شناسنامه شغل «کارشناس مامورین بانکی و صدور احکام»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس مامورین بانکی و صدور احکام

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): تکمیل شود

خانواده شغلی: تکمیل شود

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: مدیر امور اداری و منابع انسانی

واحد اصلی: مالی و پشتیبانی

زیرواحد: اداری و منابع انسانی

هدف شغل:

بررسی و گزارش عملکرد کارکنان مامور بانک و صدور احکام وقراردادهای کارکنان شرکت بهسازان ملت به منظور فراهم نمودن اطلاعات اصلی پرداخت مزد
این شناسنامه شغلی در حال به‌روزرسانی می‌باشد. برای سفارش و تهیه‌ی آن به شماره ۰۹۳۳۱۳۸۲۲۱۱ پیام ارسال کنید.
Scroll to top