$doc->addStyleSheet('templates/'.$this->template.'/css/custom.css');
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
رایان راهبرد چابک؛ مشاوره، آموزش و همکاری در پروژه های بهبود منابع انسانی
در پروژه های بهبود منابع انسانی، همزمان با اجرای مطلوب و استقرار سیستمهای نوین، دانش فنی نیز به تیم کارفرما منتقل می شود
شناخت چالش ها و ارائه ی راهکارها بر اساس الگوهای موفق دنیا
راهکارهای پیشنهادی علاوه بر انطباق با صنایع و وضعیت سازمانهای کشور، در شرکت های موفق دنیا پذیرفته شده و به کار بسته شده اند
آموزش مجازی و وبینارهای مدیریت منابع انسانی
آموزشهای مجازی بر اساس محتوای به روز و کاربردی تنظیم شده اند و فرصت راهنمایی و رفع ابهامات از طریق ایمیل و سایر ابزارهای تکنولوژی اطلاعات نیز وجود دارد
دوره منابع انسانی برای مدیران غیرمنابع انسانی
مرور نقش مدیران غیر منابع انسانی در منابع انسانی نوین
تنها به صورت اختصاصی برای شرکتهای متقاضی برگزار می شود
دوره کارگاهی آنالیز شغل و تهیه شناسنامه شغل
بر اساس محتوای دوره بین المللی هی گروپ
قابل برگزاری اختصاصی برای شرکتهای متقاضی
دوره کارگاهی ارزیابی مشاغل
بر اساس محتوای دوره بین المللی هی گروپ
قابل برگزاری اختصاصی برای شرکتهای متقاضی
دوره کارگاهی جبران خدمت و مزایا
بر اساس محتوای دوره بین المللی هی گروپ
قابل برگزاری اختصاصی برای شرکتهای متقاضی
دوره کارگاهی استاندارد آموزشی دیکوم
بر اساس محتوای دوره بین المللی دیکوم
تنها به صورت اختصاصی برای شرکتهای متقاضی برگزار می شود
دوره کارگاهی مدیریت عملکرد
با روش هدفگذاری و توافقنامه عملکردی
تنها به صورت اختصاصی برای شرکتهای متقاضی برگزار می شود
دوره مدیریت استعدادها و کارراهه شغلی
با روش کارراهه دوگانه Dual
تنها به صورت اختصاصی برای شرکتهای متقاضی برگزار می شود
دوره منابع انسانی پایه
شامل آشنایی با مدلهای حرفه ای منابع انسانی به صورت یکپارچه
تنها به صورت اختصاصی برای شرکتهای متقاضی برگزار می شود

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

کانون ارزیابی در مدیریت منابع انسانی

روش کانون ارزیابی فرآیندی است که توسط مدیریت منابع انسانی (HRM) برای ارزیابی و توسعه کارکنان از جنبه ویژگی ها و یا توانایی های مرتبط با اثر بخشی سازمانی اجرا می شود. اگرچه همه کانون های ارزیابی شاخص های مشترکی را به اشتراک می گذارند، فرایند آن می تواند از راههای مختلفی برای دستیابی به اهداف متفاوتی سازگار شود. نکته اصلی این کتاب [کانون های ارزیابی در مدیریت منابع انسانی نوشته جرج تورنتون] این است که هر کانون ارزیابی به منظور متناسب شدن با هدف مشخص مدیریت منابع انسانی بایستی اختصاصاً طراحی شود.

 

استفاده از کانون ارزیابی برای سه هدف در مدیریت منابع انسانی با جزئیات تحلیل خواهد گردید: الف) تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسی ارتقا یابد، ب) تشخیص نقاط قوت و ضعف در مهارت های مرتبط با کار به عنوان پیش درآمدی برای توسعه، ج) توسعه مهارت های مرتبط با کار

مدیر منابع انسانی باید کانون ارزیابی را با هدف مشخصی در ذهنش طراحی کرده و سپس با ایجاد گزینه هایی، کانون ارزیابی که به صورت شایسته ای در خدمت این هدف باشد را بسازد.

در سراسر این کتاب راههای جایگزین برای ایجاد هر جزء کانون ارزیابی مورد بحث قرار خواهد گرفت و منطقی برای تصمیم گیری در مورد رویه ای که باید پیگیری شود مهیا خواهد گردید.

توصیه هایی برای انجام کانون ارزیابی بر اساس تئوری ها و تحقیقات مرتبط با هریک از اجزای کانون ارزیابی و نیز تجربه عملی حاصل از بسیاری از فعالان کانونهای ارزیابی ارائه خواهد شد.

در فصل اول، متد کانون ارزیابی توصیف شده و با روشهای دیگر ارزیابی مقایسه خواهد شد.

پس به توصیف خلاصه ای از چند عملکرد منابع انسانی پرداخته و نشان خواهیم داد که چگونه کانون های ارزیابی برای تسهیل این عملکردها مورد استفاده قرار گرفته اند.

در فصل دوم نمونه هایی که چگونگی استفاده از کانون های ارزیابی برای حل سه دسته از مسائل مدیریت منابع انسانی مورد استفاده قرار می گیرند نشان داده خواهد شد.

 

پیوستگی و تغییر

در چند دهه گذشته هم پیوستگی و هم تغییر را در تقاضها برای کانون ارزیابی شاهد بوده ایم. کانون های ارزیابی برای تنوع گسترده ای از اهداف در مقایسه با گذشته مورد استفاده قرار گرفته اند و پیشرفت های تکنولوژیکی در ارزیابی و توسعه در حال پیوستن به متد در راههای موجود یا جدید هستند. بعلاوه تغییرات در ماهیت کار و سازمانها راه عملیات منابع انسانی را به تغییر فرا خوانده اند.

ما این تغییرات را با جزئیات بیشتری در فصول و در طول کتاب توصیف خواهیم کرد.

به هر حال برای شروع بحثمان در خصوص متد کانون ارزیابی، با آنچه که در طول تاریخ ثابت مانده است، آغاز می کنیم: متد کانون ارزیابی پایه ای.

