ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
نوشته شده توسط Super User

رتبه ایران در گزارش 2016 سرمایه انسانی مجمع جهانی اقتصاد، 85 شد. ایران در این گزارش 64.16 امتیاز کسب کرد.
نمره ایران در شاخصهای مختلف به شرح ذیل بوده است:
جمعیت: 80.043 میلیون نفر
جمعیت در سن کار: 56.927 میلیون نفر
میانه سنی جمعیت: 30 سال
تولید ناخالص داخلی به ازای هر واحد سرمایه: 17303 دلار
هزینه عمومی آموزش بر اساس درصدی از تولید ناخالص داخلی: 3.1
جمعیت دارای تحصیلات متوسطه: 7.453 میلیون نفر
جمعیت زیر 25 سال: 38.6%
جمعیت بالای 65 سال: 5.2%
افراد دارای شغل شخصی: 32.1%
نسبت مشارکت نیروی کار: 44.7%
نسبت شاغلین به جمعیت: 36.4%
نسبت بیکاری: 10.4%