شناسنامه شغل «سرپرست حسابداری عمومی»

عناوین شغلی مشابه:

سرپرست حسابداری عمومی

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): General Accounting Supervisor

خانواده شغلی: موارد دیگر

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: سرپرست

مدیر مستقیم: رئیس حسابداری مالی

واحد اصلی: امور مالی

زیرواحد: حسابداری مالی

هدف شغل:

هدایت فعالیتهای حسابداری عمومی شامل انبار و اموال خرید و فروش و بیمه و مالیات به منظور حصول اطمینان از ثبت و گزارش دهی صحیح مطابق الزامات قانونی
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top