استفاده از تمرین شبیه سازی برای مشاهده رفتارهای مشخص از سوی شرکت کنندگان به عنوان بخش حیاتی از متد کانون ارزیابی محسوب می شود. (نیروی کار بین المللی،2000)

همچنین تمرینات شبیه سازی می تواند در بر گیرنده مواردی نظیر شرایطی که از شرکت کنندگان خواسته می شود تا پس از تجزیه و تحلیل مساله ای بازاریابی گزارشی کتبی بنویسند، و یا ارائه ای شفاهی انجام دهند، و یا به ایمیل یا یادداشتی پاسخ دهند، و یا با مشتری خاصی در خصوص شکایتی از خدمات صحبت کنند، نیز باشد.

علاوه بر این، تمرینهای فردی و تمرینهای گروهی نیز غالبا در مواردی که تعامل با گروه بخشی از شغل مورد نظر است، مورد استفاده قرار می گیرد. اینگونه تمرینها می توانند شامل شرایطی باشند که در آن چند شرکت کننده در هنگام مباحثه در مورد یک مساله سازمانی و یا یک تصمیم شرکتی مورد مشاهده قرار بگیرند.

ارزیابان آموزش دیده، رفتارهایی که در تمرینها بروز پیدا می کنند را مشاهده کرده و ارزیابی مستقلی از آنچه که دیده اند فراهم می کنند.

این منابع چند گانه اطلاعات، در یک مباحثه درونی بین ارزیابان و یا توسط یک فرمول آماری یکپارچه می شوند. نتیجه این یکپارچه سازی معمولا یک ارزیابی از نقاط ضعف و قوت هر شرکت کننده در صفات مورد مطالعه بوده و در موارد خاصی نیز شامل یک نمره بندی نهایی از ارزیابی خواهد بود.

وقتی که کانون های ارزیابی برای توسعه مورد استفاده قرار می گیرند، افراد و گروهها می توانند مهارت های جدید مدیریتی را یاد یگیرند.

ما اثر بخشی کانون ارزیابی را برای استفاده های مختلفی در این فصل توصیف خواهیم نمود. به هرحال به منظور درک استفاده های کانون های ارزیابی در سازمان های مدرن و به همراه ارزشیابی کانون ارزیابی در گذر زمان ، لازم است که تغییر ماهیت کار، کارگران و سازمان ها درک شوند.

 

ماهیت کار، سازمان و محیط کسب و کار جهانی تغییر یابنده

تحولات چند گانه در داخل و در اطرا ف محیط کار در حال اتفاق افتادن است.

اول اینکه بازار کار در حال رشد فزاینده ای بوده، به طوریکه انتظار می رود 168 میلیون شغل در شش سال آینده اقتصاد ایالات متحده را شکل دهند. (واحد کار ایالات متحده 2003)

دوم، ترکیب بازار کار در حال تغییر است. درصد نیروی کار اقلیت و زنان در حال افزایش است (تریاندیس، کوروسکی و گلفند،1993) و بسیاری از آنان در حال ورود به مشاغل غیر سنتی هستند.

تحقیقاتی که در ایالات متحده انجام شده مستند کرده که زنان و اقلیتها وقتی که نقشهایی را می پذیرند که به طور سنتی متعلق به مردان و سفید پوستان بوده است، با چالشهای خاصی مواجه می شوند.[i]

خط مشی های منابع انسانی در برابر تبعیض های بالقوه که ممکن است در این شرایط به همراه رضایت شغلی و ماندگاری پایینتر که احتمالا در بین این گروههای بالقوه و تقسیم شده، پیش می آیند نیاز به محافظت دارند.[ii]

سوم، تحولاتی در مسیری که طی آن سازمانها خودشان را مدیریت می کنند در حال وقوع است. بسیاری از سازمانهای مدرن در حال ساختاردهی به مشاغل به منظور خلق "سیستم های کاری با عملکرد بالا" هستند که بدین ترتیب بین سیستم های اجتماعی و فنی هماهنگی ایجاد می کند. تغییرات در چگونگی طراحی مشاغل در ارتباط با تغییرات سازمانی هستند. مرز بین مشاغل روز به روز مهم تر می شود. همانطور که ساختارهای سازمانی بیشتر به تیمها وابسته و جهانی می شوند.[iii]

چهارم، کارکنان دانشی (نظیر افرادی با دانش بسیار تخصصی) نزدیک به نیمی از مشاغل فعلی و پیش بینی شده را تشکیل می دهند. استفاده از کارکنان موقت به رشد خود ادامه می دهد. بعلاوه بر استفاده از برنامه کاری انعطاف پذیر به منظور پاسخگویی به پیچیدگی های زندگی شخصی کارکنان افزوده می شود.[iv]

پنجم، جهان کار با تغییر مشخصی در قراردادهای ضمنی بین کارکنان و کارفرمایان مواجه شده است. انتظار از استخدام مادام العمر با انتظارات استخدامی کوتاه مدت جایگزین شده است.

از آنجا که قبلاً کارفرماها مدیریت برنامه توسعه کارراهه شغلی کارکنان را بر عهده می گرفتند فرهنگ سازمانی بدین صورت تغییر کرده است که این مسئولیت به افرادی منتقل شده که قراردادهای ضمنی بسیار کوتاه تری با سازمانی که استخدامشان کرده منعقد می نمایند. [v]

این تغییرات در منابع انسانی به طور عام و در ارزیابی و توسعه به طور خاص نیاز به نوآوری را بیشتر نموده است.

 

اهمیت پایه گذاری دقیق "ابزار" های منابع انسانی

خوب، تمام این تغییرات برای مدیریت منابع انسانی به چه معناست؟

اول، افزایش خزانه کارکنان که در اتصال با ماهیت تغییر یافته قرارداد ضمنی بین کارگر کارفرما بوده و فشار بیشتری روی مدیریت منابع انسانی برای توسعه ابزارهایی که سازمان را برای استخدام، انتخاب، نگهداری و آموزش بهترین استعدادهای موجود توانمند می کنند وارد می آورد. به دلیل تنوع پذیری کار و اهمیت تطابق با قوانین استخدامی مختلف، ضروری است که این ابزارها توسط متقاضیان و کارکنان عادلانه و صادق در نظر گرفته شده باشند، که این عادلانه بودن به معنی خالی بودن از هرگونه تبعیض است.

