکثریت 80% شرکت کنندگان این تغییرات را مثبت و مفید ارزیابی نموده و معتقد بودند که این تغییرات به صورت کلی برای کسب و کار و کارکنان مفید است.

مشاوره منابع انسانی رایان راهبرد چابک

دکتر نسیم بهنود

مراد احمدی پور

www.isurvey.ir

* امکان تهیه گزارش اختصاصی برای شرکتها از این داده ها وجود دارد.

رایان راهبرد چابک به عنوان شرکت مبتکر ارائه راهکارهای منابع انسانی بر اساس بازار کار و وضعیت رقبا در ایران؛ در کنار بازارسنجی معمول و دوره ای از بازار کار، سنجشهای اختصاصی را نیز تدارک می بیند. مدیران و کارشناسان منابع انسانی می توانند بدین منظور با ایمیل گروه مکاتبه نمایند.

 

مطالب تخصصی منابع انسانی برای حرفه ای ها

بهاریه و شکل دهی جدید برای منابع انسانی

بهاریه و شکل دهی جدید برای منابع انسانی

اکنون زمان مناسبی برای تعریف دوباره و بازطراحی منابع انسانی است. در متن زیر ده چیزی که همه...

گامهایی برای پذیرفته شدن نقش منابع انسانی

گامهایی برای پذیرفته شدن نقش منابع انسانی

  بسیار دیده شده که متولیان منابع انسانی از اینکه توسط مدیران ارشد کسب و کار در برنامه ریزی...

حیطه نظارت مناسب مدیران

حیطه نظارت مناسب مدیران

در طول قرن بیستم، بسیاری از سازمانها به دنبال رؤیای کشف و استفاده از ایده های جهانشمول در مورد...

دسته بندی واحدهای عملکردی در خصوص میزان چابکی

دسته بندی واحدهای عملکردی در خصوص میزان چابکی

مؤسسه ­ی مک­ کینزی در خصوص میزان چابکی (Agile) واحدهای عملکردی (سازمان، شرکت، واحد عملیاتی و ...)...

منابع انسانی چابک

منابع انسانی چابک

منابع انسانی چابک (Agile HR) یک متدولوژی مدیریت کارهاست؛ راهی است که طی آن کار به عنوان اجزایی...

نسبت بهینه تعداد کارکنان منابع انسانی

نسبت بهینه تعداد کارکنان منابع انسانی

یکی از ابهاماتی که معمولن کارفرمایان و مدیران ارشد در هنگام برنامه ریزی برای تشکیل واحد منابع...

پیچیدگی برنامه ریزی نیروی انسانی در صنعت انرژی

پیچیدگی برنامه ریزی نیروی انسانی در صنعت انرژی

همه موافق این نکته هستند که آینده بسیار متفاوت خواهد بود و تغییرات تکراری برای ایجاد رشد و سهم...

مربی گری:دیدن،گفتن،انجام

مربی گری:دیدن،گفتن،انجام

کارآفرین، احتمالاً تاکنون تمام توصیه های ساده که می توانست هضم کند مانند "برجریان نقدینگی نظارت...

ابزار خط زندگی (Lifeline)

ابزار خط زندگی (Lifeline)

ابزار خط زندگی (Lifeline tool) ابزاری است که به افراد کمک می کند زندگی شان را در برابر...

پارادوکس سیمسون در پرداختهای عملکردی

پارادوکس سیمسون در پرداختهای عملکردی

  پارادوکس سیمسون (Simpson) ، یک پارادوکس آماری است که طی آن، روندهای مشاهده شده در چند گروه وقتی...

الگوهای مرخصی استحقاقی

الگوهای مرخصی استحقاقی

2.5 روز مرخصی در ماه برای هر کارمند یکی از الزامات و مواد قانون کار است که همگی بدون چون و چرا...

پیشنهاد تخفیف ویژه دوره آموزش مجازی

پیشنهاد تخفیف ویژه دوره آموزش مجازی

با تبریک شروع سال تحصیلی جدید و در جهت تقویت فضای یادگیری در سازمانها، دوره حرفه ای غیرحضوری...

