شناسنامه شغل «کارشناس ارشد راهبری پایگاه‌های داده»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس ارشد راهبری پایگاه‌های داده

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Database Administration Senior Specialist

خانواده شغلی: فناوری اطلاعات و ارتباطات

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس ارشد

مدیر مستقیم: مسؤول تولید نرم‌افزار

واحد اصلی: تولید و توسعه‌ی نرم‌افزار

زیرواحد: مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

هدف شغل:

معماری، طراحی، راه‌اندازی و تنظیم کارایی بانک‌های اطلاعاتی به منظور افزایش دسترس‌پذیری به اطلاعات و افزایش امنیت بانک‌های ‏اطلاعاتی برای کاربران شرکت اویک و ذی‌نفعان
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top