در واقع تحقیقات نشان داده اند که در ایالات متحده زنان و اقلیتها همچنان با نرخ های پایینتری نسبت به همکاران مرد و انگلیسی الاصل خود ارتقا یافته اند.[vi]

این چالشی برای متخصصان منابع انسانی است که ابزارهایی برای ارزیابی و تصمیم گیری ایجاد کنند که برای این گروههای متنوع به کار آید.

خود ماهیت تغییر یابنده مشاغل نیز چالشهای اضافه تری ایجاد می کند. به عنوان نمونه سازمانها باید بتوانند ویژگی هایی که برای موفقیت ضروری هستند را در مشاغلشان ارزیابی نمایند. این ویژگی ها شامل قابلیت سازگاری، فرهنگ پذیری آمادگی و حرکت برای یادگیری و دیگر مهارتهایی که تعریف، اندازه گیری و توسعه شان به سختی صورت می گیرد، است.

در پایان جهانی شدن کسب و کار و پیشرفت های تکنولوژیکی که کسب و کار ازراه دور را ممکن ساخته، ساختارهای کسب و کاری ایجاد نموده که نیاز به ابزارهای منابع انسانی که آنها نیز قابل انجام از راه دور بوده و قابل حرکت دادن، انعطاف پذیر و امن باشند، دارد. در مجموع تغییرات در محیط سازمان نیازها را برای ابزارهای مدیریت منابع انسانی مختلف و نگرش های متقاضیان و کارکنان در مورد این ابزارها، تغییر داده است. نیاز بسیار ضروری در سازمانها برای توجه بیشتر به توسعه، صحه گذاری و اداره امور مدیریت منابع انسانی با استفاده از بهترین ابزارها برای دستیابی به اهدافشان، احساس می شود.

 

متد کانون ارزیابی

متد کانون ارزیابی، ابزاری جامع و انعطاف پذیر برای ارزیابی و توسعه متقاضیان و کارکنان در یک محیط کاری مدرن پیشنهاد می کند. این متد نقاط قوت زیادی دارد: الف) می تواند ویژگی های پیچیده را ارزیابی کند، ب) این روشها از سوی مشارکت کنندگان در آن به عنوان روش عادلانه و معتبر دیده شده است، ج) اثرات مخرب کمتری را نشان داده است، د) حیطه های متنوعی نظیر عملکرد، پتانسیل ها، موفقیت آموزش و پیشرفت در کارراهه شغلی را پیش بینی می کنند.[vii]

علاوه بر این نوآوری های اخیر تکنولوژیک در تعامل با متد کانون ارزیابی به آن اجازه داده جهانی شدن و کامپیوتری شدن محیط کسب و کار را پذیرا باشد.[viii]

اینگونه پیشرفتها دربرگیرنده شبیه سازی های کامپیوتری، انجام کانون ارزیابی تحت وب، برنامه های نرم افزاری برای نمره دهی به مکاتبه، تن صدا و دیگر ویژگی ها و دیگر اهداف اتوماسیون فرآیند کانون ارزیابی نیز هست.[ix]

مهم است که به این نکته توجه داشته باشیم که ما از کانون ارزیابی به عنوان بهترین یا تنها ابزار برای انجام تقاضاهای منابع انسانی دفاع نمی کنیم. در حقیقت معایبی نیز در استفاده از کانون ارزیابی وجود دارد که در فصل بعد به آنها خواهیم پرداخت. اما به این نکته پافشاری می کنیم که متد ارزیابی که در اصل از دهه 1940 امکان پذیر شد،[x] عمری به درازای جهان کار دارد و متدی جامع از آزمون و خطا برای ارزیابی و توسعه طیف وسیعی از شایستگی های کارکنان پیشنهاد می کنند.

 

یک کانون ارزیابی معمول

در اینجا در خصوص اینکه در یک نمونه کانون ارزیابی به چه صورتی عمل می شود صحبت شده است.

شتاب داریم که بگوییم راه واقعاً مجسم و معمولی برای ایجاد و هدایت یک کانون ارزیابی وجود ندارد.

در صبح دوشنبه 12 مشارکت کننده یا "ارزیابی شونده" (به عنوان سرپرستانی که برای ارتقاء به سطح بالاتر مدیریت در نظر گرفته شده اند)، 6 ارزیابی کننده (به عنوان مدیران سطح سه و کارکنان منابع انسانی) و یک متصدی به محلی که از سازمان دور است، نظیر یک هتل، می روند.

قبل از این تاریخ ارزیابی کنندگان برای هدایت ارزیابی آموزش دیده اند و ارزیابی شوندگان در خصوص برنامه توجیح شده اند. در کانون ارزیابی متصدی خوشامدگویی کرده و مقدمه را گفته و برنامه را مرور می کند.

در طول روز دوره، مشارکت کنندگان در مجموعه ای از تمرینهای شبیه سازی شده شرکت کرده و توسط ارزیابان مورد مشاهده قرار می گیرند، در حالی که 6 تن از مشارکت کنندگان مشغول بحث در گروه حل مساله هستند، 6 نفر دیگر به صورت فردی در حال تجزیه و تحلیل یک نمونه ارائه شده از مشکل سازمانی و نوشتن گزارش هستند.

هر شرکت کننده یک جلسه مرور عملکرد را با یک کارمند مشکل دار هدایت می کند(ایفای نقش)، و ایده هایی برای بهبود عملیات و پاسخ دادن به چیزهایی که در صندوق های ورودی (ایمیل، پست صوتی، و...) مدیر یک سازمان شبیه سازی شده وجود دارد، به همگان ارائه می دهد.

