شناسنامه شغل «دبیر هیأت مدیره»

عناوین شغلی مشابه:

دبیر هیأت مدیره, منشی هیأت مدیره, دبیر هیئت مدیره, منشی هیئت مدیره, کارشناس دفتر هیأت مدیره

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Board Secretary

خانواده شغلی: مدیریت

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: متصدی

مدیر مستقیم: رئیس هیأت مدیره

واحد اصلی: مدیریت

زیرواحد: هیأت مدیره

هدف شغل:

تهیه ی دستورجلسات و صورت جلسات و پیگیری مصوبات هیأت مدیره به منظور حصول اطمینان از ابلاغ و ثبت و گزارش فعالیت های انجام شده در این راستا
جهت دسترسی به محتوای کامل این شناسنامه شغلی، اقدام به [خرید شناسنامه شغلی] نمایید.

برچسب‌های شغلی

Scroll to top