$doc->addStyleSheet('templates/'.$this->template.'/css/custom.css');
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
رایان راهبرد چابک؛ مشاوره، آموزش و همکاری در پروژه های بهبود منابع انسانی
در پروژه های بهبود منابع انسانی، همزمان با اجرای مطلوب و استقرار سیستمهای نوین، دانش فنی نیز به تیم کارفرما منتقل می شود
شناخت چالش ها و ارائه ی راهکارها بر اساس الگوهای موفق دنیا
راهکارهای پیشنهادی علاوه بر انطباق با صنایع و وضعیت سازمانهای کشور، در شرکت های موفق دنیا پذیرفته شده و به کار بسته شده اند
آموزش مجازی و وبینارهای مدیریت منابع انسانی
آموزشهای مجازی بر اساس محتوای به روز و کاربردی تنظیم شده اند و فرصت راهنمایی و رفع ابهامات از طریق ایمیل و سایر ابزارهای تکنولوژی اطلاعات نیز وجود دارد

بهبود و توسعه کیفی شایستگی‌ها

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مکرر گفته شده که شايستگي هاي مديريتي شبيه كوه يخ هستند كه مهارت و دانش در قله آن قرار دارند. بسیاری از عناصر شايستگي ها، كمتر قابل مشاهده هستند، اما به طور گسترده رفتار را كنترل و هدايت مي كنند. این قبیل شایستگی‌ها نظیر صفات اختصاصي و انگيزه ها همانند سطح زيرين كوه يخ هستند و در اعماق وجود فرد قرار دارند. مسلماً سازمانهايي كه از شايستگي‌ها در انتخاب و توسعه افراد در نقشهاي كليدي استفاده مي كنند آسيب‌هاي بالقوه ناشي از به كارگيري نادرست را كاهش مي دهند.

موفقيت يك فرد در سازمان تا حد زیادي به این فرآیند و اينكه فرد تا چه اندازه در نقش مناسب خود قرار گرفته است، بستگي دارد. تجربه نشان داده صفاتي كه سبب ايجاد عملكرد بهتر در يك فروشنده يا يك مهندس مي گردد لزوماً يك مدير با عملكرد بهتر نمي سازد. اما اگر این صفات شناخته شدند، به چه ترتیبی در افراد مورد نظر توسعه داده می‌شوند؟

مفاهیم جدید مدیریت منابع انسانی همگی بر اقدام مشترک مدیر عملیاتی و ستاد پشتیبانی متخصصان منابع‌انسانی در اجرای عملیات منابع انسانی اتفاق نظر دارند. برون‌سپاری اقداماتی نظیر ارتقا، برنامه‌ریزی توسعه فردی، کارراهه شغلی و حتی جبران خدمات به واحد امور اداری یا منابع انسانی و سلب مسئولیت در این مسائل حیاتی دیگر از مدیران پذیرفته نیست. با این وصف کار مشترک مدیران عملیاتی و متخصصین منابع انسانی می‌تواند گامی در جهت تضمین موفقیت پروژه‌های بهبود منابع انسانی باشد.

دسته بندی شایستگی‌ها:

شایستگی‌ها مورد نظر شرکتها را می توان به دو دسته عمده تقسیم نمود:

شایستگی‌های عمومی رهبری و مدیریتی : این شایستگی‌ها برای مدیریت و رهبری در هر سازمانی ضروری هستند. با توجه به سطح سازمانی و مزیتهای رقابتی شرکت عمق آنها در شرکتهای مختلف متفاوت است.

دانشها و مهارتها:

مواردی نظیر آگاهی از قوانین کار و تأمین اجتماعی محیط مورد فعالیت؛ استراتژی؛ سازماندهی و تقسیم کار؛ اصول شایسته‌گزینی و مدیریت کارراهه شغلی کارکنان؛ مدیریت تغییر و سیر روانی کارکنان در مواجهه با تغییر و اقدامات تسهیلگرانه؛ تیم‌سازی و توسعه و انگیزش در کار تیمی؛ به‌کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ...

نگرشها و توانمندی ها:

شایستگی‌ های نگرشی و توانمندی: نظیر توانایی و وسعت فکر؛ اثربخشی رهبر؛ مدیریت خود؛ آگاهی نسبت به اجتماع و اثر روابط و وقوف بر اهمیت ایمنی؛ دید کارآفرینانه کسب‌و‌کاری و تحلیلهای هزینه فایده و نه صرفاً بر اساس موقعیت روزمره‌گی و کارمندی.