ارزیابان از یک تمرین به تمرین دیگر با لپ تاپ هایشان که از طریق شبکه بیسیم به هم متصلند، می چرخند. در هر تمرین گزارشگری مشاهدات خود را انجام داده و سپس یادداشت هایشان را تایپ می کنند. بعد از هر تمرین گزارشی که انواع تصمیم گیری ها، رفتارهای ارتباطی و بین فردی را که توسط هر فرد تحت مشاهده نشان داده شده است، خلاصه می کنند.

این گزارشها به صورت الکترونیکی به متصدی کانون ارزیابی فرستاده می شود تا گزارشها را با یکدیگر تلفیق کرده و گزارشها را برای جلسه جمع بندی پایان روز آماده نماید.

گردش ارزیابان بدین گونه است که هر شرکت کننده حداقل توسط سه ارزیاب مورد مشاهده قرار گیرد.

در پایان روز، ارزیابی شوندگان به منزل برمی گردند، اما ارزیابان غروب و حتی احتمالا روز بعد را نیز با مباحث پیرامون مشاهداتشان سپری کرده و توان بالقوه هر ارزیابی شونده را در مدیریت ارزیابی می کنند. هر ارزیابی شونده عمیقاً مورد بحث قرار می گیرد. ارزیابان گردش کرده و رفتارهایی را که در ارتباط با ابعاد مختلف عملکرد مشاهده کردند، گزارش می کنند. پس از آنکه همه گزارشها ارائه شد، ارزیابان نمره ارزیابی شونده را در هر بعد عملکرد با یک مقیاس پنج درجه ای مشخص می کنند.

یک برگه اکسل برای توضیح نمره ای که هر ارزیابی شونده از هر ارزیاب در هر بعد دریافت می کند ساخته می شود. با استفاده از برگه اکسل تفاوتهای نمره ها تا موقعی که ارزیابی کنندگان به توافق برسند، مورد بحث قرار می گیرد.

در مرحله بعدی، نمره های فردی از احتمال موفقیت در مدیریت سطح بالاتر به عنوان نمره ارزیابی کلی از بین ابعاد مختلف هر ارزیابی شونده وارد شده و تا دستیابی به توافق مورد مباحثه قرار می گیرد.

در بسیاری از برنامه ها، ارزیابی کننده سپس نیازهای توسعه ای ارزیابی شونده را مورد بحث قرار داده و مواردی که برای بهبود اثر بخشی شغل می توان انجام داد را پیشنهاد می کنند.

در هفته پس از آن هر ارزیابی شونده گزارش شفاهی و کتبی از سطح کاری که انجام داده، دریافت می کند. جزئیات و میزان مشخص بودن بازخوردها بستگی به دلیل استفاده از کانون ارزیابی دارد.

اگر کانون ارزیابی برای تصمیم گیری پرسنلی استفاده می شود، گزارش ها به مدیر سطح بالاتر که اینگونه تصمیمات را خواهد گرفت ارائه خواهد شد.

وقتی که کانون ارزیابی برای تشخیص نیازهای توسعه ای استفاده می شود، بازخورد به ارزیابی شونده و سرپرست بلافصل وی برای برنامه ریزی اعمالی که باید انجام شود داده خواهد شد.

لازم است به خاطر داشته باشیم که این تنها یک مثال از فعالیتهای کانون ارزیابی بود.

فصل دو چگونگی طراحی کانون ارزیابی توسط سه سازمان دیگر را توصیف خواهد کرد. تفاوتهای زیادی در تم اصلی آنها وجود دارد. مشخصا در یکپارچه کردن مشاهدات رفتاری دستورالعمل های بسیار متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرند.

ارزیابان نمره خود را تا حصول توافق مورد بحث قرار می دهند.

دستور العمل دیگری که به میزان وسیعی پذیرفته شده است، جمع بندی آماری نمره هاست. معدل نمره ارائه شده توسط ارزیابان به هر فرد برای محاسبه نمره نهایی ابعاد مختلف حساب می شود. برخی دیگر نیز از یک فرمول برای جمع بندی نمره های نهایی ابعاد به منظور حصول پیش بینی کلی از موفقیت استفاده می کنند.

مزایا و معایب متدهای مختلف جمع بندی داده ها در فصول 7 و 8 مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

مقایسه با دستورالعمل های دیگر ارزیابی

متد کانون ارزیابی شبیه برخی از رویه های ارزیابی است، ولی با برخی دیگر بسیار متفاوت است.

به منظور اتحاد تصمیمات پرسنلی، تکنیکهایی نظیر ارزیابی فرد که در آن ارزیابی ویژگی های مرتبط با شغل افراد را در یک زمان برای استنباط پتانسیل ها انجام می دهد.[xi]

به طور معمول یک روانشناس آموزش دیده از تکنیکهای روانشناسی برای انجام یک قضاوت کلی در خصوص تطابق یک کاندیدا با شغل استفاده می کند.[xii]

به منظور توسعه کارکنان، تکنیکهایی نظیر بازخورد از منابع چندگانه وجود دارد که شامل جمع آوری بررسی هایی که از سوی چند نمره دهنده انجام شده، نظیر سرپرستان، همکاران و افراد زیر مجموعه در خصوص اثربخشی یک فرد روی مجموعه ای از شایستگی ها می شود؛ به طور معمول یک گزارش بازخورد نیز به فرد هدف بازگردانده می شود.[xiii]

همانند کانونهای ارزیابی این متدها نیز برای اهداف متنوعی، با ارزیابی فردی و گاهی اوقات برای توسعه استفاده می شوند. ارزیابی فردی گاهی برای توسعه[xiv] و بازخورد چندگانه نیز برای تصمیم گیری فردی مورد استفاده قرار گرفته است.[xv] متدهای جایگزینی ارزیابی پرسنلی در ترکیب با فرمهای سوابق پرسنلی و تستهای توانایی ، ویژگی های شخصیتی، تست های پیش بینی آینده و مصاحبه ها مورد استفاده قرار می گیرند.[xvi]

تستهای نمونه کاری، تستهای یکپارچگی و داده های زندگینامه ای[xvii] فهرست علائق، ارزشها و ترجیحات[xviii]، درخواستهای شغلی وزن دهی شده به همراه ارزیابی آموزشها و سوابق شغلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.[xix]

هریک از این متدها، مزایای خود را داشته و بسیاری از آنها در پیش بینی موفقیت مدیریتی موثر تشخیص داده شده اند.

