$doc->addStyleSheet('templates/'.$this->template.'/css/custom.css');
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
رایان راهبرد چابک؛ مشاوره، آموزش و همکاری در پروژه های بهبود منابع انسانی
در پروژه های بهبود منابع انسانی، همزمان با اجرای مطلوب و استقرار سیستمهای نوین، دانش فنی نیز به تیم کارفرما منتقل می شود
آموزش مجازی و وبینارهای مدیریت منابع انسانی
آموزشهای مجازی بر اساس محتوای به روز و کاربردی تنظیم شده اند و فرصت راهنمایی و رفع ابهامات از طریق ایمیل و سایر ابزارهای تکنولوژی اطلاعات نیز وجود دارد
خدمات تخصصی منابع انسانی
شامل مشاوره و برون سپاری پروژه های بهبود
ارائه خدمت تخصصی به شرکتهای متقاضی بر اساس مدل هی گروپ
دوره های کارگاهی حضوری
بر اساس محتوای دوره های معادل بین المللی
شامل آنالیز مشاغل، ارزیابی مشاغل، جبران خدمت و مزایا به روش هی گروپ و تدوین استاندارد آموزشی به روش دیکوم

مورد کاوی استراتژی جبران خدمت و نگهداری

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

معیارهای جبران خدمات: چگونه از داده های بازار داخلی و خارجی برای حفظ مزیت رقابتی استفاده موثر به عمل آوریم؟

Aggreko چه کاری انجام می دهد؟ (مورد کاوی)

اگرکو یک رهبر جهانی در اجاره مولدهای نیرو و تجهیزات کنترل دماست.

اگرکو به شرکت های زیادی در صنایع مختلف خدمات می دهد، با بیش از 148 شعبه که به طور 24 ساعته در طول 7 روز هفته به بیش از 100 کشور خدمات ارائه می دهد.

آیا می دانید با کمی دقت، کارکنان شرکتها حرفهای مشابهی می زنند؟ چیزهایی که کسی در موردشان سخن نمی گوید با قرمز مشخص شده اند!

مواردی از این قبیل:

 • حقوق پایه من زیر نرخ بازار است- کل دریافتی های من در چارک سوم است به خاطر تشویق های عالی و مستمریها
 • در شرکت دوستم آنها ....دریافت می کنند- اما حقوق پایه آنها بسیار پائین است و این مزایا برایش در نظر گرفته شده است
 • هم کلاسی من در کالج کاری شبیه من انجام می دهد- اما دوبرابر آنچیزی که من دریافت می کنم دریافت می کند-اوه! اون عضو جامعه افراد با ضریب هوشی فوق العاده (منسا) هست

 

خط مشی پرداخت خود را مشخص کنید

خط مشی و استراتژی شما در پرداخت چیست؟

اهداف کسب و کار شما چیست؟

آیا شما در هدایت کننده هستید یا پیرو؟

آیا شما می خواهید در رنج صدک 25 ام پرداخت کنید یا 50 ام یا 75 ام؟

برای مشخص کردن استراتژی پرداخت، بایستی موارد ذیل را مشخص کنید:

 

بازار داخلی

پی ساختمان را درست پایه ریزی کنید:

 • سلسله مراتب اهمیت مشاغل را تعیین کنید
  • گروه ها
  • رتبه ها
  • مرزها
 • شغل ها را نظم دهید

جدول ذیل پراکندگی حقوق سالانه افراد را در برابر گرید (گروه) شان نشان می دهد.

 • دور افتاده ها (خارج از محدوده ها) کدامند ؟
 • آیا گریدها (گروهها) صحیح هستند؟
 • آیا بعضی از ناهنجاری ها از گذشته وجود داشته اند؟

 

منابع برای بررسی بازار خارجی عبارتند از:

تحقیقات خریداری شده

تحقیقات/اطلاعاتی که رأساً از صنعت به دست می آوریم.

اطلاعات کسب شده از نامزدهای بالقوه

 

خود را با چه کسی مقایسه می کنید؟

تمام سازمان ها؟

همکاران؟

بخش صنعت؟

مکان ها؟


 • فلسفه و استراتژی جبران خدمات خود را اعمال کنید
 • در صورت نیاز داده ها  را به روز رسانی کنید (میزان تازگی آنها را معین کنید)


 

مقایسه بازارهای درونی و بیرونی

آیا سازمان شما به طور رقابتی پرداخت می کند؟

آیا برنامه های جبران خدمت برای تمام کارمندان در هر رتبه ای برابر است؟

آیا تغییری مورد نیاز است؟

اگر تغییرات مورد نیاز اند آیا بودجه ی لازم را دارید؟

 

روشهایی برای تحقیق در مورد رضایت کارکنان وجود دارد که دوره آنها مشخص است:

 • Zoomerang ؛ سالانه
 • Survey Monkey؛ دوسالانه
 • surveyOnics؛ بر اساس مسأله مشخص

در فرآیند رضایت سنجی موارد ذیل را لحاظ کنید:

محرمانگی را حفظ کنید

یک فرایند قوی را به نمایش بگذارید

عبارت ها خیلی اهمیت دارند

شما تصمیم دارید با اطلاعاتی که به دست می آورید چه کاری انجام دهید؟

 