دیدگاه متناسب نسبت به کسب‌و‌کار پر چالش امروزی؛ هدفگذاری توافق و هدایت عملکرد کارکنان؛ قضاوت در مورد اولویت مشکلات و انتخاب راه‌حل برگزیده؛ جامع‌نگری با توجه به افراد و گروهها؛ فرهنگها و سازمانها که سازنده جو سازمانی هستند؛ تمرکز روی کسب‌و‌کار و مشتریان و بازار؛ الهام بخش بودن برای کارکنان برای رسیدن به مأموریتها سازمانی؛ آموختن از تجربه؛ به دنبال بهبود بودن؛ شبکه‌سازی و کار شبکه‌ای حرفه‌ای در جهت اهداف کسب‌و‌کار نظیر استخدام، حل مشکلات تخصصی و ...؛ مشارکت؛ توسعه افراد و کار تیمی

هر کدام از این شایستگی‌ها از تعاریف و مشخصه‌های رفتاری برخوردار هستند که علاوه بر شناسایی آن در کاندیداهای استخدام/ ارتقا می‌توان آنها را توسعه نیز داد.

سطح مورد نظر از هر کدام از شایستگی‌ها

میزان و عمق هر کدام از شایستگی‌های مزبور در سطوح مختلف سازمان متفاوت خواهند بود. به منظور اجرای آن بایستی خطوط لوله‌ای کارراهه شغلی (Career Pipeline)را در نظر داشت. با توجه به این اصول، کارکنان در حرکت خود روی خطوط لوله‌ای برای رسیدن به سطوح مختلف کارراهه شغلی، سطح دانش، مهارت و توانمندی مورد نیاز را کسب کرده و به قدر کافی در آن عمیق می‌شوند. با ارزیابی توان بالقوه طولانی مدت، تقاضا برای کارراهه آینده فرد و درنتیجه اهداف توسعه‌ای کارراهه مشخص می شود تا بتوان بر اساس آن تناسبی بین اهداف فردی و نیازهای سازمانی برقرار نمود. در این وضعیت فرد می تواند یکی از وضعیتهای عمومی‌گرا، عملکرد وظیفه‌ای‌گرا و نیز کارشناس[1] را برای آینده خود معرفی کند تا سازمان بتواند آن را با نیازهای آتی خود سنجیده و برنامه کارراهه فردی را مشخص کند. بدین ترتیب:

v عمومی‌گرا: کسی است که برای مدیریت بر عملکردهای وظیفه‌ای/ واحدهای مختلف پیشرفت خواهد کرد. (مثل منابع‌انسانی، بهره‌برداری و تعمیرات) کاربردهای آینده می تواند مدیریت بر چند عملکرد وظیفه‌ای[2] MMF و یا نقشهای بالاتر خطوط لوله ای نیز باشد.

v عملکرد وظیفه‌ای‌گرا: در این حالت فرد از راه خطوط لوله ای در داخل عملکرد وظیفه‌ای و یا واحد پیشرفت خواهد کرد. وی به احتمال زیاد در بین زیر واحدهای مختلف از یک واحد وظیفه‌ای خواهد چرخید.

v کارشناس: این فرد در مسیر کارراهه مشخص شده کارشناسی پیشرفت خواهد‌کرد و بالقوه می‌تواند به یک متخصص پیشرو در زمینه تخصصی خود تبدیل شود.

خطوط لوله ای کارراهه شغلی

Career Cross Road Model


تکنیکهای اجرا:

پس از مرور نتایج حاصل از مدیریت عملکرد فرم توسعه فردی با مشارکت مدیر واحد تکمیل شده و با در نظر گرفتن برنامه کارراهه شغلی فرد مبنای برنامه توسعه فردی قرار خواهد گرفت

مرسوم است که برنامه توسعه کارراهه در چهار سطح به همراه برنامه‌ریزی متناسب تعیین گردد. این سطوح عبارت خواهند بود از:

ابتدایی: آشنایی با اصول و مفاهیم اولیه

میانی: مفاهیم پایه‌ای و کاربرد آن در زمینه مورد نظر دانشی را به درستی درک کرده

پیشرفته: مفاهیم پیشرفته و کاربرد آن در زمینه دانشی مورد نظر را به خوبی درک کرده

متخصص: درک بسیار عمیق از دانش مورد نظر در حد آستانه آن داشته و به کارهای تحقیق و توسعه در آن مشغول خواهد بود.

