$doc->addStyleSheet('templates/'.$this->template.'/css/custom.css');
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 "بیش از یک ماه می شد به کارکنان گفته بودم که باید برای ارزیابی ایزو آماده شوند، ولی باز وقتی که بازرسان موسسه ایزو، از کارکنان در خصوص دستورالعمل کنترل تولید پرسیدند، کسی نمی دانست که این دستور العمل چه چیزهایی را در بر دارد و یا حتی اینکه کجا می توانند آن را پیدا کرده و به آن رجوع کنند!"

نتیجه ارزیابی متفاوت با تلاشهای صورت گرفته در این راستا بود. به گزارش بازرسان مؤسسه صادر کننده گواهینامه، اکثر کاربران دستگاههای تولید، از نحوه کار دستگاهها، آنطور که در کاتالوگها آمده بود و در دستورالعملها هم منعکس شده بود بی خبر بودند و کارهایشان را یا بر اساس تجربه شخصی خود و یا تجربه کارکنان مسن تر انجام می دادند و حتی گاهی از وجود این مدارک بی خبر بودند. واقعاً نمی دانست که دیگر چه کاری باید انجام می داد. یادش می آمد که پس از دریافت نتیجه ارزیابی سال گذشته اجرایی کردن این دستور العملها را در اولویت اول قرار داده و مکرراً در جلسات مدیریتی یادآوری کرده بود. این موارد را مجدداً به واحدها ابلاغ کرده و اجرای آن را از مدیران واحدها خواسته بود. از یک ماه پیش جلسات توجیهی متعددی را با ایشان برگزار کرده و بارها به آنها گفته بود که همه موظفند ضمن به خاطر سپردن، این دستورالعملها را در امور روزمره به کار برند. حدس می زد که شاید مشکل در همینجا خوابیده باشد. چون اگر سال گذشته به او می گفتند که نسبت به اجرای امور بر اساس دستور العملها اهمال کرده شاید قبول می کرد. ولی پس از بالا رفتن استهلاک دستگاهها و توقف های نا خواسته در فرآیند، واقعاً تصمیمش کار با دستگاهها، دقیقاً مطابق با کاتالوگهای سازنده و دوری از آزمون و خطاهای صورت گرفته توسط کاربران دستگاهها بود.

یادش می آمد که سال گذشته هم مشکلی شبیه به این پیش آمده بود. پیغامهای خطایی که دستگاهها پس از راه اندازی می دادند، به موقع گزارش نشده و مورد توجه قرار نگرفت و درنتیجه موجب شد تعمیرات اساسی ضرورت پیدا کرده و کارخانه به مدت دو هفته تعطیل شود. چه بسا در صورتی که این موضوع را به خوبی و در زمان مناسب می فهمیدند، می شد از ضرری چند صد میلیونی جلوگیری شود.

باید مشکل را در همین اطراف بین کارکنان تولید و مدیران این قسمتها جست. کارشناسان منابع انسانی می توانستند در عارضه یابی کمک کنند. ایشان با تمرکز بر جریان اطلاعات و صدور دستور متوجه شدند که دو مشکل اساسی در این جریان وجود دارد: اطلاعات به موقع به دست تصمیم گیرندگان نمی رسید، تصمیمات به کندی ابلاغ شده و در این حین ماهیت شان دستخوش تغییر می شد. معمولاً این ضعف در نحوه و کیفیت ارتباط بین مدیران و کارکنان ریشه دارد. مهمترین چیزی هم که این ارتباط را (البته در حالت رسمی) تعیین می کند، طراحی سازمان و ساختار آن است. بنابراین تمرکز بیشتر روی ساختار می تواند مانع از صرف زمان و هزینه اضافی شود.

