$doc->addStyleSheet('templates/'.$this->template.'/css/custom.css');
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
رایان راهبرد چابک؛ مشاوره، آموزش و همکاری در پروژه های بهبود منابع انسانی
در پروژه های بهبود منابع انسانی، همزمان با اجرای مطلوب و استقرار سیستمهای نوین، دانش فنی نیز به تیم کارفرما منتقل می شود
آموزش مجازی و وبینارهای مدیریت منابع انسانی
آموزشهای مجازی بر اساس محتوای به روز و کاربردی تنظیم شده اند و فرصت راهنمایی و رفع ابهامات از طریق ایمیل و سایر ابزارهای تکنولوژی اطلاعات نیز وجود دارد

آموزش کارراهه شغلی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دوره برنامه ریزی کارراهه شغلی یا Career Path Planning دوره ای غیرحضوری و مجازی می باشد که توسط شرکت رایان راهبرد چابک، برای اولین بار در کشور ارائه شده است.

این دوره پس از طی نمودن دوره پیش نیاز مدیریت استعدادها که به مرور مفاهیم مرتبط با نگهداشت و بهسازی منابع انسانی و برنامه ریزی منابع انسانی می پردازد، قابل انتخاب است و ضمن بررسی مدلهای نوین جهانی برای برنامه ریزی کارراهه شغلی به مثالهای کاربردی نظیر کارراهه های شغلی دو گانه و دو مسیره می پردازد.

برنامه ریزی کارراهه یکی از روشهای مناسب برای پاسخگویی به نیاز کارکنان به پیشرفت است که ضمن آن از افزایش سلسله مراتب غیرضروری به سازمان به علت فشار کارکنان پیشگیری می کند.

در این دوره همچنین یک نمونه مسیر شغلی به صورت کامل ارائه می شود و پیوستگی آن با شیستگی ها نشان داده می شود.

این نظام برای سازمانهایی که می خواهند از سیستمهای نوین جبران خدمت و مزایا بر اساس گرید/ گروه شغلی و شایستگی و عملکرد استفاده کنند، توصیه می شود.

هر درس شامل بر حدود 3 تا 5 دقیقه محتوای آموزشی به شکل اسلایدهای فیلم شده به همراه تصویر توضیحات آن است که به دو صورت ارائه می شود :

1- دوره معمول روزانه که در این حالت در هر روز تنها به مشاهده و تکرار یک درس و مرور درسهای قبلی می باشید

2- دوره فشرده که همه درسها به یکباره ارائه می شوند

شرکت کنندگان با عضویت در تالار تخصصی منابع انسانی می توانند پرسشهای تخصصی خود را بپرسند و در اسرع وقت توسط مدرس و توسعه دهنده دوره پاسخ داده می شود.

 

سرفصل مباحث دوره کارراهه شغلی:

پیشینه و اهمیت مدیریت استعدادها

آشنایی با برنامه ریزی منابع انسانی و ارتباط آن با کارراهه

مراحل فرآیند مدیریت استعدادها

کارراهه شغلی به روش خطوط لوله ای

شایستگی ها در سطوح مختلف

ارائه یک نمونه کارراهه شغلی مناسب

 

مطالب، یادداشتها و مقالات مرتبط:

پنج ویژگی افراد با پتانسیل بالا
توسعه یک برنامه کارراهه شغلی
گامهای برنامه ریزی جانشین پروری
پیاده سازی سیستم جانشین پروری
شناسایی سمتهای کلیدی در سازمان
کارراهه به مثابه صخره نوردی
مفاهیم مدیریت استعداد و کارراهه
چالشهای برنامه ریزی نیروی کار
جنگ استعدادها، بازیگران ABC
نردبان دو مسیره برای کارراهه شغلی
پیچیدگی برنامه ریزی نیروی انسانی در صنعت انرژی
شرکت های برتر در کارراهه
نحوه ارتقای شغلی کارمندان و انتصاب مدیران دولتی از تیر۹۱
رویکرد کارراهه ای به پاداش

یادداشتها و مقالات منتشر شده در وب سایت به ترتیب بیشترین بازدیدها