 

مقایسه ویژگی های متدهای مختلف ارزیابی و کانون ارزیابی

آنچه که در خصوص کانون ارزیابی خاص می نماید، راه متنوعی که در آن رویه های ارزیابی فرد با ترکیب یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد، است.

یک کانون ارزیابی می تواند در بر گیرنده چند نوع مختلف از تکنیکهای ارزیابی باشد (نظیر تستها، تمرینهای شبیه سازی شده و مصاحبه)، که بیش از تنها تمرینهای شبیه سازی شده نمایانگر اجزای مهم شغل مورد نظر، مشاهده رفتارهای پیچیده مرتبط با شایستگی های مدیریتی و ارزیابان متعدد آموزش دیده ( که اغلب شامل مدیران سطح بالا می شود) و یک فرآیند نظام مند از لیست مشاهدات و جمع بندی ارزیابی ها هستند.

نتیجه یک کانون ارزیابی، اندازه گیری چند شایستگی مدیریتی و در بسیاری از موارد یک ارزیابی کلی از پتانسیل موفقیت در شغل مورد نظر است.

تمرینهای شبیه سازی شده یکی از شاخص های متفاوت کننده متد کانون ارزیابی است. شبیه سازی فرصتی برای مشاهده رفتارهای پیچیده کاندیدا، آنطوری که با دیگران وارد مراوده می شود، مشکلات را حل می کند و بر اساس تحلیل هایش عمل می کند، بدست می دهد. این تمرینها لزوماً نیاز به نمونه واقعی کار ندارند. یک نمونه کار، رونوشتی از یک بخش شرایط واقعی کار با جزئیاتش است. به عنوان نمونه یک تست تایپ رونوشتی از یک بخش حیاتی از یک شغل منشی گری است.

یک تمرین کانون ارزیابی برای مدیران می تواند یک نمونه از کار (نظیر مواجهه با یک مشکل واقعی که سازمان با آن مواجه شده) باشد. ولی نیاز نیست که حتما رونوشت کاملی از جزء یک شغل باشد. در عوض تمرینها می توانند شبیه سازی و بخشی از کار باشند.

پرسش اینکه چگونه تمرینهای مشابه کانون ارزیابی باید تحت شرایط واقعی کار باشند، عمیقا در فصل ششم توضیح داده شده است. در اینجا مهم است که ذکر شود مهمترین بخش تمرینهای شبیه سازی فردی این است که بتوانند موجب بروز رفتارهای مرتبط با ابعادی که برای موفقیت در شغل مورد نظر حیاتی هستند، گردد.

 

کانون ارزیابی و بخش های مختلف مدیریت منابع انسانی

کانونهای ارزیابی می توانند اطلاعات ارزشمندی را برای بخش های مختلف واحد و سیستم مدیریت منابع انسانی(HRM) سازمان به اشتراک گذارند. این بخشها برای اطمینان از اینکه سازمان فعالیت های مربوط به جذب، انتخاب، آموزش، جبران خدمت، ارزیابی و نگهداری پرسنل را به خوبی و در پشتیبانی سازمان در رسیدن به اهدافش انجام می دهد، طراحی شده اند. کانون های ارزیابی همچنین از جنبه های نژادی، جنسیتی و گروههای سنی برای افراد با عدالت رفتار می کند و بدین ترتیب برای اهداف پیشرفته تنوع نیروی کار که سازمان در محیط متغیر از منظر نیروی کار با آنها در مراوده است، مفید خواهد بود.

بخشهای آتی بسیاری از فعالیتهای مدیریت منابع انسانی در اغلب سازمانها را خلاصه می کند.[xx]

ترجمه: مراد احمدی پور، رایان راهبرد چابک

 

مطالب، یادداشتها و مقالات مرتبط:

درج فرصتهای استخدامی منابع انسانی و اداری
لینکدین: جذب و نگهداری 2016
رزومه یا سی وی؟
برنامه رجوع به کارکنان Employee Referral Program
کارکنان بومرنگی؛ Boomerang Employees
سؤالات کاربردی مصاحبه HR
نکاتی در مورد جذب نیروی انسانی
ویدئوی زبان بدن در مصاحبه
مزایای مشوق جذب کارکنان
راهنمایی هایی کاربردی برای استخدام کارمند جدید
هفت نکته برای اولین روز ورود یک کارمند تازه وارد
آشنايي با فنون مصاحبه
مصاحبه بر اساس شایستگی
آسان‌ترین مسیر برای رسیدن به شغل مناسب کدام است؟
در مصاحبه شغلی از این پاسخ ها بپرهیزید
هشت نکته در مصاحبه تلفنی
هشت راه حل آسان برای پذیرفته شدن در مصاحبه استخدامی
راهنمایی هایی کاربردی برای استخدام کارمند جدید
آیا در مصاحبه استخدامی دنبال ابرمرد می گردیم؟
ده سؤال که قبل از استخدام کارمندی با تحصیلاتMBA باید از خود بپرسید
نکاتی در مورد جذب نیروی انسانی با محوریت رزومه
اتومبیل استخدام کننده؛ نوآوری ولوو
فرصتهای استخدامی مدیریت منابع انسانی
فرصتهای استخدامی امور اداری

شایستگی های منابع انسانی پساتحریم

 

 [i] (Eagly, Makhijani, & Klonski,1992; Heilman, Wallen, Fuchs,& Tamkins,2004)

(Cheng,1997; Tomkiewicz,Brenner, &Adeyemi-Bello,1998)

[ii] (e.g.Burke & Mckeen,1996)

[iii] (Cascio,2002; Howard.1995)

[iv] (U.S.Department of Labor 2001,2002)