در مورد کاوی فوق، روشن است که اشکالات طراحی سازمان نمی تواند بیش از این خود را مخفی کند. گردش اطلاعات در طراحی نامناسب به خوبی انجام نمی شود. در صورتی که طراحی سازمان به خوبی انجام نشود، دستورات صادره از سطح تصمیم گیری به خوبی به سطح اجرایی منتقل نشده و در حالت عکس هم اطلاعات داخلی و گاهی محیطی نیز به منظور پشتیبانی اطلاعاتی از تصمیمات نمی تواند از سطح اجرا به سطح تصمیم گیری رسوخ کند. این مشکل که در شرکتهای موجود در منطقه خاورمیانه بسیار شایع است، به علت علاقه به سلسله مراتب عمیق عمودی به وجود می آید. علاقه به ریاست در سازمانها و پذیرفتن این فرهنگ که پیشرفت در ریاست کردن است، موجب شده شرکتها سازمانهایی عمودی طراحی کنند. این نوع طراحی مصادف با ناکارآیی بیشتر است.

از ویژگی های آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- تعداد کارکنان بیشتر از حد مورد نیاز

مقایسه یک سازمان تخت و سازمان عمودی نشان می دهد که تعداد افراد شاغل در سازمان عمودی بسیار بیشتر از سازمان تخت است. تعداد افرادی که به امور مدیریتی و سرپرستی گمارده شده اند، بخش عمده ای از نیروی انسانی را تشکیل داده اند که زمان زیادی را صرف هماهنگی ها و امور غیر از وظایف اساسی می کنند. مثال فوق که دو سازمان فرضی را با تعداد کارکنان یکسان نشان می دهد، گویاست:

در دو نوع طراحی ساختار سازمانی فوق، تعداد کل کارکنان تقریباً هم اندازه است. ولی در ساختار مسطح با 43 نفر شاغل، تنها به 7 نفر مدیر و سرپرست نیاز است و 36 نفر در خط عملیات مشغولند، در حالی که در ساختار عمودی، با 40 نفر نیروی انسانی، 13 نفر مدیر و سرپرست هستند و تنها 27 نفر در خط عملیات فعالیت می کنند.

2- عدم دریافت سریع اطلاعات محیطی و داخلی

با دقت در دو ساختار فوق، مشخص است که ساختار مسطح یک لایه کمتر دارد. لایه های کمتر کمک می کند که مدیران ارتباط بهتری با محیط داشته باشند و اطلاعات محیطی دیگر مجبور نیست که از دروازه های مختلف عبور کند و در این حین تغییراتی را بپذیرد.

3- اطلاع رسانی ناکارآمد در مورد تصمیمات و استراتژی های سازمانی

مشابه اتفاق فوق در زمان جاری شدن اطلاعات، دستورات و استراتژی ها از بالا به پایین نیز اتفاق ممکن است روی دهد. فارغ از سوگیری های معمول، گره های زبانی و عدم استفاده از ادبیات و دایره لغات مشترک و تفسیرپذیری کلمات می توانند مفهومی متفاوت از آنچه که تولیدکنندگان پیام در نظر داشتند، به مخاطب عرضه کنند.

4- تنش های بیشتر بین کارکنان برای تصاحب سمت های مدیریتی

در ساختار عمودی تعداد مدیر مورد نیاز برای اداره سازمان بیشتر است، و ناچاراً افرادی به مدیریت و سرپرستی گمارده می شوند که تفاوت چندانی با زیردستان خود از حیث توانایی ها و مهارتهای مدیریتی ندارند. این وضعیت سبب می شود که زیردستان نیز ایشان را به عنوان سرپرست شایسته به رسمیت نشناخته و از وی تبعیت نکنند.

از سوی دیگر، به جای طراحی کارراهه تخصصی که کارشناسان و متخصصان را به بهبود مهارتهای تخصصی (و نه الزاماً مدیریتی) تشویق کرده و آنان را از نظر پاداش و مزایا هم سطح مدیران هم رده قرار می دهد، تب سمتهای سرپرستی را در کارکنان تقویت کرده و تنش در تیمها و واحدها را به دنبال دارد.

