$doc->addStyleSheet('templates/'.$this->template.'/css/custom.css');
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
رایان راهبرد چابک؛ مشاوره، آموزش و همکاری در پروژه های بهبود منابع انسانی
در پروژه های بهبود منابع انسانی، همزمان با اجرای مطلوب و استقرار سیستمهای نوین، دانش فنی نیز به تیم کارفرما منتقل می شود
آموزش مجازی و وبینارهای مدیریت منابع انسانی
آموزشهای مجازی بر اساس محتوای به روز و کاربردی تنظیم شده اند و فرصت راهنمایی و رفع ابهامات از طریق ایمیل و سایر ابزارهای تکنولوژی اطلاعات نیز وجود دارد

تکنولوژی در سازماندهی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

Richard M. Burton & Borge Obel

ابعاد مختلف تکنولوژی روی طراحی سازمان تاثیر دارند. ما این تاثیر را در رسمیت بخشی، متمرکز کردن، پیچیدگی، پیکربندی، هماهنگی، کنترل و انگیزش در نظر می گیریم.

 

تکنولوژی-رسمیت، حرفه ای بودن

1-اگر میزان تکرار پذیری تکنولوژی پایین باشد، آنگاه رسمیت نیز پایین می آید.

2-اگر میزان تکرار پذیری تکنولوژی بالا باشد، آنگاه رسمیت نیز بالا می رود.

3-اگر سازمان افراد حرفه ای زیادی را استخدام می کند، آنگاه برنامه شماره 2 خیلی مستحکم نخواهد بود.

4-اگر سازمان در صنعت خدمات فعالیت کند، آنگاه میزان تاثیر برنامه شماره 1 و 2 بالاتر خواهد بود.

5-اگر تکنولوژی از نوع فرایندی باشد، آنگاه رسمیت بالاتر از حالتهای دیگر خواهد بود.

6-اگر سازمان از تکنولوژی اطلاعات مدرن استفاده کند، آنگاه رسمیت باید بالا باشد.

 

تکنولوژی-تمرکزگرایی:

7-اگر میزان تکرار پذیری تکنولوژی بالا بوده و اندازه سازمان کوچک باشد، آنگاه میزان تمرکز باید بالا باشد.

8-اگر سازمان بزرگ باشد و میزان تکرارپذیری تکنولوژی هم بالا باشد، آنگاه میزان تمرکز باید در حد متوسط باشد.

 

تکنولوژی-پیچیدگی:

9-اگر اندازه سازمان بزرگ بوده و سازمان دارای تکنولوژی ای است که روتین باشد، آنگاه پیچیدگی بالا بوده و مشخصاً از تفکیک افقی بالایی برخوردار خواهد بود.

10-اگر اندازه سازمان کوچک باشد و سازمان از تکنولوژی ای برخوردار باشد که تکراری و روتین است، آنگاه پیچیدگی در حد متوسط خواهد بود.

11-اگر اندازه سازمان بزرگ بوده و از تکنولوژی غیر تکراری (Nonroutin) برخوردار باشد، آنگاه پیچیدگی باید بالا باشد. مخصوصا در تفکیک عمودی.

12-اگر سازمان تکنولوژی غیر تکراری داشته باشد، آنگاه حیطه کنترل باید محدود و کوچک باشد.

13- اگر سازمان تکنولوژی روتین و تکراری داشته باشد، آنگاه حیطه کنترل باید وسیع باشد.

14-اگر تکنولوژی از نوع فرآیندی باشد، (برخوردار از اتوماسیون بالا) آنگاه پیچیدگی نیز بالا خواهد بود.

 

اثرات روی پیکربندی (Configuration)

15-اگر نوع تکنولوژی یکی (unit) باشد، آنگاه احتمال بالاتری وجود دارد که سازمان پیکربندی ماتریسی به خود بگیرد.

16- اگر سازمان تکنولوژی غیر روتین داشته باشد، آنگاه پیکربندی عملیاتی احتمالا پیکربندی کارآیی نخواهد بود.

17-اگر تکنولوژی قابل تقسیم نباشد، آنگاه پیکربندی نیز نمی تواند به صورت بخش بندی شده (divisional) باشد.

18-اگر تکنولوژی قابل تقسیم باشد، آنگاه احتمال زیادی برای اینکه پیکربندی به شکل ماتریسی باشد وجود نخواهد داشت.

19-اگر سازمان تکنولوژی غیر تکراری داشته باشد، آنگاه احتمال اینکه بوروکراسی ماشینی و یا حرفه ای پیکربندی موثری باشد وجود ندارد.

20-اگر تکنولوژی غیر تکراری باشد آنگاه پیکربندی نمی تواند از نوع ادهو (Ad ho) باشد.

 

اثرات تکنولوژی روی مکانیزمهای هماهنگی و کنترل

21-اگر اندازه سازمان کوچک نبوده و تکنولوژی روتین باشد، آنگاه هماهنگی و کنترل باید از طریق قوانین و برنامه ریزی به دست آید و قالبی (media) با محتوای کم و میزان کمی از اطلاعات می تواند، مورد استفاده قرار گیرد. انگیزش نیز بایستی براساس فرایندها باشد.

22-اگر تکنولوژی غیر تکراری باشد، هماهنگی باید از طریق جلسات گروهی باشد و قالبی با محتوای بالا و میزان زیادی از اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد. انگیزش باید بر اساس نتایج باشد.

23-اگر سازمان تکنولوژی بارز و چیره ای ندارد، آنگاه پیشنهادات برای ساختار تکنولوژیکی به نفع سایر عوامل احتمالی کم وزن تر خواهد گردید.

ترجمه: مشاوره مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک

 

مطالب، یادداشتها و مقالات مرتبط:

مدل ستاره ای/استراتژی سازماندهی
ساختار سازمانی غیر رسمی
چارت سازمانی ناسا در دسترس عموم قرار گرفت
بازطراحی واحد منابع انسانی
حیطه نظارت مناسب مدیران
طراحی و ساختار ارتباطات سازمان
برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
ارتباطات سازمانی
رویکردهای آتی در سازماندهی کار
لایه زدایی برای چابکی
نتیجه گرایی و نیاز به بازآرایی سازمان
دوره سازماندهی و ساختار واحد HR

دوره آموزشی طراحی ساختار واحد منابع انسانی در سازمانهای پیشرو بر اساس مدل مرسر

دوره آموزشی طراحی ساختار سازمانی

نوشتن دیدگاه

از اینکه مطلب را مطالعه نموده و کامنت می گذارید متشکریم.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

یادداشتها و مقالات منتشر شده در وب سایت به ترتیب بیشترین بازدیدها