شناسنامه شغل «رئیس مرکز آمار و گزارشات»

عناوین شغلی مشابه:

رئیس مرکز آمار و گزارشات

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: فناوری اطلاعات و ارتباطات

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: رِِئیس

مدیر مستقیم: رئیس سیستمهای اطلاعات مدیریت

واحد اصلی: تکمیل شود

زیرواحد: مدیریت برنامه ریزی

هدف شغل:

پیگیری و جمع آوری و سنجش کیفیت و صحت داده ها و اطلاعات از واحدهای تابعه برای تهیه و ارائه آمار و گزارشات ‏
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top