5- انگیزش کمتر کارشناسان به علت عدم اختیار و نظارت مستقیم

تراکم مدیران و سرپرستان، از بلوغ حرفه ای کارکنان جلوگیری کرده و شرایطی را تحمیل می کند که کوچکترین تصمیمات نیز باید توسط یک مدیر گرفته شود. قدرت کارشناسی جایش را به قدرت ناشی از جایگاه و مقام داده و کیفیت تصمیمات پایین می آید. کارکنانی که برای هر موضوع کوچکی باید به مدیر سرپرست خود رجوع کنند، مشاغل خود را فقیر یافته و انگیزه فعالیت در آنها کم رنگ می شود.

نگارش: مراد احمدی پور دکتر نسیم بهنود

 

مطالب، یادداشتها و مقالات مرتبط:

مدل ستاره ای/استراتژی سازماندهی
ساختار سازمانی غیر رسمی
چارت سازمانی ناسا در دسترس عموم قرار گرفت
بازطراحی واحد منابع انسانی
حیطه نظارت مناسب مدیران
برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
ارتباطات سازمانی
رویکردهای آتی در سازماندهی کار
لایه زدایی برای چابکی
تکنولوژی در سازماندهی
نتیجه گرایی و نیاز به بازآرایی سازمان
دوره سازماندهی و ساختار واحد HR

نوشتن دیدگاه

از اینکه مطلب را مطالعه نموده و کامنت می گذارید متشکریم.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

یادداشتهای تخصصی برای حرفه ای های منابع انسانی

حداقل مزد و میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1399

حداقل مزد و میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1399

مصوبه مورخ 20/1/1399 شورای عالی کار در مورد میزان افزایش حداقل مزد کارگران و افزایش حقوق سایر...

گیک ها؛ شیفتگان کامپیوتر و تکنولوژی در سازمانها

گیک ها؛ شیفتگان کامپیوتر و تکنولوژی در سازمانها

در دنیای کسب­ وکار این کلمه که به­ صورت ترکیبی با کارگران به کار می ­رود (Geek Workers) مفهومی...

برون رفت منابع انسانی از دام جوایز و مدلها

برون رفت منابع انسانی از دام جوایز و مدلها

واحد منابع انسانی در برخی سازمانها و شرکتها در سالهای اخیر به کودک بیش فعالی شبیه شده که حواسش...

شاخصهای سنجش میزان موفقیت برنامه جانشین پروری

شاخصهای سنجش میزان موفقیت برنامه جانشین پروری

برنامه­ های جانشین­ پروری مثل سایر برنامه ­های مدیریت منابع انسانی نیاز به پایش و بازنگری دوره...

بازنگری در جبران خدمت پس از 2020

بازنگری در جبران خدمت پس از 2020

پاداشها باید برنامه ­ای برای کارکنان شیفته کامپیوتر و و کارکنانی که به صورت موقت با شرکت همکاری...

کرونا و منابع انسانی خلاق

کرونا و منابع انسانی خلاق

ایرنا- با تکیه بر شباهت موجود میان کروناویروس‌های کووید-۱۹ و سارس، محققان در یک مطالعه جدید...

نقش منابع انسانی شرکت ­یار HRBP

نقش منابع انسانی شرکت ­یار HRBP

منابع انسانی شرکت­ یار (HR Business Partner) مسئول همراستا کردن اهداف کسب­ وکار با کارکنان و...

ارزش پیشنهادی به کارکنان (EVP)

ارزش پیشنهادی به کارکنان (EVP)

سازمانها به منظور مهیا نمودن بنیادی استوار برای برندسازی کارفرمایی و مدیریت تجربیات کارکنان، از...

تکنیکهای مصاحبه خروج خدمت

تکنیکهای مصاحبه خروج خدمت

خروج خدمت یکی از مهمترین تصمیمات کارکنان و نوع واکنش در برابر آن یکی از مهارتهای مهم متخصصان...

احمق دوست داشتنی یا توانمند ناخوشایند

احمق دوست داشتنی یا توانمند ناخوشایند

افراد چه نوع همکارانی را ترجیح می دهند؟ وقتی که حق انتخاب به خودشان داده شود، چه کسانی را ترجیح...

کمبود استعدادها برای سمتهای سازمان

کمبود استعدادها برای سمتهای سازمان

اصطلاح (Talent Crunch) برای کمبود استعدادها و نیروی انسانی ماهر در سازمانها استفاده می شود به یک...

