شناسنامه شغل «کارشناس پایش و استانداردهای شبکه»

عناوین شغلی مشابه:

کارشناس پایش و استانداردهای شبکه، کارشناس مونیتورینگ و استانداردها، کارشناس مانیتورینگ شبکه، کارشناس کنترل شبکه مخابراتی، مهندس پایش شبکه داخلی

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Network Monitoring and Standards Specialist

خانواده شغلی: فناوری اطلاعات و ارتباطات

صنعت محل فعالیت: عمومی

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: ‏ رئیس شبکه و امنیت اطلاعات

واحد اصلی: شبکه و امنیت اطلاعات

زیرواحد: شبکه داخلی

هدف شغل:

پایش و گزارش دهی از عملکرد شبکه به منظور شناسایی زودهنگام اختلالات و ریسک ها و به روزنگهداری سیستم ها و راهبری آنها در چارچوب ها و استانداردهای موردنظر ‏شرکت
جهت دسترسی به محتوای کامل این شناسنامه شغلی، اقدام به [خرید شناسنامه شغلی] نمایید.

برچسب‌های شغلی

Scroll to top