ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
نوشته شده توسط Super User

رتبه ایران در گزارش 2016 سرمایه انسانی مجمع جهانی اقتصاد، 85 شد. ایران در این گزارش 64.16 امتیاز کسب کرد.
نمره ایران در شاخصهای مختلف به شرح ذیل بوده است:
جمعیت: 80.043 میلیون نفر
جمعیت در سن کار: 56.927 میلیون نفر
میانه سنی جمعیت: 30 سال
تولید ناخالص داخلی به ازای هر واحد سرمایه: 17303 دلار
هزینه عمومی آموزش بر اساس درصدی از تولید ناخالص داخلی: 3.1
جمعیت دارای تحصیلات متوسطه: 7.453 میلیون نفر
جمعیت زیر 25 سال: 38.6%
جمعیت بالای 65 سال: 5.2%
افراد دارای شغل شخصی: 32.1%
نسبت مشارکت نیروی کار: 44.7%
نسبت شاغلین به جمعیت: 36.4%
نسبت بیکاری: 10.4%

مطالب، یادداشتها و مقالات مرتبط:

بوروکراسی در منابع انسانی
چالشهای منابع انسانی ژاپن
بازی بی برنده HR در تخت گاز
اصول اخلاقی و حرفه ای HRM
مراحل بلوغ سازمانی منابع انسانی سازمان
مهارتهای تسهیلگری منابع انسانی Facilitation Skills
ممیز منابع انسانی HR Auditor
مزایا و معایب برونسپاری منابع انسانی
دانلود فرآیند منابع انسانی
دفتر کار آینده
بازطراحی واحد منابع انسانی
کوفی عنان و نقش CHRO as Ambassador
منابع انسانی فعال یا منفعل
90 روز اول کاری مدیر منابع انسانی
مزیت مدلهای جهانی HR
واحد منابع‎انسانی یا تکنولوژی‎اطلاعات
در حاشیه استفاده از شیوه نوین منابع انسانی به عنوان یک راهکار عمومی شهری
تعداد کارکنان منابع انسانی
منابع انسانی چابک
گوگل مَپ می گوید که کارکنانتان کجا هستند
گامهایی برای پذیرفته شدن نقش منابع انسانی
درس های منابع انسانی پارالمپیک
بهاریه و شکل دهی جدید برای منابع انسانی
مدل منابع انسانی بومی یا جهانی؛ مسأله این است
برون سپاری عملیات منابع انسانی
توصیه مرسر برای صد روز اول CHRO
چک لیست برون سپاری حقوق و دستمزد
دانلود فایلهای متنی
دانلود فایلهای صوتی تصویری
دوره مدیریت منابع انسانی پایه
کاتالوگ خدمات رایان راهبرد چابک
کانالهای تخصصی منابع انسانی در تلگرام