[v] (Cascio,2002)

[vi] (Cheng, 1997; Lyness & Judiesch,1999; Roberson & Block, 2001)

[vii] (e.g.performance, potential, training success, career advancement; Gaugler, Rosenthal, Thornton, & Bentson, 1987)

[viii] (Lievens & Thornton, in press)

[ix] (Bobrow & Schlutz, 2002; Ford, 2001; Reynolds, 2003; Smith & Reynolds,2002)

[x] )Mackinnon,1977)

[xi] (Prien, Schippmann & Prien 2003)

[xii] (Highhouse, 2002)

[xiii] (Bracken, Timmreck, Church,2001)

[xiv] (Prien et al.,2003)

[xv] )Fleenor & Brutus,2001)

[xvi] )Ryan & Sackett,1998)

[xvii] (Schmidt & Hunter,1998)

[xviii] (Heneman & Judge,2003)

[xix] (Gatewood & Field,2001)

[xx] (see Bohlander & Snell,2004; Ivancevich,2004)

نوشتن دیدگاه

از اینکه مطلب را مطالعه نموده و کامنت می گذارید متشکریم.

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

یادداشتهای تخصصی برای حرفه ای های منابع انسانی

جبران خدمت و بحران کرونا

جبران خدمت و بحران کرونا

گزارش مؤسسه ی کورن فری - هی گروپ در خصوص جبران خدمت و مزایا پس از کرونا

نسخه به روز از منابع انسانی شرکت­یار (HRBP 2.0)

نسخه به روز از منابع انسانی شرکت­یار (HRBP 2.0)

این مطلب درخصوص مدل نوین مدیریت منابع انسانی: منابع انسانی شرکتیار HR Business Partner و نسخه ی...

میزان حمایت شرکت های ایرانی از کارراهه

میزان حمایت شرکت های ایرانی از کارراهه

گزارش پیمایش دیدگاه های کارکنان شرکت های ایرانی در خصوص میزان حمایت شرکت محل فعالیت از کارراهه...

مهارت های نرم، مکمل مهارت های فنی

مهارت های نرم، مکمل مهارت های فنی

مهندس آرش، سرپرست و توسعه دهنده ی ارشد نرم افزار در شرکت بیمه ی ایکس، که در درک نیازمندی هایی که...

واکسن هایی برای بهره وری در دورکاری

واکسن هایی برای بهره وری در دورکاری

شرایط تحمیلی کرونا باعث شده که بسیاری از شرکت­ها/ افراد به مزایای این روش بیشتر فکر کنند؛ هرچند...

مدیریت عملکرد در بحران (کرونا)

مدیریت عملکرد در بحران (کرونا)

همه­ گیری کرونا، همچون هر بحران دیگری، بازنگری در اسباب و مقدمات سیستم مدیریت عملکرد مخصوصاً...

مدیریت دورکاری و آموزش از راه دور

مدیریت دورکاری و آموزش از راه دور

اگر سرپرستی تیمی را بر عهده دارید و یا آموزش گروهی از دانش­ آموزان و یا دانش­جویان به شما سپرده...

توزیع اجباری در مدیریت عملکرد

توزیع اجباری در مدیریت عملکرد

آیا سیستم توزیع اجباری روش مناسبی برای کنترل سیستم ارزیابی عملکرد است؟ آیا موجب دور شدن از هدف...

حداقل مزد و میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1399

حداقل مزد و میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1399

مصوبه مورخ 20/1/1399 شورای عالی کار در مورد میزان افزایش حداقل مزد کارگران و افزایش حقوق سایر...

گیک ها؛ شیفتگان کامپیوتر و تکنولوژی

گیک ها؛ شیفتگان کامپیوتر و تکنولوژی

در دنیای کسب­ وکار این کلمه که به­ صورت ترکیبی با کارگران به کار می ­رود (Geek Workers) مفهومی...

برون رفت از دام جوایز و مدلها

برون رفت از دام جوایز و مدلها

واحد منابع انسانی در برخی سازمانها و شرکتها در سالهای اخیر به کودک بیش فعالی شبیه شده که حواسش...

شاخصهای سنجش جانشین پروری

شاخصهای سنجش جانشین پروری

برنامه­ های جانشین­ پروری مثل سایر برنامه ­های مدیریت منابع انسانی نیاز به پایش و بازنگری دوره...

بازنگری در جبران خدمت پس از 2020

بازنگری در جبران خدمت پس از 2020

پاداشها باید برنامه ­ای برای کارکنان شیفته کامپیوتر و و کارکنانی که به صورت موقت با شرکت همکاری...

کرونا و منابع انسانی خلاق

کرونا و منابع انسانی خلاق

ایرنا- با تکیه بر شباهت موجود میان کروناویروس‌های کووید-۱۹ و سارس، محققان در یک مطالعه جدید...

نقش منابع انسانی شرکت ­یار HRBP

نقش منابع انسانی شرکت ­یار HRBP

منابع انسانی شرکت­ یار (HR Business Partner) مسئول همراستا کردن اهداف کسب­ وکار با کارکنان و...

ارزش پیشنهادی به کارکنان (EVP)

ارزش پیشنهادی به کارکنان (EVP)

سازمانها به منظور مهیا نمودن بنیادی استوار برای برندسازی کارفرمایی و مدیریت تجربیات کارکنان، از...

تکنیکهای مصاحبه خروج خدمت

تکنیکهای مصاحبه خروج خدمت

خروج خدمت یکی از مهمترین تصمیمات کارکنان و نوع واکنش در برابر آن یکی از مهارتهای مهم متخصصان...

احمق دوست داشتنی یا توانمند ناخوشایند

احمق دوست داشتنی یا توانمند ناخوشایند

افراد چه نوع همکارانی را ترجیح می دهند؟ وقتی که حق انتخاب به خودشان داده شود، چه کسانی را ترجیح...

کمبود استعدادها برای سمتهای سازمان

کمبود استعدادها برای سمتهای سازمان

اصطلاح (Talent Crunch) برای کمبود استعدادها و نیروی انسانی ماهر در سازمانها استفاده می شود به یک...

