شناسنامه شغل «مسؤول حراست منطقه»

عناوین شغلی مشابه:

مسؤول حراست منطقه

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Area Security In-Charge

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: صنعت حراست

سطح سازمانی: مسئول

مدیر مستقیم: رئیس حراست

واحد اصلی: دفتر حوزه‌ی مدیریت عامل

زیرواحد: حراست

هدف شغل:

تمرکز و ایجاد وحدت رویه در امور حفاظتی و امنیتی پروژه‌ها به منظور صیانت از درگاه‌های فیزیکی و الکترونیکی، اسناد و اسرار شرکت ‏اویک ‏
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top