امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
نوشته شده توسط مشاور منابع انسانی

روابط در مرکز توجه قرار گرفته اند

این تحقیق که توسط لینکدین تهیه شده، با بررسی 3894 تصمیم گیرنده در خصوص استخدام استعدادها که در واحد منابع انسانی مشغول به کار بوده و در تصمیم گیری بودجه مربوط به راه حل های استخدام در شرکتشان دارای اختیار هستند انجام شده است.

ضمن اینکه روندهای سالهای 2011 تا 2014 نیز مورد استفاده قرار گرفته اند.

روندهای بسیار مهم:

سازمانهای پیشرو در زمینه استعدادها روش خود که بها دادن به کیفیت استخدام به عنوان بهترین شاخص ارزیابی عملکرد است را ادامه می دهند؛ به طوریکه اغلب سازمانها آن را با نرخ خروج خدمت کارکنان می سنجند. این موضوع می تواند دلیل آن باشد که چرا ماندگاری کارکنان به عنوان یک اولویت اصلی در سال پیش رو  پدیدار خواهد شد. همچنین یکی از منابع اصلی برای استعدادهای با کیفیت، فراخواندن کارکنان سابق سازمان[i] است که خود به یک بازی بلند مدت تبدیل شده است. سرانجام اینکه سیستم جذب استعدادها اکنون بیش از هر زمان دیگری در حال افزایش سرمایه گذاری روی برند کارفرمایی و کار با همکاران بین واحدی است.

39% با این نکته که کیفیت استخدام ارزشمندترین شاخص ارزیابی عملکرد است موافقند.

26% برنامه های فراخوان کارکنان سابق را به عنوان جدیدترین روند مورد ملاحظه قرار می دهند.

32% می گویند که برنامه های نگهداری کارکنان اولویت اصلی در 12 ماه آینده خواهد بود.

59% در حال سرمایه گذاری بیشتر روی برند کارفرمایی شان هستند.

 

بزرگترین چالشها:

شکاف بین حجم استخدامها و بودجه یک چالش مداوم است و حرکت هماهنگ این دو نشان می دهد که این روند به این زودی ها از بین نمی رود. این عدم توازن سازمان را از فائق شدن بر موانع یا تغییر استراتژی های استعدادهایش بازمی دارد.

نمودار روند استخدام و ماندگاری و موانع استخدام استعدادها

کیفیت استخدام همچنان حائز رتبه برتر

در حالی که اضطرار پر کردن نقشهای خالی، شاخص "مدت زمان لازم برای پر کردن سمت" را کمی پر اهمیت کرده "کیفیت استخدام" همچنان ارزشمندترین شاخص کلیدی عملکرد است. اغلب شرکتها، کیفیت استخدام را با روش بازخوردی اندازه گیری می کنند. (نظیر ارزیابی های انجام شده از افراد جدید الاستخدام یا میزان رضایت مدیر قسمت استخدام) و یا از روشهای بلند مدت نظیر میزان ماندگاری کارکنان استفاده می کنند.

50% از شرکتها کیفیت استخدام را با ارزیابی های انجام شده از فرد جدید می سنجند.

49% از طریق نرخ خروج یا ماندگاری

43% از طریق میزان رضایت مدیر استخدام

 

در صورت تمایل به دریافت گزارش کامل لینکدین در این خصوص، روی لینک ذیل کلیک فرمایید:

http://www.isurvey.ir/linkedin recruitment.pdf

مطالب مرتبط:

چالشهای برنامه ریزی نیروی کار

مفاهیم مدیریت استعدادها و کارراهه شغلی

جدول نه خانه ای مدیریت استعدادها

دوره های آموزشی تخصصی مدیریت منابع انسانی

 

 

 

 

 

 [i] Employee referral programs