انتشار اطلاعات جبران خدمت شرکت

انتشار اطلاعات جبران خدمت شرکت

یکی از دغدغه های سازمانها و مدیرانشان پس از اعمال تغییرات و اصلاح سیستم جبران خدمت، نحوه اطلاع...

مزایای اتصال شیوه های منابع انسانی به مدیریت عملکرد

متصل کردن شیوه های منابع انسانی در سازمان به سیستم مدیریت عملکرد، اثر آن را چند برابر می کند....

آیا نام واحد منابع انسانی مناسب است؟

آیا نام واحد منابع انسانی مناسب است؟

اگر مدیر یا متخصص منابع انسانی بوده و از عناوینی اینچنینی برخوردار هستیم، آیا فرصتی پیدا کرده...

تحولات پیش روی مدیریت عملکرد

تحولات پیش روی مدیریت عملکرد

بر اساس نتایج مطالعه ی جهانی مرسر در سال 2019 هرروزه، گزارشهایی در مورد رویکردها، تکنولوژیها یا...

رویارویی جلسات و رونوشتها با بهره وری

رویارویی جلسات و رونوشتها با بهره وری

مسئولیت و مسئولیت پذیری به عنوان لازمه ی انجام شدن امور، همواره یکی از موضوعات پراهمیت در صنایع...

برچسبهای منقضی شده برخی از مدیران

برچسبهای منقضی شده برخی از مدیران

سازمانهای زیادی این روزها از تستها برای شناخت ویژگی های افراد استفاده می کنند و متأسفانه در اغلب...

حمایتهای کارراهه ای از کارکنان

حمایتهای کارراهه ای از کارکنان

کاندیداها و کارکنان، سازمانهایی را که از کارکنانشان در طی مسیر شغلی حمایت می کنند، به سایر...

روند مدیریت استعدادها طبق گزارش مرسر

روند مدیریت استعدادها طبق گزارش مرسر

شرکت مشاوره ای مرسر مطالعه ای در سال 2018 انجام داد و بر اساس یافته های حاصل از آن، موارد ذیل را...

درسی از آشپزی برای پروژه های بهبود

درسی از آشپزی برای پروژه های بهبود

اجرای پروژه های بهبود مدیریتی و استقرار مدلهایی که از بهینه کاوی نمونه های موفق حاصل می شوند،...

مصاحبه با مدیر منابع انسانی گوگل

مصاحبه با مدیر منابع انسانی گوگل

کلیپی بی نظیر از توصیه های مدیر سابق عملیات منابع انسانی گوگل مدیر عملیات منابع انسانی گوگل در...

بهاریه و شکل دهی منابع انسانی

بهاریه و شکل دهی منابع انسانی

اکنون با فرارسیدن فصل بهار و سال نو؛ زمان مناسبی برای تعریف دوباره سرفصل فعالیتها و بازطراحی...

سال نو و آرزوی شادکامی و مدارا

سال نو و آرزوی شادکامی و مدارا

از پنجره بیرون را تماشا می کنم جوانی ۲۰، ۳۰ ساله که ماسکی تیره هم به چهره دارد و با لباسی تیره...

دانشگاه کارآفرین را فراموش کن!

دانشگاه کارآفرین را فراموش کن!

برای این که بتوانیم نسبت دانشگاه، صنعت و بازار را با یکدیگر و با جامعه به خوبی درک و توصیف کنیم،...

نتیجه گرایی و نیاز به بازآرایی سازمان

نتیجه گرایی و نیاز به بازآرایی سازمان

به لطف پدربزرگ؛ دوره ای در کودکی، همراه کشاورزان زیسته ام. به روشنی، آنچه که تفاوت سبک کار و...

اتومبیل استخدام کننده؛ نوآوری ولوو

اتومبیل استخدام کننده؛ نوآوری ولوو

معرفی اتومبیلی که توانایی استخدام مکانیکش را دارد در نمایشگاه اتومبیل بلژیک

دگرگونی­های پیشِ­ روی HRM در دنیا

دگرگونی­های پیشِ­ روی HRM در دنیا

 گردهمایی یک روزه مدیران ارشد منابع انسانی دنیا به صورت آنلاین در 18 سپتامبر گذشته (برابر با 27...

مهارتهای فروش و بازاریابی در HR

مهارتهای فروش و بازاریابی در HR

آیا به این فکر کرده اید که برای آگهی جذب در واحد منابع انسانی به دنبال افرادی با سابقه فعالیت و...

مزیت مدلهای جهانی HR

مزیت مدلهای جهانی HR

برخی از توصیه های مدیریتی که فارغ از آنچه که در شرکتهای پیشرو دنیا می گذرد، جنگلی از مدلها و...

دسته بندی واحدهای عملکردی در خصوص میزان چابکی

دسته بندی واحدهای عملکردی در خصوص میزان چابکی

مؤسسه ­ی مک­ کینزی در خصوص میزان چابکی (Agile) واحدهای عملکردی (سازمان، شرکت، واحد عملیاتی و...)...

 • جبران خدمت و بحران کرونا

  جبران خدمت و بحران کرونا

 • نسخه به روز از منابع انسانی شرکت­یار (HRBP 2.0)

  نسخه به روز از منابع انسانی شرکت­یار (HRBP 2.0)

 • میزان حمایت شرکت های ایرانی از کارراهه

  میزان حمایت شرکت های ایرانی از کارراهه

 • مهارت های نرم، مکمل مهارت های فنی

  مهارت های نرم، مکمل مهارت های فنی

 • واکسن هایی برای بهره وری در دورکاری

  واکسن هایی برای بهره وری در دورکاری

 • مدیریت عملکرد در بحران (کرونا)

  مدیریت عملکرد در بحران (کرونا)

