شناسنامه شغل «هماهنگ کننده مهندسی و تدارکات پروژه»

عناوین شغلی مشابه:

هماهنگ کننده مهندسی و تدارکات پروژه، مهندس تدارکات پروژه، هماهنگ کننده پروژه، مسئول هماهنگی پروژه، مسئول کالای پروژه، مسئول مهندسی و تدارکات پروژه، مسئول EP

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): (EP) Project Engineering and Procurement Coordinator

خانواده شغلی: مدیریت پروژه

صنعت محل فعالیت: ساخت و ساز و پروژه

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: مدیر مهندسی و تدارکات

واحد اصلی: پروژه ها

زیرواحد: مهندسی و تدارکات

هدف شغل:

پیگیری و برنامه ریزی و هماهنگی برای انسجام فعالیت های مهندسی و تدارکات پروژه و حصول اطمینان از انجام تدارکات متناسب با نیازهای مهندسی
جهت دسترسی به محتوای کامل این شناسنامه شغلی، اقدام به [خرید شناسنامه شغلی] نمایید.

برچسب‌های شغلی

Scroll to top