شناسنامه شغل «Back End Developer»

عناوین شغلی مشابه:

Back End Developer

اطلاعات کلی شغل

عنوان شغل (انگلیسی): Back End Developer

خانواده شغلی: موارد دیگر

صنعت محل فعالیت: نرم افزار

سطح سازمانی: کارشناس

مدیر مستقیم: مدیر پروژه های نرم افزار

واحد اصلی: نرم افزار

زیرواحد: تکمیل شود

هدف شغل:

طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای مورد نیاز سازمان جهت تسهیل فرآیند فروش محصولات سازمان.
این شناسنامه شغلی در حال بروزرسانی می‌باشد
Scroll to top