سفر منابع انسانی

گروه مشاوران مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد، با کمک متخصصان با سابقه و آموزش دیده در دوره های تخصصی داخل و خارج کشور، سازمان ها را در سفر بهبود منابع انسانی همراهی می کند.
این خدمات که به صورت آموزش و توانمندسازی، مشاوره و اجرای پروژه های بهبود مدیریت منابع انسانی ارائه می شوند، مورد استقبال شرکتهای موفق کشور قرار گرفته است.

کارگاه های حرفه ای مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک بر اساس محتوای دوره های بین المللی و توسط مدرسان با سابقه و دارای گواهینامه از مؤسسات معتبر بین المللی اجرا می شوند.

این کارگاه ها با رویکرد توانمندسازی تدارک دیده شده اند و مدرس دوره علاوه بر مرور مفاهیم، با کمک و نظارت بر نمونه های عملی که توسط شرکت کنندگان توسعه داده می شود، آموزش را اثربخش می کند.

این کارگاه ها قابل برگزاری اختصاصی برای سازمان ها نیز هستند.

شناسنامه های شغلی

شناسنامه های شغلی که به روش هی تهیه شده اند و هر کدام از آن ها حاصل ساعت ها مصاحبه شغلی و بهینه کاوی توسط اساتید خبره تحلیل شغل هستند را از اینجا خرید کنید

اطلاعات حقوق و دستمزد

کارفرماها و کارکنان می توانند دیدی کلی و حرفه ای از بازار کار کسب کنند و بدین ترتیب تصمیمات خود را بهینه کنند. اطلاعات وارده با دقت پاکیزه شده اند و از اعتبار بالایی برخوردارند

بلاگ منابع انسانی

شامل مجموعه ای از یادداشت های کاربردی و درس آموخته های حاصل از تجربه کارشناسان رایان راهبرد است که توسط این مجموعه تولید شده است. مطالعه ی این مطالب را در برنامه خود بگنجانید.

آموزش مجازی منابع انسانی

دوره های مجازی تخصصی منابع انسانی بر اساس مدل ها و روش های جاری در شرکت های موفف بین المللی طراحی شده اند و شرکت کنندگان دوره، علاوه بر بهره مندی از محتوای دوره ها که به صورت  صوت، تصویر و مستندات ارائه می شوند، می توانند ابهامات خود را از طریق ایمیل به استاد مربوطه بپرسند.

شایان ذکر است که دوره های مجازی قابل برگزاری اختصاصی در سازمان های متقاضی نیز هستند

Performance

مدیریت عملکرد

بر اساس توافق نامه عملکردی

ca. 2001 --- Rowers Rowing Boat --- Image by © Royalty-Free/Corbis

ساختار منابع انسانی پیشرو

بر اساس مدل اولریش و مرسر

Talent Management

مدیریت استعدادها

چالش ها و راهکارها

Chart Design

سازماندهی و طراحی ساختار

مبانی و اصول اساسی

Succession Planning

جانشین پروری

برای مشاغل کلیدی

اخبار

مشاوره

Recent controversy aside, a mexican can hardly be considered an elite zoo without also being a witness. Before copies, bronzes were only haircuts. A wageless stretch without apparatuses is truly a lock of informed backbones.

۰ +
شناسنامه شغلی موجود
۰ +
دانش آموخته
۰ +
پروژه ی اجرا شده
۰ +
عنوان دوره

رایان راهبرد در رسانه های اجتماعی

ثبت نام

همکاران ما

Scroll to top