از ابزارهای مختلف برای دستیابی به این سطوح بایستی استفاده نمود. بر اساس نتایج مستخرجه از سیستم مدیریت عملکرد و شناسنامه‌ و پیشینه آموزشی فرد و الزامات شغل از آموزش، هدایت و ارشدیت بدین منظور استفاده خواهد شد.

بخشی از این موارد که عمدتاً در لیست شایستگی‌های عمومی دانشی عمومی رهبران ذکر شده‌اند، به صورت آموزش و مهارت آموزی برای کارکنان خبره مدیریتی خواهد بود. این آموزش به صورت کلاسهایی با سرفصلهای مشخص که در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت انجام پذیر است.

در کنار این آموزشها، بسیاری از آموزشهای تکمیلی از طریق ابزارهای مختلف نظیر شبکه ارتباطی ایمیل و نیز شبکه‌های اجتماعی و کمک به حل مشکلات روزمره در تکمیل آموزشها و به صورت هدایت و مربی‌گری (Coaching) و برای آگاه کردن فرد به توانایی‌های خود و همراه کردن وی لازم است صورت گیرد.

ارشدیت (Mentoring) هم یکی دیگر از ابزارهای مکمل است که فرد باسابقه، مورد وثوق و ارشدی که علاقه‌مند به راهنمایی بوده و زمان این کار را نیز در اختیار دارد، به منظور انجام راهنمایی‌های عمومی از بین پیشکسوتان سازمان و با پذیرش فرد تازه‌وارد انتخاب شده و برخی از مسائل که ممکن است همگی مستقیماً از جنس حرفه و تخصص هم نباشند، با کمک ایشان و در تکمیل روشهای قبلی روشن خواهد گردید.

مراد احمدی پور

مشاوره مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک

www.isurvey.ir

 

 

نوشتن دیدگاه

از اینکه مطلب را مطالعه نموده و کامنت می گذارید متشکریم.

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

یادداشتهای تخصصی برای حرفه ای های منابع انسانی

واکسن هایی برای بهره وری در دورکاری

واکسن هایی برای بهره وری در دورکاری

شرایط تحمیلی کرونا باعث شده که بسیاری از شرکت­ها/ افراد به مزایای این روش بیشتر فکر کنند؛ هرچند...

مدیریت عملکرد در بحران (کرونا)

مدیریت عملکرد در بحران (کرونا)

همه­ گیری کرونا، همچون هر بحران دیگری، بازنگری در اسباب و مقدمات سیستم مدیریت عملکرد مخصوصاً...

مدیریت دورکاری و آموزش از راه دور

مدیریت دورکاری و آموزش از راه دور

اگر سرپرستی تیمی را بر عهده دارید و یا آموزش گروهی از دانش­ آموزان و یا دانش­جویان به شما سپرده...

توزیع اجباری در مدیریت عملکرد

توزیع اجباری در مدیریت عملکرد

آیا سیستم توزیع اجباری روش مناسبی برای کنترل سیستم ارزیابی عملکرد است؟ آیا موجب دور شدن از هدف...

حداقل مزد و میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1399

حداقل مزد و میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1399

مصوبه مورخ 20/1/1399 شورای عالی کار در مورد میزان افزایش حداقل مزد کارگران و افزایش حقوق سایر...

گیک ها؛ شیفتگان کامپیوتر و تکنولوژی

گیک ها؛ شیفتگان کامپیوتر و تکنولوژی

در دنیای کسب­ وکار این کلمه که به­ صورت ترکیبی با کارگران به کار می ­رود (Geek Workers) مفهومی...

برون رفت از دام جوایز و مدلها

برون رفت از دام جوایز و مدلها

واحد منابع انسانی در برخی سازمانها و شرکتها در سالهای اخیر به کودک بیش فعالی شبیه شده که حواسش...

شاخصهای سنجش جانشین پروری

شاخصهای سنجش جانشین پروری

برنامه­ های جانشین­ پروری مثل سایر برنامه ­های مدیریت منابع انسانی نیاز به پایش و بازنگری دوره...

بازنگری در جبران خدمت پس از 2020

بازنگری در جبران خدمت پس از 2020

پاداشها باید برنامه ­ای برای کارکنان شیفته کامپیوتر و و کارکنانی که به صورت موقت با شرکت همکاری...

کرونا و منابع انسانی خلاق

کرونا و منابع انسانی خلاق

ایرنا- با تکیه بر شباهت موجود میان کروناویروس‌های کووید-۱۹ و سارس، محققان در یک مطالعه جدید...