انتشار اطلاعات جبران خدمت شرکت

انتشار اطلاعات جبران خدمت شرکت

یکی از دغدغه های سازمانها و مدیرانشان پس از اعمال تغییرات و اصلاح سیستم جبران خدمت، نحوه اطلاع...

مزایای اتصال شیوه های منابع انسانی به مدیریت عملکرد

متصل کردن شیوه های منابع انسانی در سازمان به سیستم مدیریت عملکرد، اثر آن را چند برابر می کند....

آیا نام واحد منابع انسانی مناسب است؟

آیا نام واحد منابع انسانی مناسب است؟

اگر مدیر یا متخصص منابع انسانی بوده و از عناوینی اینچنینی برخوردار هستیم، آیا فرصتی پیدا کرده...

تحولات پیش روی مدیریت عملکرد

تحولات پیش روی مدیریت عملکرد

بر اساس نتایج مطالعه ی جهانی مرسر در سال 2019 هرروزه، گزارشهایی در مورد رویکردها، تکنولوژیها یا...

رویارویی جلسات و رونوشتها با بهره وری

رویارویی جلسات و رونوشتها با بهره وری

مسئولیت و مسئولیت پذیری به عنوان لازمه ی انجام شدن امور، همواره یکی از موضوعات پراهمیت در صنایع...

برچسبهای منقضی شده برخی از مدیران

برچسبهای منقضی شده برخی از مدیران

سازمانهای زیادی این روزها از تستها برای شناخت ویژگی های افراد استفاده می کنند و متأسفانه در اغلب...

حمایتهای کارراهه ای از کارکنان

حمایتهای کارراهه ای از کارکنان

کاندیداها و کارکنان، سازمانهایی را که از کارکنانشان در طی مسیر شغلی حمایت می کنند، به سایر...

روند مدیریت استعدادها طبق گزارش مرسر

روند مدیریت استعدادها طبق گزارش مرسر

شرکت مشاوره ای مرسر مطالعه ای در سال 2018 انجام داد و بر اساس یافته های حاصل از آن، موارد ذیل را...

درسی از آشپزی برای پروژه های بهبود

درسی از آشپزی برای پروژه های بهبود

اجرای پروژه های بهبود مدیریتی و استقرار مدلهایی که از بهینه کاوی نمونه های موفق حاصل می شوند،...

مصاحبه با مدیر منابع انسانی گوگل

مصاحبه با مدیر منابع انسانی گوگل

کلیپی بی نظیر از توصیه های مدیر سابق عملیات منابع انسانی گوگل مدیر عملیات منابع انسانی گوگل در...

بهاریه و شکل دهی منابع انسانی

بهاریه و شکل دهی منابع انسانی

اکنون با فرارسیدن فصل بهار و سال نو؛ زمان مناسبی برای تعریف دوباره سرفصل فعالیتها و بازطراحی...

سال نو و آرزوی شادکامی و مدارا

سال نو و آرزوی شادکامی و مدارا

از پنجره بیرون را تماشا می کنم جوانی ۲۰، ۳۰ ساله که ماسکی تیره هم به چهره دارد و با لباسی تیره...

دانشگاه کارآفرین را فراموش کن!

دانشگاه کارآفرین را فراموش کن!

برای این که بتوانیم نسبت دانشگاه، صنعت و بازار را با یکدیگر و با جامعه به خوبی درک و توصیف کنیم،...

نتیجه گرایی و نیاز به بازآرایی سازمان

نتیجه گرایی و نیاز به بازآرایی سازمان

به لطف پدربزرگ؛ دوره ای در کودکی، همراه کشاورزان زیسته ام. به روشنی، آنچه که تفاوت سبک کار و...

اتومبیل استخدام کننده؛ نوآوری ولوو

اتومبیل استخدام کننده؛ نوآوری ولوو

معرفی اتومبیلی که توانایی استخدام مکانیکش را دارد در نمایشگاه اتومبیل بلژیک

دگرگونی­های پیشِ­ روی HRM در دنیا

دگرگونی­های پیشِ­ روی HRM در دنیا

 گردهمایی یک روزه مدیران ارشد منابع انسانی دنیا به صورت آنلاین در 18 سپتامبر گذشته (برابر با 27...