 • مدیریت دورکاری و آموزش از راه دور

  مدیریت دورکاری و آموزش از راه دور

 • توزیع اجباری در مدیریت عملکرد

  توزیع اجباری در مدیریت عملکرد

 • حداقل مزد و میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1399

  حداقل مزد و میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1399

 • گیک ها؛ شیفتگان کامپیوتر و تکنولوژی

  گیک ها؛ شیفتگان کامپیوتر و تکنولوژی

 • برون رفت از دام جوایز و مدلها

  برون رفت از دام جوایز و مدلها

 • شاخصهای سنجش جانشین پروری

  شاخصهای سنجش جانشین پروری

 • بازنگری در جبران خدمت پس از 2020

  بازنگری در جبران خدمت پس از 2020

 • کرونا و منابع انسانی خلاق

  کرونا و منابع انسانی خلاق

 • نقش منابع انسانی شرکت ­یار HRBP

  نقش منابع انسانی شرکت ­یار HRBP

 • ارزش پیشنهادی به کارکنان (EVP)

  ارزش پیشنهادی به کارکنان (EVP)

 • تکنیکهای مصاحبه خروج خدمت

  تکنیکهای مصاحبه خروج خدمت

 • احمق دوست داشتنی یا توانمند ناخوشایند

  احمق دوست داشتنی یا توانمند ناخوشایند

 • کمبود استعدادها برای سمتهای سازمان

  کمبود استعدادها برای سمتهای سازمان

 • انتشار اطلاعات جبران خدمت شرکت

  انتشار اطلاعات جبران خدمت شرکت

 • مزایای اتصال شیوه های منابع انسانی به مدیریت عملکرد

 • آیا نام واحد منابع انسانی مناسب است؟

  آیا نام واحد منابع انسانی مناسب است؟

 • تحولات پیش روی مدیریت عملکرد

  تحولات پیش روی مدیریت عملکرد

 • رویارویی جلسات و رونوشتها با بهره وری

  رویارویی جلسات و رونوشتها با بهره وری

 • برچسبهای منقضی شده برخی از مدیران

  برچسبهای منقضی شده برخی از مدیران

 • حمایتهای کارراهه ای از کارکنان

  حمایتهای کارراهه ای از کارکنان

 • روند مدیریت استعدادها طبق گزارش مرسر

  روند مدیریت استعدادها طبق گزارش مرسر

 • درسی از آشپزی برای پروژه های بهبود

  درسی از آشپزی برای پروژه های بهبود

 • مصاحبه با مدیر منابع انسانی گوگل

  مصاحبه با مدیر منابع انسانی گوگل

 • بهاریه و شکل دهی منابع انسانی

  بهاریه و شکل دهی منابع انسانی

 • سال نو و آرزوی شادکامی و مدارا

  سال نو و آرزوی شادکامی و مدارا

 • دانشگاه کارآفرین را فراموش کن!

  دانشگاه کارآفرین را فراموش کن!

 • نتیجه گرایی و نیاز به بازآرایی سازمان

  نتیجه گرایی و نیاز به بازآرایی سازمان

 • اتومبیل استخدام کننده؛ نوآوری ولوو

  اتومبیل استخدام کننده؛ نوآوری ولوو

 • دگرگونی­های پیشِ­ روی HRM در دنیا

  دگرگونی­های پیشِ­ روی HRM در دنیا

 • مهارتهای فروش و بازاریابی در HR

  مهارتهای فروش و بازاریابی در HR

 • HRBP* در 2025

  HRBP* در 2025

 • مزیت مدلهای جهانی HR

  مزیت مدلهای جهانی HR

 • منابع انسانی فعال یا منفعل

  منابع انسانی فعال یا منفعل

 • زود بازنشسته شویم یا دیر؟

  زود بازنشسته شویم یا دیر؟

 • شرکتهای با استاندارد بالای اخلاقی High Road

  شرکتهای با استاندارد بالای اخلاقی High Road

 • برنامه ریزی بودجه جبران خدمت برای سال 2019

  برنامه ریزی بودجه جبران خدمت برای سال 2019

 • مزایا برای کارکنان فردا

  مزایا برای کارکنان فردا

 • مدرک تحصیلی یا عملکرد و شایستگی؟

  مدرک تحصیلی یا عملکرد و شایستگی؟

 • طرح منابع انسانی چابک در گردهمایی مدیران HR دنیا

  طرح منابع انسانی چابک در گردهمایی مدیران HR دنیا

 • لایه زدایی برای چابکی

  لایه زدایی برای چابکی

 • برپایی تعهدو تعلق در سازمان

  برپایی تعهدو تعلق در سازمان

 • رویکردهای آتی در سازماندهی کار

  رویکردهای آتی در سازماندهی کار

 • کوفی عنان و نقش CHRO as Ambassador

  کوفی عنان و نقش CHRO as Ambassador

 • رویکرد کارراهه ای به پاداش

  رویکرد کارراهه ای به پاداش

 • ابعاد کار انعطاف پذیر

  ابعاد کار انعطاف پذیر

 • نقشها و مسئولیتها  در تغییر سازمانی

  نقشها و مسئولیتها  در تغییر سازمانی

 • مدل چهارسطحی ارزیابی اثربخشی کرک پاتریک

  مدل چهارسطحی ارزیابی اثربخشی کرک پاتریک

 • گامهایی برای پذیرفته شدن نقش منابع انسانی

  گامهایی برای پذیرفته شدن نقش منابع انسانی

 • حیطه نظارت مناسب مدیران

  حیطه نظارت مناسب مدیران

 • دسته بندی واحدهای عملکردی در خصوص میزان چابکی

  دسته بندی واحدهای عملکردی در خصوص میزان چابکی

 • منابع انسانی چابک

  منابع انسانی چابک

 • تعداد کارکنان منابع انسانی

  تعداد کارکنان منابع انسانی

 • پیچیدگی برنامه ریزی نیروی انسانی در صنعت انرژی

  پیچیدگی برنامه ریزی نیروی انسانی در صنعت انرژی

 • مربی گری:دیدن،گفتن،انجام

  مربی گری:دیدن،گفتن،انجام

یادداشتها و مقالات منتشر شده در وب سایت به ترتیب بیشترین بازدیدها