گزارش بانک جهانی در مورد بازار کار ایران

گزارش بانک جهانی در مورد بازار کار ایران

خلاصه گزارش بانک جهانی در سال 2017 با عنوان: "انجام کسب و کار، فرصت برابر برای همگان" در خصوص...

واحد منابع‎انسانی یا تکنولوژی‎اطلاعات

واحد منابع‎انسانی یا تکنولوژی‎اطلاعات

مأموریتهای واحد منابع انسانی و تکنولوژی اطلاعات (IT) در بسیاری از مواقع مخصوصاً زمانی که ارتباط...

مدیریت عملکرد چابک کارکنان

مدیریت عملکرد چابک کارکنان

بازخوردهای مداوم در محیط کار هر روز اهمیت بیشتری برای کارکنان بیشتری پیدا می کند تحقیقات جدید...

پرورش رهبران آینده؛ فعالیت مهم منابع انسانی

پرورش رهبران آینده؛ فعالیت مهم منابع انسانی

این نوشته به مرور تجربه نگاشت سوزان پترز، معاون ارشد مدیر عامل در امور منابع انسانی شرکت جنرال...

چالش کسب و کار: نسل Y

چالش کسب و کار: نسل Y

زیرک است اما زود خسته می‌شود. مشتاق پیشرفت اما پیگیر توازن در ارزش‌هایش است. دوستدار شبیه‌سازی...

محاسبه ROI در آموزش

محاسبه ROI در آموزش

سازمانها معمولن روی اندازه گیری حضور، تکمیل دوره و رضایت کارآموزان برای تعیین میزان موفقیت...

بازطراحی واحد منابع انسانی

بازطراحی واحد منابع انسانی

جداکردن کارهای ضروری از کارهای استراتژیک یکی از مهمترین اقدامات در مسیر تحول منابع انسانی است....

آموزش مجازی منابع انسانی

آموزش مجازی منابع انسانی

خدمات غیر حضوری شرکت رایان راهبرد چابک شامل  آموزش های تخصصی غیرحضوری برای مدیران و متخصصان...

دانلود فایلهای صوتی تصویری

ریات مصاحبه کننده استخدام به نام ویرا چارچوب مدل کرک پاتریک در ارزیابی اثربخشی آموزش تفاوت در...

دانلود فایلهای متنی

گزارش مک کینزی از اقتصاد ایران در سال 97 دانلود گزارش برآورد افزایش حقوق 2018 در دنیا توسط هی/...

افراد دخیل در فرآیند کسب استعدادها (Talent Acquisition)

افراد دخیل در فرآیند کسب استعدادها (Talent Acquisition)

  لینک دوره های آموزشی هی گروپ و منابع انسانی     سازمانها باید بدانند که هر کدام از افراد...

 • بهاریه و شکل دهی جدید برای منابع انسانی

  بهاریه و شکل دهی جدید برای منابع انسانی

 • گامهایی برای پذیرفته شدن نقش منابع انسانی

  گامهایی برای پذیرفته شدن نقش منابع انسانی

 • حیطه نظارت مناسب مدیران

  حیطه نظارت مناسب مدیران

 • دسته بندی واحدهای عملکردی در خصوص میزان چابکی

  دسته بندی واحدهای عملکردی در خصوص میزان چابکی

 • منابع انسانی چابک

  منابع انسانی چابک

 • نسبت بهینه تعداد کارکنان منابع انسانی

  نسبت بهینه تعداد کارکنان منابع انسانی

 • پیچیدگی برنامه ریزی نیروی انسانی در صنعت انرژی

  پیچیدگی برنامه ریزی نیروی انسانی در صنعت انرژی

 • مربی گری:دیدن،گفتن،انجام

  مربی گری:دیدن،گفتن،انجام

 • ابزار خط زندگی (Lifeline)

  ابزار خط زندگی (Lifeline)

