مقررات استفاده از مطالب سایت رایان راهبرد چابک

paul-schafer-t6oZEgL0z18-unsplash

ذکر منبع در استفاده از مطالب

مشاور منابع انسانی

 رایان راهبرد چابک

بسیار خوشحالیم که مطالب و یادداشت های منابع انسانی رایان راهبرد چابک مورد توجه شما و سایر متخصصان منابع انسانی و مدیریت قرار گرفته است. 

شایان ذکر است که این مطالب با تلاش متخصصان، مشاوران و مدیران منابع انسانی رایان راهبرد، از حدود سالهای ابتدایی دهه ۱۳۸۰ تهیه شده و تقریباً تمامی آنها مطالب دست اول هستند. به همین دلیل با اطمینان می توان گفت که این مطالب – و حتی گاهی برخی از موضوعات – برای اولین بار به زبان فارسی انتشار یافته اند و در صورت مشاهده همان مطالب در مراجع دیگر، می توان استنباط کرد که این مطالب از وب سایت و انتشارات رایان راهبرد کپی برداری شده اند.

به منظور حصول اطمینان از ادامه این فعالیت ها که در راستای مسئولیت های اجتماعی رایان راهبرد هستند، خواهشمند است در صورت استفاده از این مطالب و یا نقل قول، منبع را نیز یادآور شوید.

درخصوص مواجهه با ابهام در این خصوص، از شما دعوت می شود با ایمیل زیر مکاتبه فرمایید:

Scroll to top