ویرایش محتوا

شناسنامه شغل «مدیر زیرساخت توسعه و عملیات»

عناوین شغلی مشابه:

مدیر زیرساخت توسعه و عملیات

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: نرم افزار

سطح سازمانی: مدیر

مدیر مستقیم: معاونت بانکداری نوین

واحد اصلی: بانکداری نوین

زیرواحد: گروه زیرساخت توسعه و عملیات

هدف شغل:

توسعه و راه اندازی زیرساخت های نرم افزارهای مورد نیاز به منظور تأمین بسترهای فعالیت گروه های توسعه و عملیات و بهبود عملکرد
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top
error: این محتوا محافظت شده است