مدل Wifi تعهد و تعلق سازمانی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

همانند یک شبکه، مدل Wifi در تعهد و تعلق سازمانی (engagement) از اجزای اصلی تشکیل شده است که وقتی با هم به کار برده می شوند، بسیار قدرتمند خواهند شد. سازمانهایی که در زمینه تعهد و تعلق برجسته اند، از این چهار پایه اصلی برخوردارند.

* خیر و آسایش( Wellbeing)

* اطلاعات (Information)

* انصاف و عدالت ( Fairness)

* همکاری مشارکت آمیز ( Involvement)

 

تعهد و تعلق سازمانی و وفاداری و عدم خروج خدمت و ماندگاری کارکنان Employee engagement

 

خیر و آسایش:

داشتن احساس مطلوب نسبت به سازمان و داشتن این احساس که سازمان از شما مراقبت می کند جزئی اساسی از تعهد و تعلق سازمانی است. در این جزء دو واقعیت نهفته است: خارجی و داخلی.

مسئولیت های اجتماعی شرکت (که سازمانها کسب و کارشان را چگونه انجام می دهند و چه اثرات اقتصادی، اجتماعی، محیطی و حقوق بشری بر محیط دارند) و برند سازی و خوشنامی کارفرما (چهره خارجی است که سازمان از خود نشان می دهد تا کارکنان را جذب کرده و نگه دارد) دارند.

اما خیر و آسایش خیلی بیشتر از احساسی است که ما در خصوص چهره بیرونی سازمان داریم. تحقیقات نشان داده اند که تعهد و تعلق سازمانی بیشتر احتمال دارد که همجهت با اقدام سازمان بر اساس توازن کار و زندگی کارکنان باشد. خط مشی های منابع انسانی نظیر ساعات کاری انعطاف پذیر و خط مشی های سازگار با خانواده به سمتی می روند که سطحی از تعلق و خاطر و تعلق کارکنان را جلب نمایند.

طراحی ساختار و مشاغل و داشتن چالشهای کافی در یک شغل و برخورداری از منابع کافی برای انجام مناسب کار به صورت متوازن برای کمک به کارکنان تا احساس کنند نقششان را به خوبی ایفا می کنند، مهم هستند. علاوه بر این "خیر و آسایش" در برگیرنده خط مشی های مربوط به برابری و تنوع در راستای پیروی از قوانین ضد تبعیض بوده که می توانند به سطوح بالاتری از تعهد و تعلق کارکنان منجر گردند.

جنبه عمیق تر این پایه، مراقبت بی غل و غش از کارکنان است که توسط مدیر مستقیم واحدشان توضیح داده می شود. "خیر و آسایش" توسط مجموعه ای از ارزشهای سازمانی همراستا با رفتارهای قابل مشاهده دیگران، پشتیبانی می شود.

اطلاعات:

داشتن چشم اندازی روشن از اینکه سازمان به کجا می رود و می خواهد به چه چیزی برسد و اطلاع رسانی موثر این موارد، پایه ای اساسی در اتصال کارکنان به یکدیگر است. داشتن وضوح در حول و حوش اهداف سازمانی در بسیاری از مطالعات روشن شده چون در کمک به کارکنان به درک اینکه به کجا می روند و چطور نسبت به این موارد خود را سازگار کنند حیاتی است. مرتب بودن و متناسب بودن اطلاعات در همه سطوح یکی از پیشرانه های تعهد و تعلق سازمانی است.

عدالت و انصاف:

عدالت و انصاف در بسیاری از جنبه های مربوط به کارکنان قابل مشاهده است که با استخدام و انتخاب شروع می شود.استخدام فرد مناسب برای شغل مناسب پایه ای است که اطمینان می بخشد افراد زندگی کاریشان را با سازمانتان در راهی مثبت آغاز می کنند.

عدالت و انصاف با فرآیند مدیریت عملکردی که در سازمانتان جاری است خود را معرفی می کند. روشن بودن در خصوص اینکه چه انتظاری از افراد در شغلشان می رود در تمامی تحقیقات مربوط به تعهد و تعلق منابع انسانی خود را به عنوان عاملی کلیدی نشان داده است.

ضمن اینکه ثابت شده برای کارکنان مهم است که برنامه توسعه فردی داشته باشند.

مهم بودن دسترسی به برنامه های آموزش و توسعه که نیازهای کارکنان را برآورده می کند برای بسیاری از شرکتها در توسعه فرهنگ تعهد و تعلق مسلم شمرده شده است. تحقیقاتی که در زمینه تعهد و تعلق سازمانی کارکنان توسط Blessing white انجام شده، نشان داده است که کارراهه شغلی و مدیریت استعدادها برای بسیاری از کارکنان مهم است.

سرانجام اینکه کسب و کارهایی که سطح بالایی از کارکنان متعهد را دارا هستند، جبران خدمت و تقدیرهای عادلانه و مناسبی را مهیا می کنند.

همکاری و مشارکت:

سازمانهای با سطوح بالای تعهد و تعلق کارکنان، تشخیص داده اند که فرآیند ارتباطات یک راه دو طرفه است. آنها به طور فعالانه ای از طریق صحبت با کارکنانشان، تعهد ایشان را بر می انگیزانند.

بر اساس تحقیقات اخیر موسسه جهانی واتسون ویات (Watson Wyatt) سازمانهایی که ارتباطات موثر داخلی دارند، 4/19 درصد ارزش بازار بالاتر داشته و 57 درصد درآمد بالاتری برای سهامدارانشان به ارمغان می آورند. این مطالعه همچنین همبستگی قوی بین ارتباطات یک سازمان و سطح تعهد و تعلق و سطح ماندگاری کارکنان را روشن ساخت. شرکتهایی که کارکنانشان را به طور موثر درگیر می کنند، 5/4 برابر بیشتر احتمال دارد که سطوح بالایی از تعهد و تعلق را در مقایسه با شرکتهایی که ارتباطات ضعیفی دارند گزارش نمایند. همچنین 20 درصد بیشتر احتمال دارد که نرخ خروج خدمت پایینتری را نسبت به شرکتهای همکار گزارش کنند.

همکاری مشارکت آمیز همچنان در اینکه همکاری تیمی تا چه اندازه به طور فعالانه ترغیب می شود و مورد تشویق واقع می گردد خود را نشان می دهد.

منبع:

the essential GUIDE TO EMPLOYEE ENGAGEMENT

Sarah Cook KOGAN PAGE - London and Philadelphia

ترجمه: رایان راهبرد چابک

 

تعهد سازمانی؛ مورد کاوی مایکروسافت خاور میانه

تعهد و تعلق سازمانی به روش HayGroup

استراتژی جبران خدمت و نگهداشت

لیست دوره های آموزش تخصصی منابع انسانی رایان راهبرد چابک

 

 

نوشتن دیدگاه

از اینکه مطلب را مطالعه نموده و کامنت می گذارید متشکریم.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید