شناسنامه شغل «کارشناس بسته بندی، بارگیری، توزین و تحویل زمینی»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس بسته بندی، بارگیری، توزین و تحویل زمینی

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Weighing and Delivery Shift Operator

خانواده شغلی: موارد دیگر

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: سرپرست بسته بندی بارگیری توزیع و تحویل زمینی محصول

واحد اصلی: بازرگانی

زیرواحد: بازاریابی و فروش

هدف شغل:

هماهنگی بارگیری و توزین و تحویل زمینی محصول به منظور حصول اطمینان از انجام تعهدات مطابق با توافقات و الزامات قراردادی بر اساس حواله های صادره برای تحویل گیرندگان
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top