 • پارادوکس سیمسون در پرداختهای عملکردی

  پارادوکس سیمسون در پرداختهای عملکردی

 • الگوهای مرخصی استحقاقی

  الگوهای مرخصی استحقاقی

 • پیشنهاد تخفیف ویژه دوره آموزش مجازی

  پیشنهاد تخفیف ویژه دوره آموزش مجازی

 • گزارش بانک جهانی در مورد بازار کار ایران

  گزارش بانک جهانی در مورد بازار کار ایران

 • واحد منابع‎انسانی یا تکنولوژی‎اطلاعات

  واحد منابع‎انسانی یا تکنولوژی‎اطلاعات

 • مدیریت عملکرد چابک کارکنان

  مدیریت عملکرد چابک کارکنان

 • پرورش رهبران آینده؛ فعالیت مهم منابع انسانی

  پرورش رهبران آینده؛ فعالیت مهم منابع انسانی

 • چالش کسب و کار: نسل Y

  چالش کسب و کار: نسل Y

 • گامهای اصلاح جبران خدمت

  گامهای اصلاح جبران خدمت

 • محاسبه ROI در آموزش

  محاسبه ROI در آموزش

 • بازطراحی واحد منابع انسانی

  بازطراحی واحد منابع انسانی

 • 9 نشانه فرهنگ کاری سمی

  9 نشانه فرهنگ کاری سمی

 • مزایای مشوق جذب کارکنان

  مزایای مشوق جذب کارکنان

 • انجمن مجازی منابع انسانی

  انجمن مجازی منابع انسانی

 • مدیریت عملکرد سنتی/ چابک

  مدیریت عملکرد سنتی/ چابک

 • دانلود فرآیند منابع انسانی

  دانلود فرآیند منابع انسانی

 • روشهایی نوین در آموزش

  روشهایی نوین در آموزش

 • نوکیا اشتباه نکرده بود

  نوکیا اشتباه نکرده بود

 • نرخ خروج خدمت ایران/ جهان

  نرخ خروج خدمت ایران/ جهان

 • دامهای ارزیابی اثربخشی آموزش

  دامهای ارزیابی اثربخشی آموزش

 • کلیپ روانه سازی Onboarding

  کلیپ روانه سازی Onboarding

 • مشاغل آینده

  مشاغل آینده

 • دانلود کلیپ اثربخشی آموزش

  دانلود کلیپ اثربخشی آموزش

 • نردبان دو مسیره برای کارراهه شغلی

  نردبان دو مسیره برای کارراهه شغلی

 • آموزش مجازی منابع انسانی

  آموزش مجازی منابع انسانی

 • سوالات اساسی در جلسات مرور عملکرد

  سوالات اساسی در جلسات مرور عملکرد

 • مهارتهای تسهیلگری منابع انسانی Facilitation Skills

  مهارتهای تسهیلگری منابع انسانی Facilitation Skills

 • شکاف در شایستگی های میانی

  شکاف در شایستگی های میانی

 • شیوه های گوناگون توسعه کارکنان

  شیوه های گوناگون توسعه کارکنان

 • سنجش اثربخشی کارکنان – مدل هی گروپ

  سنجش اثربخشی کارکنان – مدل هی گروپ

 • سطح 3 آموزش – درسهایی از یک منبع غیرمتعارف

  سطح 3 آموزش – درسهایی از یک منبع غیرمتعارف

 • ارزیابی آمیخته؛ جدیدترین راه ارزیابی اثربخشی آموزش

  ارزیابی آمیخته؛ جدیدترین راه ارزیابی اثربخشی آموزش

 • فرآیند خروج خدمت کارکنان

  فرآیند خروج خدمت کارکنان

 • حقوق و مزایا در سازمان‌های عمومی و دولتی

  حقوق و مزایا در سازمان‌های عمومی و دولتی

 • دانلود فایلهای صوتی تصویری

 • دانلود فایلهای متنی

 • اصلاح نظام ارزیابی مشاغل و جبران خدمت وزارت کار

  اصلاح نظام ارزیابی مشاغل و جبران خدمت وزارت کار

 • ممیز منابع انسانی HR Auditor

  ممیز منابع انسانی HR Auditor

 • نحوه پاداش به مدیر ارشد اجرایی (CEO)