نقش منابع انسانی شرکت ­یار HRBP

نقش منابع انسانی شرکت ­یار HRBP

منابع انسانی شرکت­ یار (HR Business Partner) مسئول همراستا کردن اهداف کسب­ وکار با کارکنان و...

ارزش پیشنهادی به کارکنان (EVP)

ارزش پیشنهادی به کارکنان (EVP)

سازمانها به منظور مهیا نمودن بنیادی استوار برای برندسازی کارفرمایی و مدیریت تجربیات کارکنان، از...

تکنیکهای مصاحبه خروج خدمت

تکنیکهای مصاحبه خروج خدمت

خروج خدمت یکی از مهمترین تصمیمات کارکنان و نوع واکنش در برابر آن یکی از مهارتهای مهم متخصصان...

احمق دوست داشتنی یا توانمند ناخوشایند

احمق دوست داشتنی یا توانمند ناخوشایند

افراد چه نوع همکارانی را ترجیح می دهند؟ وقتی که حق انتخاب به خودشان داده شود، چه کسانی را ترجیح...

کمبود استعدادها برای سمتهای سازمان

کمبود استعدادها برای سمتهای سازمان

اصطلاح (Talent Crunch) برای کمبود استعدادها و نیروی انسانی ماهر در سازمانها استفاده می شود به یک...

انتشار اطلاعات جبران خدمت شرکت

انتشار اطلاعات جبران خدمت شرکت

یکی از دغدغه های سازمانها و مدیرانشان پس از اعمال تغییرات و اصلاح سیستم جبران خدمت، نحوه اطلاع...

مزایای اتصال شیوه های منابع انسانی به مدیریت عملکرد

متصل کردن شیوه های منابع انسانی در سازمان به سیستم مدیریت عملکرد، اثر آن را چند برابر می کند....

آیا نام واحد منابع انسانی مناسب است؟

آیا نام واحد منابع انسانی مناسب است؟

اگر مدیر یا متخصص منابع انسانی بوده و از عناوینی اینچنینی برخوردار هستیم، آیا فرصتی پیدا کرده...

تحولات پیش روی مدیریت عملکرد

تحولات پیش روی مدیریت عملکرد

بر اساس نتایج مطالعه ی جهانی مرسر در سال 2019 هرروزه، گزارشهایی در مورد رویکردها، تکنولوژیها یا...

رویارویی جلسات و رونوشتها با بهره وری

رویارویی جلسات و رونوشتها با بهره وری

مسئولیت و مسئولیت پذیری به عنوان لازمه ی انجام شدن امور، همواره یکی از موضوعات پراهمیت در صنایع...

برچسبهای منقضی شده برخی از مدیران

برچسبهای منقضی شده برخی از مدیران

سازمانهای زیادی این روزها از تستها برای شناخت ویژگی های افراد استفاده می کنند و متأسفانه در اغلب...

حمایتهای کارراهه ای از کارکنان

حمایتهای کارراهه ای از کارکنان

کاندیداها و کارکنان، سازمانهایی را که از کارکنانشان در طی مسیر شغلی حمایت می کنند، به سایر...

روند مدیریت استعدادها طبق گزارش مرسر

روند مدیریت استعدادها طبق گزارش مرسر

شرکت مشاوره ای مرسر مطالعه ای در سال 2018 انجام داد و بر اساس یافته های حاصل از آن، موارد ذیل را...

درسی از آشپزی برای پروژه های بهبود

درسی از آشپزی برای پروژه های بهبود

اجرای پروژه های بهبود مدیریتی و استقرار مدلهایی که از بهینه کاوی نمونه های موفق حاصل می شوند،...

مصاحبه با مدیر منابع انسانی گوگل

مصاحبه با مدیر منابع انسانی گوگل

کلیپی بی نظیر از توصیه های مدیر سابق عملیات منابع انسانی گوگل مدیر عملیات منابع انسانی گوگل در...

بهاریه و شکل دهی منابع انسانی

بهاریه و شکل دهی منابع انسانی

اکنون با فرارسیدن فصل بهار و سال نو؛ زمان مناسبی برای تعریف دوباره سرفصل فعالیتها و بازطراحی...

سال نو و آرزوی شادکامی و مدارا

سال نو و آرزوی شادکامی و مدارا

از پنجره بیرون را تماشا می کنم جوانی ۲۰، ۳۰ ساله که ماسکی تیره هم به چهره دارد و با لباسی تیره...