مهارتهای فروش و بازاریابی در HR

مهارتهای فروش و بازاریابی در HR

آیا به این فکر کرده اید که برای آگهی جذب در واحد منابع انسانی به دنبال افرادی با سابقه فعالیت و...

مزیت مدلهای جهانی HR

مزیت مدلهای جهانی HR

برخی از توصیه های مدیریتی که فارغ از آنچه که در شرکتهای پیشرو دنیا می گذرد، جنگلی از مدلها و...

دسته بندی واحدهای عملکردی در خصوص میزان چابکی

دسته بندی واحدهای عملکردی در خصوص میزان چابکی

مؤسسه ­ی مک­ کینزی در خصوص میزان چابکی (Agile) واحدهای عملکردی (سازمان، شرکت، واحد عملیاتی و...)...

 • حداقل مزد و میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1399

  حداقل مزد و میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1399

 • گیک ها؛ شیفتگان کامپیوتر و تکنولوژی در سازمانها

  گیک ها؛ شیفتگان کامپیوتر و تکنولوژی در سازمانها

 • برون رفت منابع انسانی از دام جوایز و مدلها

  برون رفت منابع انسانی از دام جوایز و مدلها

 • شاخصهای سنجش میزان موفقیت برنامه جانشین پروری

  شاخصهای سنجش میزان موفقیت برنامه جانشین پروری

 • بازنگری در جبران خدمت پس از 2020

  بازنگری در جبران خدمت پس از 2020

 • کرونا و منابع انسانی خلاق

  کرونا و منابع انسانی خلاق

 • نقش منابع انسانی شرکت ­یار HRBP

  نقش منابع انسانی شرکت ­یار HRBP

 • ارزش پیشنهادی به کارکنان (EVP)

  ارزش پیشنهادی به کارکنان (EVP)

 • تکنیکهای مصاحبه خروج خدمت

  تکنیکهای مصاحبه خروج خدمت

 • احمق دوست داشتنی یا توانمند ناخوشایند

  احمق دوست داشتنی یا توانمند ناخوشایند

 • کمبود استعدادها برای سمتهای سازمان

  کمبود استعدادها برای سمتهای سازمان

 • انتشار اطلاعات جبران خدمت شرکت

  انتشار اطلاعات جبران خدمت شرکت

 • مزایای اتصال شیوه های منابع انسانی به مدیریت عملکرد

 • آیا نام واحد منابع انسانی مناسب است؟

  آیا نام واحد منابع انسانی مناسب است؟

 • تحولات پیش روی مدیریت عملکرد

  تحولات پیش روی مدیریت عملکرد

 • رویارویی جلسات و رونوشتها با بهره وری

  رویارویی جلسات و رونوشتها با بهره وری

 • برچسبهای منقضی شده برخی از مدیران

  برچسبهای منقضی شده برخی از مدیران

 • حمایتهای کارراهه ای از کارکنان

  حمایتهای کارراهه ای از کارکنان

 • روند مدیریت استعدادها طبق گزارش مرسر

  روند مدیریت استعدادها طبق گزارش مرسر

 • درسی از آشپزی برای پروژه های بهبود

  درسی از آشپزی برای پروژه های بهبود

 • مصاحبه با مدیر منابع انسانی گوگل

  مصاحبه با مدیر منابع انسانی گوگل

 • بهاریه و شکل دهی منابع انسانی

  بهاریه و شکل دهی منابع انسانی

 • سال نو و آرزوی شادکامی و مدارا

  سال نو و آرزوی شادکامی و مدارا

 • دانشگاه کارآفرین را فراموش کن!

  دانشگاه کارآفرین را فراموش کن!