  نحوه پاداش به مدیر ارشد اجرایی (CEO)

 • جنگ استعدادها و افزایش دستمزدها

  جنگ استعدادها و افزایش دستمزدها

 • افراد دخیل در فرآیند کسب استعدادها (Talent Acquisition)

  افراد دخیل در فرآیند کسب استعدادها (Talent Acquisition)

 • دوره سازماندهی و ساختار واحد HR

  دوره سازماندهی و ساختار واحد HR

 • پاداش به کارکنان در شرایط سخت اقتصادی

  پاداش به کارکنان در شرایط سخت اقتصادی

 • واحد مناسب برای اداره امور حقوق و دستمزد

  واحد مناسب برای اداره امور حقوق و دستمزد

 • دانلود بخشنامه مزد 1396

  دانلود بخشنامه مزد 1396

 • قانون وبر در خصوص آستانه تشخیص تفاوت

  قانون وبر در خصوص آستانه تشخیص تفاوت

 • استراتژی جبران خدمت و مدیران صف

  استراتژی جبران خدمت و مدیران صف

 • عنوان شغلی جدید: مدیر توسعه افراد

  عنوان شغلی جدید: مدیر توسعه افراد

 • یک کارفرمای مطلوب منتخب

  یک کارفرمای مطلوب منتخب

 • جنگ استعدادها، بازیگران ABC

  جنگ استعدادها، بازیگران ABC

 • عوامل مؤثر بر تعهد و تعلق کاری

  عوامل مؤثر بر تعهد و تعلق کاری

دوره های آموزشی حرفه ای منابع انسانی

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
دوره آموزشی مدیریت عملکرد کارکنان بر اساس توافقنامه های عملکردی
مخاطب دوره: مدیران واحدهای صف و نیز متخصصان و مدیران منابع انسانی، کارشناسان شرکتیار منابع انسانی؛ جهت مشاهده محتوای دوره، روی عکس کلیک کنید
دوره آموزشی آنالیز مشاغل برای تهیه شناسنامه های شغلی به روش هی گروپ
مخاطب دوره: مدیران واحدهای صف و نیز متخصصان و مدیران منابع انسانی، کارشناسان شرکتیار منابع انسانی و کارشناسان طراحی شغل؛ جهت مشاهده محتوای دوره، روی عکس کلیک کنید
دوره آموزشی ارزیابی مشاغل به روش هی گروپ
مخاطب دوره: متخصصان و مدیران منابع انسانی و اعضای کمیته های ارزیابی مشاغل، کارشناسان طبقه بندی مشاغل؛ جهت مشاهده محتوای دوره، روی عکس کلیک کنید
دوره آموزشی جبران خدمت و مزایای عادلانه و رقابتی بر اساس مدل هی گروپ
مخاطب دوره: متخصصان و مدیران منابع انسانی و کارشناسان جبران خدمت و کاارشناسان طبقه بندی مشاغل؛ جهت مشاهده محتوای دوره، روی عکس کلیک کنید
دوره آموزشی مدیریت استعدادها
مخاطب دوره: متخصصان و مدیران منابع انسانی و مدیران و کارشناسان آموزش و توسعه؛ جهت مشاهده محتوای دوره، روی عکس کلیک کنید
دوره آموزشی برنامه ریزی کارراهه شغلی
مخاطب دوره: مدیران منابع انسانی، جبران خدمت، آموزش؛ جهت مشاهده محتوای دوره، روی عکس کلیک کنید
دوره آموزشی طراحی ساختار واحد منابع انسانی پیشرو بر اساس مدل مرسر و دیو اولریش
مخاطب دوره: مدیران منابع انسانی و کارشناسان مهندسی وطراحی ساختار، سیستمها و روشها؛ جهت مشاهده محتوای دوره، روی عکس کلیک کنید

مقالات قبلی به ترتیب بازدید

مطالب کوتاه منابع انسانی