گامهایی برای اجرای مدیریت عملکرد اثربخش

جلسات مرور عملکرد به منظور توسعه کارکنان برای دستیابی به حداکثر توان و مشخص کردن رفتارهای ناصحیح، به روشی سازنده و حرفه ای تشکیل می شوند. اما چگونه می توان یک جلسه مرور عملکرد که شامل اخبار ناخوشایند نیز می شود را برگزار کرد؟

دیدگاه خود را تغییر دهید

جلسات مرور عملکردی می توانند وظیفه ای دلهره آمیز از مجموعه وظایف مدیریتی باشند؛ مخصوصاً اگر برای شرکتی کار می کنید که واحد منابع انسانی، بسیاری از اجزای فرآیند آن را اجباری کرده باشد. اما تغییر دیدگاهتان در خصوص هدف اصلی از یک جلسه مرور عملکرد می تواند احساس اولیه آن را بدون توجه به پیامد آن تغییر دهد.

بسیاری از مدیران به مرور عملکرد به عنوان وظیفه ای که باید انجام شود تا منابع انسانی از آنها بازخواست نکند، نگاه می کنند. مقصد اصلی از مرور عملکرد، بهبود عملکرد است که اگر به طور مؤثر و درستی انجام شود، احتمالن بازخورد حاصله به طور کامل حاوی تعریف و تمجید نخواهد بود. اما اگر ما در بازخوردمان مثبت بوده و تلاش کنیم که به دنبال هدایت برای بهبود باشیم و رابطه ای متعهدانه با کارکنان در طول سال داشته باشیم، این مکالمه برای هر دو طرف مؤثر و ارزشمند خواهد بود.

این جلسه را تبدیل به واقعه ای بسیار مهم نکنید

مرور عملکرد رسمی اغلب به عنوان فینالی محسوب می شود که در آن افزایشات سالانه عملکرد و پاداش جبران خدمت اعلام می شود؛ ولی مباحثه عملکردی، نیازها، چالشها و اهداف آتی کارکنان نباید سالی یکبار انجام گردد. در حقیقت اگر هر گونه اطلاعات در جلسه عملکرد به عنوان شوکی به کارکنان وارد شود، پیامی مدیریتی در خصوص نیاز به تقویت ارتباطی منصفانه، سازنده و پیاپی را مخابره می کند.

پاسخگویی (Accountability) را بپذیرید

ممکن است شرکتتان الزام کرده باشد که درصدی از کارکنان را به عنوان “عملکرد برجسته”، برخی را به عنوان “کسانی که انتظارات را برآورده کرده اند” و مابقی را “کسانی که باید بهبود پیدا کنند”، معرفی نمایید. ولی این نکته مهم است که شما مسئول قرار دادن کارکنان در دسته ای که مشخص شده بوده و شواهد و مدارک تفصیلی در راستای تقویت نظرتان ارائه نمایید. شکایت در خصوص “سیستم” به عنوان دلیلی که یک کارمند در رتبه ی خاصی قرار گرفته و در نتیجه مستحق دریافت یا عدم دریافت پاداش یا افزایش حقوق شده، ارزش بازخورد را چه مثبت و چه منفی پایین می آورد.

فرآیند مرور عملکرد شخصی بوده و مخالف بوروکراسی است که می تواند از تبعات آن باشد. جلسه مرور عملکرد را به جلسه ای در خصوص فرم تبدیل نکنید؛ چون آنها راهنماهایی هستند که برای مستندسازی به کار برده می شوند. جلسات مرور عملکرد بسیار حساس هستند؛ چون روی جبران خدمت اثرگذارند. این مواقع زمانی برای متصل شدن به کارکنانتان هستند.

نتایجتان را با دقت انتخاب کنید

مطمئن شوید که زبانی غیر تهدیدآمیز انتخاب کرده اید. بازخوردتان را به صورت ساندویچی تهیه کنید که شامل تکه ای بازخورد مثبت و سپس یک یا چند تکه بازخورد منفی است و همیشه با یک نکته مثبت بحث را تمام کنید. اگر کارمند مشمول افزایش حقوق یا پاداش می شود، جلسه مرور عملکرد را با این خبر خوش به پایان برسانید. علاوه بر حساس بودن در خصوص نتیجه، کلید دستیابی به یک جلسه مرور عملکرد مثبت، تمرکز روی آنچه که مؤثر است به همراه محدود کردن تمرکز روی یک یا دو چیز است. همچنین ایجاد برنامه های عمل مثبت که از گذشته یاد گرفته شده اند البته به شرط اینکه تنها وابسته به گذشته نباشید، می تواند مفید باشد. نقاط قوتی که کارمند در شغل از خود بروز می دهد، اینکه چه اقدامات مثبتی برای حرکت رو به جلو می تواند انجام گیرد و پیروزیهای کوچکی که در مسیر اتفاق می افتند را بسازید. پیشرفت انگیزه می دهد.

از کارکنان بپرسید

رد شدن در برابر پرسش از چگونگی اتصال نقشهای فعلی کارکنان به اهداف بلندمدت ترشان، به عنوان بخشی از محتوای این جلسه به طرز منفی گرایانه ای ارزش آن را به عنوان یک مباحثه یک طرفه پایین می آورد. در حین مرور عملکرد، زمان کافی برای دعوت و بحث پیرامون تفکرات کارمند و نحوه ی احساسش در خصوص شغل، شرکت، فرهنگ، تیم و روابطش با شما اختصاص دهید. راههایی برای حمایت بیشتر از توسعه کارراهه شغلی کارمند و نقشه راهی برای بهبود جنبه های منفی مرور عملکرد تهیه کرده و به کارمند کمک کنید تا بتواند مهارتهای مورد نیاز برای دستیابی به سطح بعدی کارراهه شغلی اش را بشناسد. 

مشاوره مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک

 

مطالب، یادداشتها و مقالات مرتبط:

ارائه بازخورد منفی
جنگ استعدادها، بازیگران ABC
سنجش اثربخشی کارکنان – مدل هی گروپ
بازخوردهای ساندویچی در مرور عملکرد کارکنان
سوالات اساسی در جلسات مرور عملکرد
مدیریت عملکرد؛ نه به روش سنتی
مدیریت عملکرد سنتی/ چابک
هدف گیری: ارتباط عملکرد و پاداش
مدیریت عملکرد چابک کارکنان
پارادوکس سیمسون در پرداختهای عملکردی
9 فعالیت اساسی برای مدیریت مؤثر دورکاری
موفقیت بدون استخدام ستاره های گران قیمت
مدیریت و ارزیابی عملکرد؛ ابزار روزآمد پیشبرد اهداف سازمان
شرکتهای با استاندارد بالای اخلاقی High Road
مدیریت عملکرد؛ مورد کاوی نوکیا
دوره مدیریت عملکرد بر اساس توافقنامه عملکردی

 

گامهایی برای اجرای مدیریت عملکرد اثربخش

One thought on “گامهایی برای اجرای مدیریت عملکرد اثربخش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top