Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
مشاوره و آموزش مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک
با بهره گیری از مدلهای جاری در دنیا و با توجه به تجربیات سازمانهای موفق و برگزیده
دوره ویژه کارگاهی آنالیز شغل و تهیه شناسنامه شغل به روش هی گروپ
دوره های کارگاهی با تعداد بسیار محدود متخصصین تشکیل می شود و مدرس دوره که دوره را در مؤسسه هی گروپ طی نموده و در پروژه تهیه شناسنامه شغل با ایشان همکاری داشته، بر تمامی موارد تهیه شده توسط شرکت کنندگان نظارت می کند
دوره های آموزش مجازی، با محتوایی غنی
دوره ها به صورت خودآموز طراحی شده اند، هرچند امکان پاسخگویی به سؤالات نیز وجود دارد
دوره های تخصصی و عملی مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک
بر اساس مدلهای روز دنیا و با رویکرد کارگاهی و اجرایی برگزار می شوند

تعهد و توانمندی در پاداش نهایی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

چرا باید رویکرد پاداش نهایی Total Reward Approach را انتخاب کنیم؟

تحقیقات هی گروپ نشان داده اند که شما می توانید تعهد کارکنان را به همان اندازه پاداشهای مالی و یا حتی بیشتر از آن، از طریق پاداشهای غیر مالی نیز کسب کنید.

چارچوب پاداش نهایی رویکرد برنامه ریزی استراتژیک را به کار می گیرد که طی آن نگاه به سمت و سوی آنچه که شما به دنبالش هستید، آنچه که کارکنان می خواهند، آنچه که توانش را دارید و آن چیزی که قابلیت اجرایی دارد، برگردانده می شود.

در نهایت با استراتژی پاداش، کار را به اتمام می رسانید که کمک می کند افراد درست را با در نظر داشتن هزینه متناسب برای سازمان، جذب کرده، نگهداشته و انگیزه بدهید.

با کسب تعهد کارکنان و نیز تلاشهای بهبود توانمندی، موارد ذیل که از بانک داده های جهانی هی گروپ استخراج شده اند، نیز بهبود خواهند یافت:

تعهد و تعلق کارکنان و توانمندسازی و رویکرد پاداش نهایی، مدل هی گروپ، مدیریت منابع انسانی، آموزش

 

پاداش نهایی total reward و ارتباط آن با سلسله مراتب نیازهای انگیزشی آبراهام مازلو، روانشناسی صنعتی سازمانی

 

مدل تعهد و تعلق و توانمندی هی گروپ و نتایج آنها بر کسب و کار از طریق اثربخشی کارکنان