شناسنامه شغل «مدیر پروژه های نرم افزار»

عناوین شغلی مشابه:

مدیر پروژه های نرم افزار

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: فناوری اطلاعات و ارتباطات

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی:

مدیر مستقیم: مدیرعامل

واحد اصلی: نرم افزار

زیرواحد: نرم افزار

هدف شغل:

هدایت، سیاست‌ گذاری و راهبری پروژه های نرم افزاری برای توسعه و موفقیت استقرار و استفاده از فناوری در کسب‌ و کار شرکت
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top