دانشگاه کارآفرین را فراموش کن!

دانشگاه کارآفرین را فراموش کن!

برای این که بتوانیم نسبت دانشگاه، صنعت و بازار را با یکدیگر و با جامعه به خوبی درک و توصیف کنیم،...

نتیجه گرایی و نیاز به بازآرایی سازمان

نتیجه گرایی و نیاز به بازآرایی سازمان

به لطف پدربزرگ؛ دوره ای در کودکی، همراه کشاورزان زیسته ام. به روشنی، آنچه که تفاوت سبک کار و...

اتومبیل استخدام کننده؛ نوآوری ولوو

اتومبیل استخدام کننده؛ نوآوری ولوو

معرفی اتومبیلی که توانایی استخدام مکانیکش را دارد در نمایشگاه اتومبیل بلژیک

دگرگونی­های پیشِ­ روی HRM در دنیا

دگرگونی­های پیشِ­ روی HRM در دنیا

 گردهمایی یک روزه مدیران ارشد منابع انسانی دنیا به صورت آنلاین در 18 سپتامبر گذشته (برابر با 27...

مهارتهای فروش و بازاریابی در HR

مهارتهای فروش و بازاریابی در HR

آیا به این فکر کرده اید که برای آگهی جذب در واحد منابع انسانی به دنبال افرادی با سابقه فعالیت و...

مزیت مدلهای جهانی HR

مزیت مدلهای جهانی HR

برخی از توصیه های مدیریتی که فارغ از آنچه که در شرکتهای پیشرو دنیا می گذرد، جنگلی از مدلها و...

دسته بندی واحدهای عملکردی در خصوص میزان چابکی

دسته بندی واحدهای عملکردی در خصوص میزان چابکی

مؤسسه ­ی مک­ کینزی در خصوص میزان چابکی (Agile) واحدهای عملکردی (سازمان، شرکت، واحد عملیاتی و...)...

 • واکسن هایی برای بهره وری در دورکاری

  واکسن هایی برای بهره وری در دورکاری

 • مدیریت عملکرد در بحران (کرونا)

  مدیریت عملکرد در بحران (کرونا)

 • مدیریت دورکاری و آموزش از راه دور

  مدیریت دورکاری و آموزش از راه دور

 • توزیع اجباری در مدیریت عملکرد

  توزیع اجباری در مدیریت عملکرد

 • حداقل مزد و میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1399

  حداقل مزد و میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1399

 • گیک ها؛ شیفتگان کامپیوتر و تکنولوژی

  گیک ها؛ شیفتگان کامپیوتر و تکنولوژی

 • برون رفت از دام جوایز و مدلها

  برون رفت از دام جوایز و مدلها

 • شاخصهای سنجش جانشین پروری

  شاخصهای سنجش جانشین پروری

 • بازنگری در جبران خدمت پس از 2020

  بازنگری در جبران خدمت پس از 2020

 • کرونا و منابع انسانی خلاق

  کرونا و منابع انسانی خلاق

 • نقش منابع انسانی شرکت ­یار HRBP

  نقش منابع انسانی شرکت ­یار HRBP

 • ارزش پیشنهادی به کارکنان (EVP)

  ارزش پیشنهادی به کارکنان (EVP)

 • تکنیکهای مصاحبه خروج خدمت

  تکنیکهای مصاحبه خروج خدمت

 • احمق دوست داشتنی یا توانمند ناخوشایند

  احمق دوست داشتنی یا توانمند ناخوشایند

 • کمبود استعدادها برای سمتهای سازمان

  کمبود استعدادها برای سمتهای سازمان

 • انتشار اطلاعات جبران خدمت شرکت

  انتشار اطلاعات جبران خدمت شرکت

 • مزایای اتصال شیوه های منابع انسانی به مدیریت عملکرد

 • آیا نام واحد منابع انسانی مناسب است؟

  آیا نام واحد منابع انسانی مناسب است؟

 • تحولات پیش روی مدیریت عملکرد

  تحولات پیش روی مدیریت عملکرد

 • رویارویی جلسات و رونوشتها با بهره وری

  رویارویی جلسات و رونوشتها با بهره وری

 • برچسبهای منقضی شده برخی از مدیران

  برچسبهای منقضی شده برخی از مدیران

 • حمایتهای کارراهه ای از کارکنان

  حمایتهای کارراهه ای از کارکنان

 • روند مدیریت استعدادها طبق گزارش مرسر

  روند مدیریت استعدادها طبق گزارش مرسر

 • درسی از آشپزی برای پروژه های بهبود

  درسی از آشپزی برای پروژه های بهبود

 • مصاحبه با مدیر منابع انسانی گوگل

  مصاحبه با مدیر منابع انسانی گوگل

 • بهاریه و شکل دهی منابع انسانی

  بهاریه و شکل دهی منابع انسانی

 • سال نو و آرزوی شادکامی و مدارا

  سال نو و آرزوی شادکامی و مدارا

 • دانشگاه کارآفرین را فراموش کن!