 • نتیجه گرایی و نیاز به بازآرایی سازمان

  نتیجه گرایی و نیاز به بازآرایی سازمان

 • اتومبیل استخدام کننده؛ نوآوری ولوو

  اتومبیل استخدام کننده؛ نوآوری ولوو

 • دگرگونی­های پیشِ­ روی HRM در دنیا

  دگرگونی­های پیشِ­ روی HRM در دنیا

 • مهارتهای فروش و بازاریابی در HR

  مهارتهای فروش و بازاریابی در HR

 • HRBP* در 2025

  HRBP* در 2025

 • مزیت مدلهای جهانی HR

  مزیت مدلهای جهانی HR

 • منابع انسانی فعال یا منفعل

  منابع انسانی فعال یا منفعل

 • زود بازنشسته شویم یا دیر؟

  زود بازنشسته شویم یا دیر؟

 • شرکتهای با استاندارد بالای اخلاقی High Road

  شرکتهای با استاندارد بالای اخلاقی High Road

 • برنامه ریزی بودجه جبران خدمت برای سال 2019

  برنامه ریزی بودجه جبران خدمت برای سال 2019

 • مزایا برای کارکنان فردا

  مزایا برای کارکنان فردا

 • مدرک تحصیلی یا عملکرد و شایستگی؟

  مدرک تحصیلی یا عملکرد و شایستگی؟

 • طرح منابع انسانی چابک در گردهمایی مدیران HR دنیا

  طرح منابع انسانی چابک در گردهمایی مدیران HR دنیا

 • لایه زدایی برای چابکی

  لایه زدایی برای چابکی

 • برپایی تعهدو تعلق در سازمان

  برپایی تعهدو تعلق در سازمان

 • رویکردهای آتی در سازماندهی کار

  رویکردهای آتی در سازماندهی کار

 • کوفی عنان و نقش CHRO as Ambassador

  کوفی عنان و نقش CHRO as Ambassador

 • رویکرد کارراهه ای به پاداش

  رویکرد کارراهه ای به پاداش

 • ابعاد کار انعطاف پذیر

  ابعاد کار انعطاف پذیر

 • نقشها و مسئولیتها  در تغییر سازمانی

  نقشها و مسئولیتها  در تغییر سازمانی

 • مدل چهارسطحی ارزیابی اثربخشی کرک پاتریک

  مدل چهارسطحی ارزیابی اثربخشی کرک پاتریک

 • گامهایی برای پذیرفته شدن نقش منابع انسانی

  گامهایی برای پذیرفته شدن نقش منابع انسانی

 • حیطه نظارت مناسب مدیران

  حیطه نظارت مناسب مدیران

 • دسته بندی واحدهای عملکردی در خصوص میزان چابکی

  دسته بندی واحدهای عملکردی در خصوص میزان چابکی

 • منابع انسانی چابک

  منابع انسانی چابک

 • تعداد کارکنان منابع انسانی

  تعداد کارکنان منابع انسانی

 • پیچیدگی برنامه ریزی نیروی انسانی در صنعت انرژی

  پیچیدگی برنامه ریزی نیروی انسانی در صنعت انرژی

 • مربی گری:دیدن،گفتن،انجام

  مربی گری:دیدن،گفتن،انجام

 • ابزار خط زندگی (Lifeline)

  ابزار خط زندگی (Lifeline)

 • پارادوکس سیمسون در پرداختهای عملکردی

  پارادوکس سیمسون در پرداختهای عملکردی

 • الگوهای مرخصی استحقاقی

  الگوهای مرخصی استحقاقی

 • گزارش بانک جهانی در مورد بازار کار ایران

  گزارش بانک جهانی در مورد بازار کار ایران

 • واحد منابع‎انسانی یا تکنولوژی‎اطلاعات

  واحد منابع‎انسانی یا تکنولوژی‎اطلاعات

 • مدیریت عملکرد چابک کارکنان

  مدیریت عملکرد چابک کارکنان

 • پرورش رهبران آینده؛ فعالیت مهم منابع انسانی

  پرورش رهبران آینده؛ فعالیت مهم منابع انسانی

 • چالش کسب و کار: نسل Y

  چالش کسب و کار: نسل Y

یادداشتها و مقالات منتشر شده در وب سایت به ترتیب بیشترین بازدیدها