Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
مشاوره و آموزش مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک
با بهره گیری از مدلهای جاری در دنیا و با الگوبرداری از تجربیات سازمانهای موفق و برگزیده دنیا

جدول نه خانه مدیریت استعدادها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ماتریس عملکرد/ توان بالقوه نه خانه ای یا (9 Box) یکی از ابزارهایی است که در برنامه ریزی جانشین پروری مکرر مورد استفاده قرار گرفته است. این ابزار می تواند برای کسانی که در زمینه مدیریت استعدادها فعالیت می کنند یا حتی برای هر مدیری بسیار ارزشمند باشد.

ماتریس عملکرد /توان بالقوه که معمولا تحت عنوان "ماتریس نه خانه ای" از آن یاد می شود، ابزار ساده و در عین حال موثری است که برای ارزیابی استعدادها در سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. این ابزار افراد را بر اساس دو بعد مورد ارزیابی قرار می دهد:

1-عملکرد گذشته

2-توان بالقوه آتی ایشان

محور X (خط افقی) شامل سه خانه ای است که عملکرد رهبری را ارزیابی کرده و محور Y(خط عمودی) نیز از سه خانه تشکیل شده که توان بالقوه رهبری را ارزیابی می کند.ترکیبی از محور X و Y، نه خانه تشکیل می دهد که رهبر به ترتیب ذیل در آن جا می گیرد:

خانه 1A عملکرد بالا/پتانسیل بالا بوده و خانه 3G عملکرد پایین/پتانسیل پایین است.

ابزار مدیریت استعدادها، 9box talent management tool

به منظور استفاده از آن، گروهی از مدیران بایستی با یکدیگر همکاری کنند تا افراد مورد نظر را در محورهای افقی و عمودی قرار دهند؛ بدین ترتیب افرادی که دارای بیشترین توان بالقوه هستند را مشخص کرده و تعیین کنند که چه کسی به توسعه (Development) و چه کسی برای بهبود عملکرد به مربی گری (Coaching) نیاز دارد.

همچنین ابزاری ارزشمند است که برای دقیقتر کردن و تنظیم تصمیمات مربوط به جبران خدمت نیز مورد استفاده قرار گرفته است. هر کدام از نه خانه در برگیرنده مجموعه متفاوتی از اقدامات مورد نیاز است. به عنوان نمونه افرادی که در شغل فعلی دارای عملکرد برجسته هستند، ولی توان بالقوه بالایی ندارند، احتمالا متخصصانی در حیطه تخصص خودشان هستند که ممکن است نخواهند به نقشهای رهبری مهاجرت کنند.

لینک سایر مطالب مرتبط:

مفاهیم مدیریت استعداد و کارراهه

کارراهه به مثابه صخره نوردی

گامهای پیاده سازی سیستم جانشین پروری

آموزش مدیریت استعدادها و کارراهه (حضوری و غیرحضوری)

آموزش مدیریت عملکرد با روش توافقنامه های عملکردی

لیست دوره های آموزشی تخصصی منابع انسانی رایان راهبرد چابک