برنامه جبران خدمات خود را ارزیابی کنید:

لیستی از برنامه های جبران خدمات و مزایایی که در حال حاضر ارائه می دهید تهیه کنید

هدف از هر برنامه جبران خدمات را تعیین کنید

تحقیقات مرتبط با کارکنان را برای اندازه گیری ادراکات و احساسات به کار بگیرید

نتایج تحقیقات کارکنان را آزمون کنید

اکنون نیاز به بازنگری و یا باز طراحی برنامه های جبران خدمات و مزایا را برای افزایش اثربخشی مشخص کنید

 

معیارهای اساسی در جبران خدمات ومزایا

نرخ جابجایی کارکنان

میانگین مدت زمانی که کارکنان در شرکت به ارائه خدمات می پردازند

میانگین زمان مورد نیاز برای اولین ارتقا

میزان کل پرداختی از کل درآمد که برای کارکنان صرف شده است

مجموع هزینه های سالانه استخدام برای هر کارمند با توجه به رتبه

بازگشت سرمایه ROI در کار ما چیست؟

آیا می توانیم بازگشت سرمایه را در برنامه های جبران خدمات و مزایا اندازه بگیریم؟

می توانیم بازگشت سرمایه ای که اندازه گیری می شود را به این صورت تعریف کنیم:

سودی که از هر برنامه جبران خدمت و مزایا به دست می آید به عنوان نتیجه ی صرف هزینه در هر برنامه جبران خدمت و مزایا

چه مثبت و چه منفی، بازگشت سرمایه می تواند از طریق موارد زیر تحت تاثیر قرار گیرد:

محیط کار

فرهنگ سازمانی

وضعیت عمومی اقتصادی

شما چه چیزی را می خواهید اندازه گیری کنید

معیارهای مالی: درآمد، سود تجارت ، هزینه ی خسارات ، چه چیز دیگری می تواند اندازه گیری شود؟

معیارهای غیر مالی: باید به طور واضح و روشن قابل تعریف و اندازه گیری باشد، تعداد مشتریان دائم، رضایت  مشتریان(معیارهای رضایت)، رضایت کارکنان (نظرسنجی)

و یا ترکیبی از این دو؟

نتایج:

استفاده از بازگشت سرمایه به شما داده های مهمی را در مورد اثربخشی برنامه های جبران خدمت و مزایا ارائه می دهد

می تواند کمک کند تا برنامه های جبران خدمت و مزایا را با نیازهای کسب و کار همراستا کنیم

می تواند اثربخشی طراحی و تحویل برنامه های جبران خدمت و مزایا را بهبود بخشد

هر سازمانی نیاز دارد تا به تعادل مناسبی که آن را متمایز از سایرین  می کند برسد، بنابراین جرات متفاوت بودن داشته باشید

 

مشاوران منابع انسانی رایان راهبرد چابک آماده اند تا به شما در شکل دهی استراتژی پاداش یاری رسانده تا ضمن حداکثر کردن منافع حاصل از هزینه های پرداخت حقوق و مزایا، به شیوه ی عادلانه ای مطلوبیت را بازتوزیع کرده و نرخ بازگشت سرمایه در جبران خدمات و پاداشها را حداکثر کنید.

 • تجربه ارائه شده از شرکت اگرکو در سمینار سالانه جبران خدمت و مزایا در دبی 1391

 

مطالب، یادداشتها و مقالات مرتبط:

جبران خدمت انگیزشی و کارانه
اطلاع‌رسانی مزایا به کارکنان
قیمت در بازار کار؛ بسته جبران خدمت
واحد مناسب برای اداره امور حقوق و دستمزد
استراتژی جبران خدمت و مدیران صف
اصطلاحات کلیدی در جبران خدمت
پاداش به کارکنان در شرایط سخت اقتصادی
اولویتهای نسلی برای جبران خدمت و مزایا
جنگ استعدادها و افزایش دستمزدها
نحوه پاداش به مدیر ارشد اجرایی (CEO)
بهینه کردن اثر تقدیر و تشکر از کارکنان
تحلیل بازار در جبران خدمت
حقوق و مزایا در سازمان‌های عمومی و دولتی
خلق طبقه های پرداخت در سازمان
چک لیست برنامه ریزی پاداش کارانه
هدف گیری: ارتباط عملکرد و پاداش
استراتژی های پاداش و استعدادها
گامهای اصلاح جبران خدمت
پارادوکس سیمسون در پرداختهای عملکردی
جبران خدمت عادلانه و رقابتی
بخشنامه های مزد در سالهای مختلف
جبران خدمت
گفت‌وگو درباره دستمزد در مصاحبه شغلی
چک لیست برون سپاری حقوق و دستمزد
پایین بودن دستمزد زنان نسبت به مردان تبعیض آمیز است
رویکرد کارراهه ای به پاداش
دوره آموزشی حرفه ای جبران خدمت عادلانه و رقابتی

گزینه های جبران خدمت انگیزشی و کارانه

نوشتن دیدگاه

از اینکه مطلب را مطالعه نموده و کامنت می گذارید متشکریم.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

یادداشتها و مقالات منتشر شده در وب سایت به ترتیب بیشترین بازدیدها