شناسنامه شغل «کارشناس برنامه ریزی، پژوهش و افکارسنجی»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس برنامه ریزی، پژوهش و افکارسنجی

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Planning, Research and Survey Specialist

خانواده شغلی: موارد دیگر

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: رئیس روابط عمومی

واحد اصلی: تکمیل شود

زیرواحد: روابط عمومی

هدف شغل:

اجرای نظرسنجی و سنجش دیدگاه های مختلف در خصوص موضوعات جدید و با اهمیت به منظور تحلیل دیدگاه ها و ارائه ی بازخورد به واحد مرتبط و تقویت ارتباطات
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top