  دانشگاه کارآفرین را فراموش کن!

 • نتیجه گرایی و نیاز به بازآرایی سازمان

  نتیجه گرایی و نیاز به بازآرایی سازمان

 • اتومبیل استخدام کننده؛ نوآوری ولوو

  اتومبیل استخدام کننده؛ نوآوری ولوو

 • دگرگونی­های پیشِ­ روی HRM در دنیا

  دگرگونی­های پیشِ­ روی HRM در دنیا

 • مهارتهای فروش و بازاریابی در HR

  مهارتهای فروش و بازاریابی در HR

 • HRBP* در 2025

  HRBP* در 2025

 • مزیت مدلهای جهانی HR

  مزیت مدلهای جهانی HR

 • منابع انسانی فعال یا منفعل

  منابع انسانی فعال یا منفعل

 • زود بازنشسته شویم یا دیر؟

  زود بازنشسته شویم یا دیر؟

 • شرکتهای با استاندارد بالای اخلاقی High Road

  شرکتهای با استاندارد بالای اخلاقی High Road

 • برنامه ریزی بودجه جبران خدمت برای سال 2019

  برنامه ریزی بودجه جبران خدمت برای سال 2019

 • مزایا برای کارکنان فردا

  مزایا برای کارکنان فردا

 • مدرک تحصیلی یا عملکرد و شایستگی؟

  مدرک تحصیلی یا عملکرد و شایستگی؟

 • طرح منابع انسانی چابک در گردهمایی مدیران HR دنیا

  طرح منابع انسانی چابک در گردهمایی مدیران HR دنیا

 • لایه زدایی برای چابکی

  لایه زدایی برای چابکی

 • برپایی تعهدو تعلق در سازمان

  برپایی تعهدو تعلق در سازمان

 • رویکردهای آتی در سازماندهی کار

  رویکردهای آتی در سازماندهی کار

 • کوفی عنان و نقش CHRO as Ambassador

  کوفی عنان و نقش CHRO as Ambassador

 • رویکرد کارراهه ای به پاداش

  رویکرد کارراهه ای به پاداش

 • ابعاد کار انعطاف پذیر

  ابعاد کار انعطاف پذیر

 • نقشها و مسئولیتها  در تغییر سازمانی

  نقشها و مسئولیتها  در تغییر سازمانی

 • مدل چهارسطحی ارزیابی اثربخشی کرک پاتریک

  مدل چهارسطحی ارزیابی اثربخشی کرک پاتریک

 • گامهایی برای پذیرفته شدن نقش منابع انسانی

  گامهایی برای پذیرفته شدن نقش منابع انسانی

 • حیطه نظارت مناسب مدیران

  حیطه نظارت مناسب مدیران

 • دسته بندی واحدهای عملکردی در خصوص میزان چابکی

  دسته بندی واحدهای عملکردی در خصوص میزان چابکی

 • منابع انسانی چابک

  منابع انسانی چابک

 • تعداد کارکنان منابع انسانی

  تعداد کارکنان منابع انسانی

 • پیچیدگی برنامه ریزی نیروی انسانی در صنعت انرژی

  پیچیدگی برنامه ریزی نیروی انسانی در صنعت انرژی

 • مربی گری:دیدن،گفتن،انجام

  مربی گری:دیدن،گفتن،انجام

 • ابزار خط زندگی (Lifeline)

  ابزار خط زندگی (Lifeline)

 • پارادوکس سیمسون در پرداختهای عملکردی

  پارادوکس سیمسون در پرداختهای عملکردی

 • الگوهای مرخصی استحقاقی

  الگوهای مرخصی استحقاقی

 • گزارش بانک جهانی در مورد بازار کار ایران

  گزارش بانک جهانی در مورد بازار کار ایران

یادداشتها و مقالات منتشر شده در وب سایت به ترتیب بیشترین بازدیدها